Kompozit Kemane

advertisement
EGE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
KOMPOZİT MALZEMELERDEN ÜRETİLEN MÜZİK
ALETLERİNİN SES PERFORMANSININ İNCELENMESİ
Ruşen Can ACET, Seçkin ERDEN, Mehmet SARIKANAT, Ahmet Ali ÇAKIR,
[email protected] , [email protected]
GİRİŞ
•Çalgı yapımında ahşap gibi doğal malzemeler kullanılır.
•Mühendislik malzemesi olan kompozit malzemelerin, çalgı yapım sektöründe kullanımı dünya
çapında oldukça yaygınlaşmaktadır.
•Bunun nedeni kompozit malzemelerin geleneksel malzemelerden üstün olan termofiziksel ve
mekanik özellikleridir.
•Kompozit malzemelerin Türk Müziği çalgılarına uyarlanabileceği düşüncesiyle Türkiye’de ilk
kez kompozit malzeme çalgı yapımında kullanıldı.
•Türk Halk Müziği çalgısı olan kabak kemane yapımında kompozit malzemelerden cam fiber ve
karbon fiber, polyester reçineyle birlikte kullanıldı .
•Çalgıya adını veren, ses kutusu olarak kullanılan, su kabağı yerine kompozit malzemeden imal
edilen ses kutusunun yapılan çalgılarda ses performansına etkisi araştırıldı.
Kabak kemanenin bilgisayar destekli (CAD) modeli
•İmal edilen “Kompozit Kemane” Türkiye ‘de bir ilki teşkil etmektedir.
ÜRETİM AŞAMALARI
KOMPOZİT MALZEMELERİN
ÇALGI YAPIMINDAKİ YERİ
SES ANALİZLERİ
Zar Titreşimleri
Kalın Si (B) 440 Hz
Aynı Müzik Parçasının Çalgılarda İcrasının İncelenmesi
Mi (E) 440 Hz
K
A
B
A
K
Kabak Kemane
K
A
R
B
O
N
Karbonfiber Kemane
C
A
M
Camfiber Kemane
SONUÇ
K
A
B
A
K
 Ses kutusunun düzgün geometrisinden dolayı daha dengeli, daha standart ses kalitesi yakalandı.
 Kompozitten yapılan kemanelerin diğer bir avantajı mukavemettir, yeni ses kutusu su kabağının
gevrek yapısına göre oldukça dayanıklıdır.
 Isıl etkilere karşı oldukça oldukça kararlıdır. Bu da çalgının ses kalitesinin sürekliliğini sağlayan
K
A
R
B
O
N
en önemli unsurdur.
 Kompozit kemanenin zarının geometrik dengeden ve kompozit malzemenin rijitliğinden dolayı
çökmeye karşı oldukça mukavemet gösterdiği gözlemlendi. Bu da çalgı ömrünü uzatmaktadır.
 Kompozit kemanenin dengeli ses kalitesi oldukça memnun edicidir; fakat su kabağının içerisinde
bulunan pamuksu dokunun kabak kemane çalgısına kazandırdığı otantik tını kompozitten yapılan
çalgılarda tam olarak yakalanamamaktadır.
 Kabak Kemanenin ses tablası zarlı (deri) olduğundan tamamen kompozitten yapılması mümkün
C
A
M
değildir. Ayrıca, ses kutusunun geometrik şekli kalıpla imalat yapmayı zorlaştıran unsurların
başında gelmektedir. Diğer yandan, bağlama gibi tamamen ahşap olan geleneksel çalgıların
kompozit malzemeden seri imalatı düşünülebilir. Bu çalışma, bu tarz çalgı yapımının mümkün
olduğunu göstermiştir.
Download