Kutlu Doğum Haftası Sunucu Metnini İndirmek İçin Buraya Tıklayın

advertisement
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FATSA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ KUTLU DOĞUM
HAFTASI SUNUCU METNİ
K
Rahman ve Rahim olan, insanoğlunu ve bütün kâinatı rahmetiyle var eden, Allah’a hamd olsun.
E
Varlığımızı ve yaradılışımızı merhamet üzerine kuran, Yüce Yaradan'a hamd olsun.
K
Yüreklerimize sevgiyi, saygıyı, sevdayı, aşkı, erdemi, fazileti, iffeti, hayayı, tevazuu, affetmeyi,
bağışlamayı ve en önemlisi bütün bu erdemlerin kaynağı olan merhameti yerleştiren, sonsuz
rahmetin, engin merhametin menbaı, biricik kaynağı, merhametliler merhametlisi, erhamurrahime
sonsuz, nihayetsiz hamd ü senalar olsun.
E
Hz. Adem’den Hz. İbrahim’e, Hz. Musa’dan Hz. İsa’ya bütün rahmet elçilerine ve “Biz seni ancak
alemlere rahmet olarak gönderdik” hitabının büyük muhatabı, Efendiler Efendisine, sevgililer
sevgilisine selam olsun.
K
Birilerine kahretmesi, düşmana lanet okuması istendiğinde “Ben rahmet olarak gönderildim,
lanet etmek için gönderilmedim” diyen, Rahmet yüklü adalet peygamberine, hikmet yüklü ahlâk
peygamberine selam olsun.
E
İnananların sıkıntısını sıkıntısı kabul eden, müminlere rauf ve rahim olan Sevgili Peygamberimiz
Hz. Muhammed Mustafa (sav)’ya salat ve selam olsun.
K
Salat ü selam, tahiyyat ü ikram, her türlü ihtiram ona, onun mutahhar, muazzez ehl-i beytine,
ashabına olsun.
Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, fazileti, afiyeti, atıfeti üzerinize olsun.
Kutlu Doğum Haftamız mübarek olsun.
E
Kutlu Doğum, yüreklerimizin, ülkemizin, İslâm aleminin ve bütün insanlığın merhametle
onarılmasına vesile olsun.
K
Sayın Kaymakamım,
Sayın Belediye Başkanım,
Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm,
Sayın İlçe Müftüm
Değerli Misafirler
Çok Kıymetli Hanımefendiler, Beyefendiler,
Kainatın medarı iftiharı, Rahmet peygamberi, Allah'ın Rasulü Hz. Muhammed Mustafa (SAV)
Efendimizin doğumu vesilesiyle Fatsa Anadolu İmam-Hatip Lisesinin hazırladığı programa hoş geldiniz.
Programın akışını arz ediyorum
1- Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın Okunması
2- Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşma
3- Kur'an Tilaveti
4- İlahiler ve Ezgiler
5- Şiirler
Şimdi sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş Türk büyükleri ve şehitlerimiz
adına bir dakikalık saygı duruşuna, ardından da müzik öğretmenimiz Cihan MUTLU'nun önderliğinde
İstiklal Marşımızı okuma davet ediyorum.
E
Yâ Rasûlallah, eğer Sen, gelmeseydin âleme,
Güller açmaz, bülbül ötmez, mechûl esmâ Âdem’e
Varlığın mânâsı kalmaz, garkolurda mâteme!
Ay desem nûruna, aydan daha parlaksın Sen.
Su desem, cümle sulardan daha berraksın Sen.
Şaşırıp inci desem, inci de Senden doğuyor.
Sade bir katresi deryâ gibi ırmaksın Sen.
K
1- Okulumuz öğrencilerinden Ali PERK’i Zümer Suresinin son beş ayetini okuması için sahneye
davet ediyorum.
K
Gel, ey Muhammed, bahardır...
Dudaklar ardında saklı
Âminlerimiz vardır...
Hacdan döner gibi gel;
Mi’râc’dan iner gibi gel;
Bekliyoruz yıllardır!
E
2- Okulumuz müdürü Sayın Salim ŞAHİN'İ günün anlam ve önemi belirten konuşmasını
yapması için kürsüye davet ediyorum.
E
Bulutlar kanat, rüzgâr kanat;
Hızır kanad, Cibril kanad;
Nisan kanad, bahar kanad;
Âyetlerini ezber bilen
Yapraklar kanad...
Açılsın göklerin kapıları,
Açılsın perdeler, kat kat!
Çöllere dökülsün yıldızlar;
Dizilsin yollarına
Yetimler, günahsızlar!
Çöl gecelerinden, yanık
Türküler yapan kızlar
Sancağını saçlarıyla dokusun;
Bilâl-i Habeşî sustuysa
Ezânlarını Dâvûd okusun!
