MUSHAF-I ŞERİF 2 Cilt (Hz.Osman`a Nisbet Edilen) Tayyar Altıkulaç

advertisement
MUSHAF-I ŞERİF 2 Cilt (Hz.Osman'a Nisbet
Edilen)
Tayyar Altıkulaç (Dr) Yay.Hazırlayan
Türkiye Diyanet Vakfı
Hz.Osman'a nispet edilen Topkapı sarayı Müzesi nüshası Kur'an-ı Kerim,
Tayyar Altıkulaç tarafından hazırlanıp kısa bir süre önce IRCICA tarafından
neşredilmişti. Yine Hz. Osman'a nispet edilen ve başka bir "mushaf" olarak
bilinen Türk ve İslam Eserleri Müzesi nüshası da iki cilt halinde İSAM tarafından
yayımlandı. Tayyar Altıkulaç'a göre eski tarihli olarak bilinen, Hz. Osman'a
nisbet edilen ve 1905'te Ruslar tarafından neşredilen Taşkent nüshası ile
şarkiyatçılar tarafından yayımlanan Paris Biblotheque Nationale nüshası (Hicri I
veya II. yüzyıla ait) Saint Petersburg ve Londra nüshaları çok eksiktir. (bu
nüshaların biri yaklaşık Kur'an'ın üçte biri, diğeri dörtte biri kadardır.)
Buna karşılık dünyanın çeşitli kütüphane ve müzelerinde mevcut en eski
mushaflar olarak bilinen Topkapı Sarayı Müzebi, Türk İslam Eserleri Müzesi ve
Kahire el-meşhedü'l-hüseyni nüshalarının her birinde sadece bir kaç varak eksik
olması bakımından tam nüsha kabul edilebileceğini belirten Altıkulaç, yaklaşık
yedi yıl süren uzun soluklu bir çalışma sonunda nüshaları asıllarıyla birlikte neşre
hazırladı.
Hz.Osman'dan günümüze muhkem olarak aktarıldığı belirlenen bu
nüshanın neşri, hem Kur'an-ı Kerim'in Hz.Osman'dan günümüze intikalinde bir
aksama olmadığını göstermesi hem de Müslüman-Türk bir araştırmacıya ait ilk
Kur'an neşri olması açısından önemlidir. Tayyar Altıkulaç, bu neşirde Topkapı
sarayı Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ve "Fehd Mushafı" nüshalarını
imlaları açısından karşılaştırarak değerlendirmiştir.
Sayfa Sayısı
:
1200
Dil
:
Arapça
Basım Yeri ve
Yılı
:
İstanbul, 2007
Ebat
:
21x29x8 cm
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards