Jeolojide Uzaktan Algılama ve CBS Uygulamaları

advertisement
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları
Oturum Yürütücüsü: Can Ayday
•
Yerbilimlerinde uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılabilmesi,
•
Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin yerbilimlerinin farklı alanlarında
uygulanması,
•
Yerbilimlerinde UA ve CBS gibi teknolojiye dayalı yeni sistemleri kullanan
araştırıcı sayısının arttırılması
Download