K
3- Okulumuzun ortaokulu bölümü öğrencilerinden Ahmet Yağız SEFERGE’yi “Öncümüzsün"
adlı şiiri okuması için kürsüye davet ediyorum.
K
Avrupalı bilim adamı Prof. Bosworth Smith peygamberimiz ile ilgili der: “Şöyle bir göz atmakla,
Hz. Muhammed’in, bütün vasıflarını ve kahramanlıklarını görmek mümkündür. Bunlardan bazıları
Peygamberliğinin ilk günlerinde ve bazıları da peygamberliğinden sonra olmuştur. Eşsiz mucizeleri
gördüğüm zaman, O’nu rütbe bakımından insanların en büyüğü ve en yücesi olarak mütalaa
ediyorum. Hatta; insanlık O’nun bir benzerini görmemiş ve görmeyecektir de…”
E
4- Şimdi okulumuzun ortaokulu öğrencilerinden oluşan ilahi grubunun seslendireceği ilahiyi
dinleyeceğiz.
E
İrlanda'nın 20. Yüzyıl sosyalist düşünürlerinden George Bernard Shaw, Kainatın Efendisi için şöyle
der: “İnsanlığın sorunlarının üst üste yığılarak nerdeyse çözülmez hal aldığı günümüzde Hz.
Muhammed’e her zamankinden daha fazla muhtacız. Eğer O aramızda olsaydı bütün bunları oturup
bir fincan kahve içme rahatlığı ile çözerdi.”
K
5- Şimdi Kainatın Efendisi peygamberimizin Şemailini anlatan bir slayt izleyeceğiz.
Seslendirmesini yapması için 10-H sınıfı öğrencilerinden Berat YAZICI’yı sahneye davet ediyorum.
K
Karanlıklar devam ediyor, artıyor
Doğanlar artık senin gibi doğmuyor efendim
Ölümler de bir tuhaf oldu
Kimse senin gibi ölmüyor efendim
Gel ey Muhammed yeniden gel
Aleme rahmet olarak gel
Gül Ahmet olarak gel
E
6- Okulumuz öğrencilerinden Merve TAŞÇI’yı “Cürmüm ile Geldim Sana” adlı ezgiyi
seslendirmesi için sahneye davet ediyorum.
E
İbn-i Şirin, "Sevmek için Allah, arkadaş olmak için Kur'an, nasihat için de ölüm yeter."
der.
K
7- Okulumuz öğrencilerinden Ebru ÖNEN’i Allah-ü Taala'ya bir sesleniş olan “Sultanım” adlı
şiiri okuması için sahneye davet ediyorum.
K
Seni anıyoruz kalbimizle, gönlümüzle, dilimizle
Sensiz günümüz geçmiyor efendim
Seni sevmeyenler yüzünden taş yağacak üstümüze
Bundan mıdır acaba, hiç çilemiz bitmiyor efendim.
Gel ey Muhammed yeniden gel
Aleme rahmet olarak gel
Gül Ahmet olarak gel
E
8- Okulumuzun erkek öğrencilerinden oluşan ilahi grubunun seslendireceği ilahiyiz
dinleyeceğiz.
E
Gece olunca gündüzü, gündüz ise geceyi arar olduk
Bu kainat sensiz, düzene girmiyor efendim
Ağlamaktan göz pınarlarımız kurudu
Gözümüzden yaş dinmiyor efendim
Gel ey Muhammed yeniden gel
Aleme rahmet olarak gel
Gül Ahmet olarak gel
K
9- Okulumuz öğrencilerinden Vildan ACAR,ı “Ağlama Karanfil” adli ezgiyi seslendirmesi için
sahneye davet ediyorum.
K
Sağnak nûr yağmurları, inerken yedi kattan,
O gece, Sendin gelen, ezel kadar uzaktan,
Melekler, her zerreye, müjde verirken Hakk'tan;
O gece, Sendin gelen, Yâ Hazreti Muhammed.
Kâbe'de şirk taşları, putlar yere dönerken,
Cehâlet bayrakları, birer birer inerken,
Bin yıllık, küfr ateşi, ebediyyen sönerken,
O gece, Sendin gelen, Yâ Hazreti Muhammed.
E
10- Okulumuz öğrencilerinin hazırladığı Peygamberimizi anlatan kısa bir skeç izleyeceğiz.
E
Gül kokular saçıldı o misk ü teninden
Güller açıldı ümmete, müşfik elinden
Hayırdan başka kelam çıkmadı dilinden
Ebediyyen sararmaz, solmayan bir gülsün
K
11-Okulumuz öğrencilerinden Ebru KOÇ ve Fatma ÇITIR’ı “Sen Yoktun” adlı şiiri okuması için
sahneye davet ediyorum.
