2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı 6. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı sınavı

advertisement
2016 -2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YENİŞEHİR ORTAOKULU
6/A SINIFI MATEMATİK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
Adı – Soyadı
Numarası
:
:
Aldığı Not
:
19.sorunun değeri 10 puan, diğer soruların değeri 5’er puan olup, sınav süresi 40 dakikadır.
SORULAR
8) Aşağıdaki tabloda asal sayıları yuvarlak içine alınız.
1) 33 + 52 işleminin sonucu kaçtır?
A) 37
B) 48
C) 52
www.ufukhocam.com
D) 86
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
2) 102 : (50x2 – 50) işleminin sonucu kaçtır?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
9) 60 sayısını asal çarpanlarına ayırınız.
3)
35 x (▲ - 17) = (35 x 29) - (35 x 17) verilen
eşitlikte ▲ yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 17
B) 29
C) 35
D) 12
4) Bir çiftlikte 45 tavuk ve 30 tane de inek vardır. Buna
göre bu çiftlikteki hayvanların ayak sayısı baş
sayısından kaç fazladır ?
A) 75
B) 95
C) 135
D) 210
10) Aşağıdakilerden hangisi 12 ve 18 sayılarının ortak
katlarından birisi değildir?
A) 36
5) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlışlara Y
yazınız.
(……) Birler basamağı çift olan sayılar 2 ile kalansız
bölünür.
(……) Rakamları toplamı 9’un katı olan sayılar 9 ile
kalansız bölünür.
(……) Birler basamağı 5 olan sayılar 10’a tam bölünür.
(……) 2 ve 3 ile kalansız bölünebilen sayılar 6 ile de
kalansız bölünür.
(……) Birler basamağı 4’ün katı olan sayılar 4’e kalansız
bölünür.
B) 48
C) 72
D) 108
11)
Yukarıda verilen açının sembolle
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
̂
A) 𝐵𝐶𝐷
B) 𝐶̂
̂
C) 𝐶𝐵𝐷
gösterimi
̂
D) 𝐷𝐶𝐵
12)
6)
23▲5 dört basamaklı sayısı 3’e kalansız olarak
bölünebildiğine göre ▲ aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
A) 2
B) 5
C) 6
D) 8
7) Aşağıdakilerden hangisi 39 sayısının çarpanı
değildir?
A) 1
B) 3
C) 9
D) 13
Yukarıda verilen şekilde ? ile gösterilen açı kaç derece
olmalıdır?
A) 60
B) 62
C) 64
D) 66
13) Ölçüsü 30° olan bir açının tümler açısı ile bütünler
17) Bir torbada mavi ve kırmızı renkte boncuklar
açısının toplamı kaç derecedir?
vardır.
Torbadaki
kırmızı
boncukların,
toplam
3
boncukların sayısına oranı
‘dir. Buna göre
7
torbadaki mavi boncukların, kırmızı boncukların
sayısına oranı kaçtır?
A)
4
7
B)
3
4
C)
4
3
D)
4
10
18)
14)
11
kesri, yukarıda verilen sayı doğrusunda hangi harfe
8
Yukarıdaki şekilde A, O, D noktaları doğrusal olduğuna
göre BOC açısı kaç derecedir?
A) 40
B) 50
C) 60
D) 70
karşılık gelir?
A) A
B) B
C) C
D) D
19) Aşağıda verilen kesirleri küçükten büyüğe doğru
sıralayınız.
15)
a)
5
1
11
7
,
,
,
12
12 12 12
b)
3
3
3
3
,
,
,
5
2
7
15
Mert’in sınıfındaki kız öğrencilerin sayısının erkek
öğrencilerin sayısına oranı kaçtır?
A)
2
3
B)
2
5
C)
1
3
D)
1
5
16) Aşağıdaki oranların hangilerinin “birimli oran”
hangilerinin “birimsiz oran” olduğunu belirtiniz.
ORAN
ORAN ÇEŞİTİ
12 kg
27 kg
250 km
5 sa
25 TL
5 adet
5 cm
11 cm
65 kg
170 cm
Başarı tesadüf değildir.
BAŞARILAR DİLERİM.
Ufuk ÖZTÜRK
Matematik Öğretmeni
Download