YUNANİSTAN`DA ÇEVİRİ EĞİTİMİ

advertisement
YUNANİSTAN’DA ÇEVİRİ
EĞİTİMİ
1. YUNANİSTAN’DAKİ ÇEVİRİ EĞİTİMİ
2.TÜRKİYE’DE YUNAN DİLİ BÖLÜMÜ
OLAN ÜNİVERSİTELER
• Avrupa Birliği ve Kuzey Atlantik Antlaşması
Örgütü üyesi Yunanistan, Türkiye'nin batı
komşusudur. Arnavutluk, Bulgaristan ve Make
donya Cumhuriyeti ile de sınır paylaşmaktadır.
• Yunanistan adı antik İyonya'nın (bugünkü
İzmir, Aydın, Manisa, Muğla bölgesi) Arapça
ve Farsça söyleniş şeklinden gelir.
• Yunanistan, 1981'den beri Avrupa Birliği,
1952'den beri NATO, 1961'den beri OECD,
1995'den beri Batı Avrupa Birliği ve 2005'den
beri Avrupa Uzay Ajansı üyesidir. Atina
ülkenin başkenti; Selânik, Patras, Kandiye,
Volos, Yanya, Yenişehir,Kavala ve Vodina
ülkenin diğer büyük şehirleridir.
• Yunanistan'daki tek resmî dil Yunanca'dır.
Korfu Adası- Old University
Yunanistan’daki Çeviri Eğitimi
Veren Üniversiteler
•
•
•
•
1. İyonya Üniversitesi/Korfu
2. Metaphrasi
3. Glossologia/ Atina
4. European Centre for the Translation of
Literature and the Humanities
• 5. Athens Metropolitan College
• 6. CELT - Centre for English Language &
Training
• 7. Institute of Linguists
• 8. Tsakiris-Mitchell Translation and Foreign
Languages School
• 9. Enossi Foreign Languages
• 10. Hellenic American Union
• 11. Rousseau
• 12. INSTITUT FRANCAIS D'ATHENES
• 13. University of Athens
• 14. Aristotle University of Thessaloniki
• 15. Metaphrasis (Thessaloniki)
YUNANİSTAN’DA EĞİTİMİ VERİLEN
DİLLER
• A DİLİ: Yunanca
• B DİLİ: İngilizce
• C DİLİ: Fransızca, Almanca, İspanyolca,
İtalyanca,Rusça, Japonca, Türkçe.
Çeviri Eğitiminde Şu Alanlara
Odaklanılmaktadır:
•
•
•
•
•
•
•
Genel çeviri kuramları
Yazınsal Çeviri
Teknik Çeviri
İktisat Çevirisi
Bilimsel Çeviriler
Hukuk Çevirisi
Sosyal Bilimler Alanında Çeviriler
İYONYA ÜNİVERSİTESİ
• 1986 yılında kurulan Yabancı Diller Bölümü
Yunanistan’daki en prestijli çeviribilim
bölümlerinden birini barındırmaktadır. Birinci
sınıftan itibaren öğrenciler, İngilizce’nin
yanında Almanca yada Fransızca dilleri
arasında tercih yaparak bu dillerden birinde de
İngilizce’yle aynı seviyede yeterlilik
kazanmaktadır.
Aristotle Üniversitesi/ Thessaloniki
• Fransızca dili ağırlıklı olarak verilen çeviri
eğitimi daha çok Yazılı Çeviri’yi
kapsamaktadır.
• İngilizce ve Almanca departmanlarında,
Yazınsal Çeviri alanında seçmeli seminerler
düzenlenmektedir.
• Aynı zamanda yüksek lisans öğrencileri için de
bir çeviri programı bulunmaktadır.
2-4 Yıllık Çeviri Eğitimi Veren
Kurumlar
•
•
•
•
•
French Institute in Athens/Thessaloniki
Goethe Institute in Athens/Thessaloniki
British Council in Athens/Thessaloniki
Spanish Cervantes Institute in Athens
Centre for Translation Studies (Hellenic
American Union)
Çevirmenlerin Meslek Örgütleri
• 1) Union of Conference Interpreters in Greece
(UCIG), (Bu örgütün kayıtlı çok sayıda
profesyonel çevirmen üyesi vardır)
• 2) Hellenic Association of Translators – Kamu
Sektöründeki Sözlü Çevirmenler
• 3) Hellenic Society of Translators of Literature
(EEML)
• 4) Hellenic Association of Translation
• 5) Panhellenic Association of Professional
Translators, 1984’te kurulmuştur, Ulusal
Çevirmenler Federasyonu(FIT) üyesidir.
• Yayıncılık sektöründe de çevirmenlik geçmişi
olup pek çok meslek dalında faaliyette bulunan
(editörlük, proofreading vb.) kişiler olsa da
henüz herhangi bir örgütlenme söz konusu
değildir.
Çevirmenlerin İş Dünyası
• Çevirmenlik bölümünden mezun olan
öğrenciler, ASEP adı verilen bir yeterlilik
sınavına girmektedir.
• Ancak bu sınavı geçmiş olsalar dahi işe alım
için birkaç yıl beklemek zorunda kalabilirler.
Özellikle son yıllarda kötüleşen ekonomik
durumun etkileri çeviri sektörünü de
etkilemiştir.
Çokdillilik Girişimleri
• Yunan Hükümeti, 2003 yılında çokdilliliği
geliştirmek amacıyla “State Certificate of
Language Proficiency” isimli farklı dilleri
kapsayan bir sınav sistemi geliştirmiştir. Sınav
öncesinde yoğun bir hazırlık gerektiren bu
uygulama kişilerin farklı alanlarda bir yabancı
dili kullanma becerilerini sınamaktadır. Avrupa
standartlarına uygun olarak hazırlanan bu
test,kişilere ikinci bir meslek şansı da
vermektedir.
• Bu sınav ülkede kısaca KPG(Kratiko
Pistopoiitiko Glossomathias) adıyla
anılmaktadır.
2003 yılına ait ülkedeki resmi yabancı
dil sınavlarına katılım:
KPG
Üniversite giriş sınavı
İngilizce
34,239
14,189
Almanca
3,222
967
Fransızca
856
1,771
İtalyanca
1,730
316
İspanyolca
Bu dilde sınav yoktur.
80
Türkiye’deki Yunan Dili Eğitimi
• Türkiye’deki hiçbir üniversitedeki çeviribilim
bölümünde Yunanca B ya da C dili olarak
verilmemektedir. Ancak İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’nde ve Ankara Üniversitesi
Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde Eski ve
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümleri
mevcuttur.
Hazırlayanlar:
•
•
•
•
Gizem Aydoğan 0340070039(İMT_4)
Nesrin Conker 0340070025(İMT_4)
Çağlar Birgül 0340070027(İMT_4)
Konuralp Biçersin 0339060021(FMT_4)
Download