Yunan Medeniyetinin Kültürel Özellikleri

advertisement
Yunan Medeniyetinin Kültürel Özellikleri
24 Ekim 2016 Pazartesi
01:15
Kültürel Özellikler
• Yunan Halkı sınıfları ayrılmıştı. Bunlar
a) Soylular
b) Hürler
c) Yanaşmalar
d) Köleler
• Yunanistan’da Polis adı verilen şehir devletleri
kurulmuştu. Önemli şehir devletleri; Atina, Sparta,
Korint’dir.
• İlk demokrasi Yunanistan’da; Atina şehir devletinde ortaya
çıktı.
• Yunanistan’da ki yönetim şekilleri; Krallık, Tiran,
Aristokrasi ve Demokrasidir.
• Perslerle savaşarak, onların batıya doğru yayılmalarını
durdurdular.
• Deniz ticareti ve koloniciliği ile uğraştılar. Akdeniz ve
Karadeniz’de ticaret koloniler kurdular.
• Yunan kolonilerin, Fenike kolonilerine göre daha uzun
ömürlü olmasının nedeni, Yunanlıların kolonilerini vatan
edinmiş olmalarıdır.
• İyonlardan Fenike alfabesini aldılar. Roma İmparatorluğu
da Yunanlılardan alarak Latin alfabesini oluşturacak.
• Yunanlılar; çok tanrılı bir inanışa sahiptirler. En önemli
tanrıları Zeus’tur. Yunanlılar; tanrılarını insan şeklinde
düşünmüşlerdir.
• Tanrıları onuruna Olimpus dağında Olimpiyat oyunları
düzenlemektedirler.
• Yunanlılar arasında siyasal bir birlik olmamasına
karşın,kültürel ve dini bir birlik bulunmaktadır.Olimpiyat
oyunları ve dil,Yunan toplumları arasında bir birlik
oluşturmaktadır.
• Yunanlıların dünya uygarlığına sundukları en önemli
hizmet demokrasidir.
• Yunanlılar, felsefe ve bilim alanında da önemli çalışmalar
yapmışlardır.
Felsefe alanında; Sokrat, Eflatun (Pluton) ve Aristo’dur.
Eski Yunan ve Helenizm Sayfa 1
Download