Babaeskide Yerleşme ve yapılaşma

2020-05-03T16:45:59+03:00[Europe/Moscow] tr true Babaeski, Yerleşim ve yapılaşma flashcards

Babaeski'nin tarihsel süreci içinde yerleşmesinin gelişimi hakkında belgelere ve 1986 sonrası oluşan Babaeski Belediyesi Planlama Grubu'ndaki gördüklerimi anlatmak istedim.

Click to flip
  • Babaeski
  • Yerleşim ve yapılaşma