EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 7

advertisement
……………… EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
7. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI
ADI – SOYADI :
SINIFI – NO
:
1- “ Ben .................................................... İçin gönderildim ”
7- Aşağıdakilerden hangisinde dini sorumluluğun en temel iki
hadis-i şerifini tamamlayınız?
şartı doğru olarak verilmiştir?
a) İbadeti öğretmek
a) Akıl-Ergenlik
b)Sağlık-Ergenlik
b) Savaşlarda komutanlık etmek
c) Akıl- Zenginlik
d) Ergenlik-zenginlik
c) Tevhid inancını yaymak
“ Peygamberimiz Veda hutbesinde ‘ İslam’dan önceki bütün
d) Güzel ahlakı tamamlamak
Cahiliye adetlerini ayağımın altına alıyorum ‘ buyurmuştur. “
2- Hz. Muhammed, Bizans ve İran gibi devlet başkanlarına
8- Aşağıdaki zikredilen olaylardan hangisi peygamberimizin
niçin mektup göndermiştir?
bu sözü ile bağdaşmaz?
a) Onları uyarmak ve İslamı anlatmak, İslama davet için
a) Amcası Abbas’ın faizini kaldırması
b) Araplarla dostluk antlaşması imzalamaları için
b) Rabia’nın kan davasını kaldırması
c) Bizans ve İrana karşı savaş ilanı yapmak için
c) Siyahın beyaz hiçbir üstünlüğü yoktur.
d) Mekkeli müşriklere karşı onlardan yardım istemek için
d) Peygamberin Erdemliler Topluluğuna üye olması
“ Ben Ruhbanlıkla emrolunmadım. Evlenirim, uyurum,
uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi, ( Ramazan ayı dışında )
tutmadığımda olur. “
9- Aşağıdaki olaylardan hangisi Peygamberimizin (sav )
3-
b) Habeş Kralı Necaşi’nin Gıyabi cenaze namazını kıldırması
Yukarıdaki
Hadis-i
Şerifte
Peygamberimizin
hangi
uyarıcılık yönüne örnek olarak gösterilemez?
a) Allaha ortak koşmanın büyük günah olduğunu söylemiştir.
özelliğine vurgu yapılmaktadır?
c) İran ve Bizans krallarına İslama davet için mektuplar
a) Hz. Muhammed’in üstün niteliklere sahip olduğuna
yazması
b) Hz. Muhammed’in insani yönüne
d) Doğru ve güzel işler yapanı Allah’ın ödüllendireceğini
c) Hz. Muhammed’in Peygamberlik yönüne
söylemesi
d) Hz. Muhammed’in bazı zamanlar oruç tutmadığına
10- “ Peygamberimizin Zeyd ile birlikte gittiği Taif şehrinde
“ Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce
de nice Peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi O, ölür veya
öldürülürse gerisin geriye geri mi döneceksiniz. “ ( Al-i İmran
144 )
taşlanması hakarete uğramasına rağmen onlara beddua
etmemesi ‘ belki onların çocuklarından inananlar olur ‘
diyerek Cebrail’in helak etme teklifini geri çevirmesi olayını
4-
a) Peygamberimizin insanları üzmek istememesi
Yukarıdaki
ayette
vermek
istenen
temel
mesaj
nasıl değerlendirebiliriz?
aşağıdakilerden hangisidir?
b) Bağışlayıcı ve rahmet Peygamberi olması
a) Peygamberlerin diğer insanlardan farklı olduğu
c) Son Peygamber Olmasından dolayı
b) Peygamberler meleklerden üstündürler.
d) İnsanlık için bir uyarıcı olmasından dolayı
c) Peygamberlerde bizler gibi birer insandır.
d) İnsanlar inandığı davadan hiçbir zaman vazgeçmemelidir
11- Aşağıdakilerden hangisi münafıklığın
( ikiyüzlülüğün )
belirtilerinden birisi değildir?
5- Hz. Muhammed’in Allah’tan aldığı emirleri insanlara
a) Konuştuğu zaman yalan söyler
bildirmesin ne denir?
b) Güveni kötüye kullanıp ihanet eder.
a) Vahiy
b) ısmet
c) Tebliğ
d) Fetanet
c) Her zaman iyilik beklenir
d) Söz verdiği zaman sözünde durmaz.
6- Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Muhammed’in Kur’anın
a) Fatiha suresinin tefsirinde “ dâllîn “ ile kastedilenin
“ Müminler arasında imanca en olgun
______________________ en üstün olanıdır. “ ( Hadis )
Hıristiyanlar olduğunu söylemesi
12- Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
b) “ Siyah ip beyaz ipten ayrılıncaya kadar yiyin için “
a) İbadet bakımından
ayetindeki iplerle kastedilenin fecr vakti olduğunu söylemesi
c) Zekât bakımından
açıklayıcısı olduğunu gösteren bir durum değildir?
olanı,
b) Karakter bakımından
d) Ahlak bakımından
c) Müslümanların ahlak bakımında üstün olmaları gerektiğini
vurgulaması
13-
d) Enam suresinde zikredilen “ şirk “ in, Allah ortak koşmak
yollarından birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da bahsedilen bilgi
değil de zülüm olduğunu söylemesi
a) Rüyalar
b) Duyu organları
c) Vahiy
“ Sen, elbette üstün bir ahlak sahibisin. “ Kalem Suresi 4
d) Akıl
“ Benim sizlerle olan misalim aynen şuna benzer.