K
Avrupalı bir düşünür olan Shebol, “Hz. Muhammed, insan olması îtibâriyle bütün insanlık O'nunla
övünür. Biz Avrupalılar, iki bin sene sonra O'nun kıymetine ve hakîkatine yetişsek, en mesut ve en
bahtiyar nesiller oluruz." der.
E
12-Okulumuzun kız öğrencilerinden oluşan ilahi grubunun seslendireceği ilahiyi dinleyeceğiz.
E
Bismarck peygamberimize hayranlığını şöyle dile getirir: “Ben şunu iddia ediyorum ki, Hz.
Muhammed (SAV) en seçkin bir kıymettir. Yaratan’ın, böyle ikinci bir vücûdu imkân sahâsına
getirmesi de ihtimalden uzaktır. Seninle aynı asırda bulunamadığımdan dolayı üzgünüm Ey
Muhammed.
K
13-Şimdi “Onu Göndermeseydi Allah” adlı slaytı izleyeceğiz.
K
Büyük Rus Yazar Tolstoy peygamberimizle ilgili: “Hz. Muhammed, hürmet ve saygıya fazlasıyla
lâyıktır
E
14-Okulumuz öğrencilerin Beytullah ÇIRAK’ı “İstemem” adlı şiiri okuması için sahneye davet
ediyorum.
E
Sen ki; Âdem neslini, uçurumdan döndüren,
Zulüm sancılarını, şefkâtiyle dindiren,
İnkâr yangınlarını, irfânıyla söndüren,
Âlimlerin sultanı, Yâ Hazreti Muhammed.
K
15-Okulumuz öğrencilerinden Selma ŞADUMAN’ı …. Ezgiyi seslendirmesi için sahneye davet
ediyorum.
K
Sen ki; güzel huyların, ahlâkın meş'alesi,
Sabır doruklarında, beşerin en yücesi,
Senin Cennet mekânın, fakirlerin hânesi,
Gönüller hazinesi, Yâ Hazreti Muhammed.
E
16-Okulumuz ortaokulu bölümü öğrencilerinden Nursena KILIÇ ile Esmanur AKALP’i
“Gelseydin” adlı şiiri okuması için sahneye davet ediyorum.
E
Sana şâhid, sonsuzlar, ezelden beri her an,
Sana şâhid, âyetler, her zerre ve her mekân,
Senden uzak kalmaya, nasıl dayanır ki can?
Sen, her canda Cânânsın, Yâ Hazreti Muhammed
K
17-Okulumuzun ortaokulu öğrencilerinden oluşan ilahi grubunun seslendireceği ilahileri
dinleyeceğiz.
K
Kıyamet gününde mahşer yerine.
Yeşil berat ile gelir fatıma
Sağında Hatice, solunda Havva.
Yeşil berat ile gelir Fatıma
İslam bahcesinin nar tanesidir
Rasulun göz nuru bir tanesidir Fatıma
E
18-Okulumuz öğrencilerinden Şule ASILI’yı Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma için yazılmış
“Fatıma” adlı şiiri okuması için sahneye davet ediyorum.
E
Hâkk ile, kul vuslatı, o îlahi düğünde,
Hiç kimseden kimseye, fayda olmayan günde,
Hasatları, has tartan, o terazi önünde,
Noksanları bağışlat, Yâ Hazreti Muhammed.
K
19-Okulumuz erkek öğrencilerinden oluşan ilahi grubunun seslendireceği ilahileri dinleyeceğiz.
K
Bu îman meş'alesi, hiç sönmeden yanacak,
Ümmetin, Seni her an, mahşere dek anacak,
Gönül tortularımız, nûr'unla paklanacak,
Andımıza şâhid ol, Yâ Hazreti Muhammed.
E
20- Okulumuz öğrencilerinden Selman KASAP’ı “Ben Seni Görmeden Sevdim” adlı şiiri okuması
için sahneye davet ediyorum.
K
21- Okulumuzun kız öğrencilerinden oluşan ilahi grubunun seslendireceğiz ilahiyi dinleyeceğiz.
E
Her halinin ve hareketinin bir anlamı olan, doğumu, yaşamı ve ölümü, hakikati değişik
biçimlerde bizlere sunan semah gösterisini izleyeceğiz.
K
Andolsun ki, Resûlullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok
zikredenler için güzel bir örnektir.(Ahzab 21﴿ Rabbimizin buyurduğu üzre Peygamberimiz bizim için en
güzel örnektir. Rabbim, hepimize yolunun yolcusu olmayı nasip etsin.
“Peygamberimizi Anma Programı” burada sona ermiştir. Programımıza teşrif ettiğiniz ve bizi
sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Allah’a emanet olun…
Download