KULLANIM KILAVUZU İBEROGAST ORAL DAMLA

advertisement
KULLANIM KILAVUZU
İBEROGAST ORAL DAMLA
BİRİM FORMÜLÜ :
100 ml çözelti etkin madde olarak 15 ml Iberis amara total ekstresi (1:1.5-2.5), 10 ml
Angelicae radix ekstresi (1:2.5-3.5), 20 ml Matricariae flos ekstresi (1:2-4), 10 ml Carvi
fructus ekstresi (1:2.5-3.5), 10 ml Cardui mariae fructus ekstresi (1:2.5-3.5), 10 ml Melissae
folium ekstresi (1:2.5-3.5), 5 ml Menthae piperitae folium ekstresi (1:2.5-3.5), 10 ml
Chelidonii herba ekstresi (1:2.5-3.5), 10 ml Liquiritiae radix ekstresi (1:2.5-3.5) içerir. Diğer
Bileşenler: Etanol, saf su. İberogast, hacmen % 31 alkol içerir.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ :
Hayvanlar üzerindeki in vitro çalışmalar ve deneysel araştırmalarda, İberogast'ın sabit
kombinasyonunun mide ve bağırsakların farklı bölümleri üzerinde etki gösterdiği gözlenmiştir.
Özellikle Iberis amara'nın etkisi ile gastrointestinal sistem kaslarının temel tonusun arttığı ve
dolayısıyla dolgunluk hissi ve şişkinlik gibi semptomların önlenebildiği görülmüştür.
İberogast'ın içeriğinde bulunan diğer bitki ekstrelerinin spazmolitik özellikleri, güçlü şekilde
kasılmış olan bölümlerde bir rahatlama oluşmasını sağlar.
Ayrıca İberogast, bağırsaklarda dilatasyon veya serotonin ile tetiklenmiş uyarılar için afferent
duyarlılığı azaltır ve dolayısıyla İberogast visceral aşırı duyarlılığı ortadan kaldırabilir.
Bu durum, İberogast 'ın içerdiği farklı bileşenler ile spesifik serotonin reseptörleri ve kısmen de
muskarinik reseptörler arasındaki mevcut bağlantıdan kaynaklanabilir. Bu reseptörler
gastrointestinal yolun motor fonksiyonlarını ve duyarlılığını düzenler.
Ayrıca İberogast, mukoza koruyucu prostaglandinler ve musinlerin konsantrasyonlarını arttırır,
mukozayı tahrip eden lökotrienlerin konsantrasyonu azaltır ve asit hücrelerinden gastrik asit
üretimini inhibe eder.
Hem in vitro hem de in vivo araştırma sonuçları, İberogast 'ın bu mekanizmalar aracılığı ile
mide mukozasının korunmasına da katkıda bulunduğunu doğrulamıştır.
Etkinlik profili, antienflamatuvar özellikler, 5-lipoksigenazın inhibisyonuna bağlı ortaya çıkan
özellikler, karminatif, antioksidatif ve antibakteriyel etkilerle tamamlanmaktadır.
ÖNERİLEN KULLANIM YERİ :
İberogast; mide ve bağırsak spazmları da dahil olmak üzere, irritabl mide ve irritabl bağırsak
sendromu gibi fonksiyonel ve motiliteye bağlı gastrointestinal hastalıkların tedavisine yardımcı
olarak kullanılır. Ayrıca gastritin semptomatik tedavisinde yardımcı olarak kullanılır.
1
KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR :
Ürünün içerisindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen bireylerde
kullanılmamalıdır.
UYARILAR/ÖNLEMLER :
Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu'nu dikkatlice okuyunuz. Kullanmakta olduğunuz ilaç
var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER :
İberogast'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde cilt reaksiyonları görülebilir.
İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi
(TÜFAM)'ne bildiriniz.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :
Bugüne kadar, İberogast ve diğer ilaçların birlikte kullanılmasıyla ilgili herhangi bir etkileşim
bildirilmemiştir.
GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
Doktorunuz tarafından başka şekilde reçete edilmediği takdirde İberogast için aşağıdaki
öneriler geçerlidir.
Iberogast'ın Önerilen Dozu :
Günde 3 kez, yemeklerden önce veya yemekler ile birlikte, bir miktar sıvı ile bir doz alınız. Bir
dozun içeriği aşağıda açıklanmıştır.
Her bir doz:
Erişkinler ve adolesanlarda 20 damla;
6-12 yaşındaki çocuklarda 15 damla;
3- 6 yaşındaki çocuklarda 10 damla;
3 ay-3 yaşındaki çocuklarda 8 damla;
3 ayın altındaki bebeklerde 6 damladır.
Uygulama süresi ile ilgili olarak bilinen bir sınırlama yoktur.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ :
İberogast 20 ml çözelti içeren ambalajlarda piyasada bulunur.
İZİN SAHİBİ:
Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş.
Maslak/İstanbul
2
ÜRETİM YERİ:
Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH,
Darmstadt/Almanya
İZİN NO :
27.05.2011 2011/18
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Şişe açıldıktan sonra çözelti 4 hafta saklanabilir.
BU ÜRÜNÜN TIBBİ YARARI GELENEKSEL KULLANIMA VE LİTERATÜRE
DAYANMAKTADIR.
TIBBİ
MÜSTAHZAR
(İLAÇ)
OLARAK
DEĞERLENDİRİLMEMİŞTİR.
SADECE ECZANELERDE SATILIR.
3
Download