Yanan bir ateşe uçan kelebekleri ve böcekleri tutmaya çalışan
bir adam gibi. O kişi nasıl onlar yanmasın diye mücadele
verirse bende sizin için uğraşırım”
20-
a) Taraftarlık
b) Bağnazlık
14- Yukarıdaki hadiste peygamberimizin insanlar için hangi
c) Tarikatçılık
d) Hoşgörü
Doğru
ve yanlış olduğuna bakmaksızın bir fikrin
savunmasını yapmak, kendi dinini mensup olduğu düşünceyi
veya ekolü her türlü düşünceden üstün görmeye ne ad verilir?
yönü üzerinde durulmaktadır?
a) Müjdeleyici oluşu
b) Adil Oluşu
c) Kur'anı açıklayıcılığı
d) Uyarıcı oluşu
“ Bir düşünceye veya inanışa aşırı derecede
bağlanarak başka duygu, düşünce ve anlayışa kapalı olma
durumudur. “
15-
Yukarıdaki
cümle
aşağıdakilerden
hangisini
tanımlamaktadır?
a) Hurafe
“ Cahiliye döneminde Araplar gökten bir yıldız
kaydığında veya düştüğünde ‘ bu gece büyük bir adam doğdu
veya bu gece büyük bir adam öldü ‘ şeklide yorumlarlarmış.
Bu olay Peygamberimize sorulunca Peygamberimiz ‘ Yıldız ne
bir kimsenin ölümü için ne de doğumu için kayar ‘
buyurmuştur. “
21- Yukarıda anlatılan olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
a) Hz. Muhammed doğduğu gece de bazı olaylar yaşanmıştır.
b) Tamah
c) İstismar
d) Taassup
b) Güneş tutulması yıldızdan daha büyük bir olaydır.
c) Peygamberimizi ayı parmağıyla ikiye ayırması uydurmadır.
16- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
d) Bu tür inanışların hepsi batıldır, hurafedir.
a) Kuran’ı aklımızı kullanarak anlayabiliriz.
b) Allah sadece akıllı olan insanları sorumlu tutar.
22- Aşağıdaki atasözlerinden hangisi farklıdır?
c) Sadece akıllı insanlar ibadetleri yerine getirebilirler.
a) Akla karayı seçmek
d) Tüm insanlar Allah’ın emir ve yasaklarından sorumludur
b) Akıl yaşta değiş baştadır.
c) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
17- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin insanlar içinden
d) Akıl akıldan üstündür.
seçilmesinin bir sonucu değildir?
a) İnsanlara olağanüstü nitelikte olaylar göstermeleri.
23-
d) İnsanlara dini uygulamalı olarak göstermeleri.
yollarından biri olamaz?
Aşağıdakilerden
hangisi
c) İnsanların zihinlerinde oluşan sorulara cevap vermeleri.
a) Aklı kullanmak
d) İnsanların yaşadıkları olaylara yön vermeleri
b) Öz eleştiri yapabilmek
taassuptan
kurtulmanın
c) Doğru bilgiye sahip olmak
“ Ey inananlar, size yoldan çıkmış birisi haber
getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir
topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınızdan
pişman olursunuz. ” ( Ayet )
d) Farklı düşünen kişilerden uzak durmak
18- Aşağıda verilen davranışlardan hangisi yukarıda verilen
a) Kur’an aklın kullanılmasını ister.
ayete ters düşer?
b) Kur’an örnek almayı önerir.
a) Sahip olduğumuz bilginin doğruluğunu araştırmak
c) Kur’an bilgiye önem verir.
b) Bize söylenenleri araştırdıktan sonra kabul etmek
d) Kur’an taassubu tavsiye eder.
24- Aşağıdaki davranışlardan hangisi Kur’an’ın bize tavsiye
ettiği davranışlardan birisi değildir?
c) Doğru bilgiye önem vermek
d) Bize gelen haberleri hemen kabul edip ona göre davranmak
25- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an – ı Kerim’de yer alan
19- Dinimiz yalanı, dedikoduyu, iftirayı, kumarı. Vb. kötü
konulardan birisi değildir?
fiilleri yasaklayarak neyi sağlam tutmamızı hedefler?
a) Diğer gezegenlerde yaşam olduğu
a) Beynimizi ve midemizi
b) Aklımızı ve kalbimizi
b) Hayatın amacının ölümden sonra yaşama hazırlık olduğu
c) Dilimizi ve gözümüzü
d) Elimizi ve canımızı
c) Yüce Allah’ın varlığını ispatlama
d) Aklını kullanarak olaylardan ibret alma
NOT: Her soru 4 Puandır. Başarılar Dilerim…
CEVAP ANAHTARI
İzzet EKER
1
2
3
4
5
6
A
O
O
O
O
O
O
B
O
O
O
O
O
O
C
O
O
O
O
O
O
D
O
O
O
O
O
O
----
A
8
O
9
O
10 O
11 O
12 O
13 O
B
O
O
O
O
O
O
C
O
O
O
O
O
O
D ---O
14
O
15
O
16
O
17
O
18
O
19
A
O
O
O
O
O
O
B
O
O
O
O
O
O
C
O
O
O
O
O
O
D ---O
20
O
21
O
22
O
23
O
24
O
25
A
O
O
O
O
O
O
“ Sen, elbette üstün bir ahlak sahibisin. “ Kalem Suresi 4
B
O
O
O
O
O
O
C
O
O
O
O
O
O
D
O
O
O
O
O
O
7
O O
O O
“ Sen, elbette üstün bir ahlak sahibisin. “ Kalem Suresi 4
Download