Sıra Satın Alınacak Sarf Malzeme Teknik Özellikleri 1. Primer sentezi

advertisement
Sıra
1.
Satın Alınacak Sarf
Malzeme
Primer sentezi, 184 baz
Teknik Özellikleri
1. Primerler oligonükleotid olarak sentezlenmelidir.
2. Primerler liyofilize halde sentezlenmelidir.
3. Primerler 200 nmol (0.2 mol) skalada olmalıdır.
4. Primerlere HPLC saflaştırma yapılmalıdır.
5. Primerler yurt dışında sentez ettirilmelidir.
6. Primelerin sentez ettirildiği firma IQNet ISO 9001 : 2008, ISO 9001
: 2008 ve ISO 13485 : 2003 + AC: 2009 belgelerine sahip olmalıdır ve
bu belgeler teklife mutlaka eklenmelidir.
7. Primerlerin toplam uzunluğu 184 baz olmalıdır.
2.
Phusion High Fidelity DNA
polymerase, 500 U, 1 adet
1. Termostabil Phusion DNA polimeraz enzimi 500 ünite olmalıdır.
2. Enzimin hata oranı (error rate) en fazla 4.4 × 10 -7 olmalıdır.
3. Enzim 5´→3´ DNA polimeraz aktivitesine, 3´→5´ exonuclease
aktivitesine sahip olmalıdır. Amplifikasyon ürünlerinde kapalı uçlar
(blunt ends) üretebilmelidir. Enzim aynı zamanda uzun DNA
moleküllerini örneğin 7.5 kb genomik DNA ve 20 kb λ DNA'yı
amplifiye edebilme özelliğine sahip olmalıdır.
4. Enzim 2U/l konsantrasyonda olmalıdır.
5. Enzim ile birlikte reaksiyonlarda kullanılacak 5x Phusion HF Buffer
(6 × 1.5 mL), 5x Phusion GC Buffer (2 × 1.5 mL), 50 mM MgCl2 (2 ×
1.5 mL), DMSO (500 μL) verilmelidir.
6. Enzim, 20 mM Tris-HCl (pH 7.4), 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 100
mM KCl, stabilizers, 200 μg/mL BSA ve 50% glycerol içerisinde
muhafaza edilir olmalıdır.
7. Enzim ve diğer solüsyonlar -20 C'de muhafaza edilmelidir.
8. Enzim ile birlikte basılı şekilde reaksiyon ve içerik talimatı olan
kullanım kılavuzu verilmelidir.
3.
UV 96-well plate, 40'lık,
1. Plate'ler 96-kuyucuklu (well) olmalıdır.
1 kutu
2. 96-well plate UV ışınlarını geçirebilen özellikte olmalı ve DNA,
RNA kantitasyonu için 260 ve 280 nm'de kullanılabilmelidir.
3. 96-well plateler transparan renkte, düz tabanlı (flat bottom), kapaksız
ve toplam 392 l sıvı alabilme kapasitesine sahip olmalıdır.
4. 96-well UV plateler DNaz, RNaz'dan arındırılmış olmalı ve
pyrogenic olmamalıdır.
4.
96-well plate, 100'luk, 3 kutu
1. Plate'ler 96-kuyucuklu (well) olmalıdır.
2. 96-well plate polystyrene malzemeden mamül, hücre kültürü için
uygun (Tissue culture treated) özellikte olmalıdır.
3. 96-well plateler tek tek ambalajlanmış, steril, transparan renkte, düz
tabanlı (flat bottom), kapaklı ve toplam 360 l sıvı alabilme kapasitesine
sahip olmalıdır.
4. Kuyucuklarda hücrelerin büyüme alanı yaklaşık 0.32 cm2 olmalıdır.
5. 96-well plate'in kapağında kontaminasyonu engelleyici kondensasyon
halkaları olmalıdır.
6. Plateler Gamma Radiation ile sterilize edilmiş ve non-pyrogenic
özellikte olmalıdır.
7. Plate üzerinde yukarıdan aşağıya doğru harfler (A-H) ve soldan sağa
doğru rakamlar (1-12) bulunmalıdır.
5.
DNA dye, 0.5 ml, 10.000x,
3 adet
1. DNA boyası 10,000x konsantrasyonda non-mutajenik ve non-toksik
fluoresan özellikte olmalıdır.
2. UV transilluminatör ve jel görüntüleme sistemlerinde DNA'ya
bağlanan boya etidiyum bromür veya SYBR Green filtreleri ile
görüntülenebilmelidir.
3. Agaroz jellerine elektroforez öncesinde eklenebilir özellikte olmalı ve
agarozun ısısından etkilenmemelidir.
4. DNA boyası elektroforez sonrası jellerin boyanması için de uygun
olmalıdır.
5. Boya 2-8 C'de 1 yıl stabilitesini koruyabilmelidir.
6. DNA boyasının tespit duyarlılığı en az 6 ng DNA (>500 bp) ve 12 ng
DNA (50bp) olmalıdır.
7. DNA boyası DNA'nın jel içerisindeki migrasyonunu etkilememelidir.
8. DNA boyası ile birlikte basılı şekilde kullanım ve içerik talimatı olan
kullanım kılavuzu verilmelidir.
Download