ADI SOYADI: SINIFI: NO: 2015-2016 EĞİTİMÖĞRETİM YILI 80.YIL

advertisement
ADI SOYADI:
5-
SINIFI:
NO:
2015-2016 EĞİTİMÖĞRETİM YILI 80.YIL GAZİ
ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 6. SINIF I. DÖNEM 1.
SINAV SORULARI
A.)Test sorularını cavaplayınız.(15x5=75 puan)
1-Canlılık özelliği gösteren ve canlıların en küçük yapı
birimi olarak adlandırılan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doku
B) Hücre
C) Sistem
D) Molekül
2-Golgi cisimciği hücre içerisinde salgı maddelerinin
üretilmesinden sorumlu organeldir. Buna göre
aşağıdakilerden hangisinde golgi cisimciği görevli değildir?
6-
A) Aslan yavrusu için süt üretmesinde
B) Ağır işte çalışan insanların terlemesinde
C) Kanayan yaradan kan akmasında
D) Gül bitkisinin çiçeklerinin güzel kokmasında
3-Hücreye şeklini veren ve süzgeç görevi yapan hücre
bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hücre zarı
B) Sitoplazma
C) Çekirdek
D) Koful
4-Tuğba panoya hücre organelleri ve görevleri ile ilgili
bilgileri etiketlere yazıp raptiyelemiştir. Tuğba hangi
organel ya da organellere ait etiketlerdeki bilgileri
düzeltmelidir?
A) Ribozom
B) Mitokondri - Golgi cisimciği
C) Ribozom - Endoplazmik retikulum
D) Golgi cisimciği - Endoplazmik retikulum
7-
8-
12-
9-
I. Enerji tüketimi fazladır.
II. İstemsiz olarak çalışır.
III. Çabuk yorulurlar.
Yukardaki özelliklerden hangileri düz kaslara ait
özelliklerdir ?
A ) Yalnız I
B ) I-II
C ) I-III
D ) II-III
10-
13-Çizgili kasla düz kasın ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Hızlı kasılmaları.
B ) İ stemli çalışmaları.
C ) Çabuk yorulmaları.
D ) Enerji kullanmaları.
14-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Mitokondri- bitki ve hayvan hücresi
B)Kloplast- hayvan hücresi
C) Ribozom -tüm hücreler
D) Koful- bitki ve hayvan hücresi
15-Kan hücreleri kemiğin hangi kısmında üretilir?
A ) Sert kemikte B ) Kıkırdakta
C ) Kırmızı ilikte D ) Kemik zarında
B-Aşağıdaki ifadeleri doğru olanların
yanına(D),yanlış olanların yanına (Y) koyunuz.(5
puan)
1 ( ) Hücre zarı, hücre duvarı sitoplazma ve çekirdek
bitki ve hayvan hücrelerinde ortaktır.
11-
I- Vücuda şekil verir.
II- İç organlarımızı dış etkilerden korur.
III- Besinlerin sindirimini sağlar.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri iskeletin
görevidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) II ve III
2( ) Hücrenin protein üretiminde ribozom görev alır.
3 ( ) Her canlının vücudu doku-organ-sistem
ilişkisinden meydana gelir.
4 ( ) Bakteriler gelişmiş hücre yapısına sahiptir.
5 ( ) Kloroplast ile sentriyoller bitki ve hayvan
hücreleri arasında farklılık oluşturur.
C- Aşağıda boş bırakılan ifadeleri verilen uygun
kelimelerle doldurunuz(5 puan)
KIRMIZI KEMİK İLİĞİ-KAN DAMARLARI-KIKIRDAKEKLEM
1-Kemiklerin beslenmesini _____________________
sağlar.
2- Hareket sırasında kemik başlarının aşınmasını
önleyen esnek yapıya ____________________ denir.
3-Kan hücrelerinin üretilmesini
______________________________ sağlar.
4- _________________iki kemiğin birbirine
bağlanmasını sağlayan yapıdır.
5- Sarı kemik iliği yalnızca
_________________kemiklerin yapısında bulunur.
D. Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki
farklılıklar
nelerdir?
Tabloya
yazınız.(5puan)
F-Aşağıda
verilen
kemik
çeşitlerinin
isimlerini
yazarak
birer
örnek
veriniz(4puan)
Kemik çeşidi:………………
Kemik çeşidi:……………
…………………………………..
……………………………….
Örnek:………………………..
Örnek:……………………
Kemik çeşidi:……………….. Kemik çeşidi:……………
…………………………………….
……………………………….
Örnek:………………………….
Örnek:…………………….
E-Aşağıda verilen kemiklerin kısımlarını
uygun olan okun yanına yazınız. (1x6=6
puan)
Başarılar……
Download