BURSİYER İLANI Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve

advertisement
BURSİYER İLANI
Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde yürütülecek olan TÜBİTAK
destekli “Mısır (Zea mays L.) Fidelerinin Üşüme Stresine Toleransında ve Büyüme İşlevlerinde miRNA
Genlerinin Rolünün Belirlenmesi” adlı proje için yüksek lisans öğrencisi (1500 TL/ay) bursiyeri
aranmaktadır.
Detaylı bilgi ve müracaat için:
Öğr. Gör. Dr. Fatma AYDINOĞLU
GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Oda No: 101
Tel: 0 262 6052571
e-mail: [email protected]
Download