çağrı - Gender Forum - Sabancı Üniversitesi

advertisement
MOR SERTİFİKA PROGRAMI’NA ÇAĞRI
Sabancı Vakfı’nın finansal destek sunduğu, Sabancı Üniversitesi ve Milli Eğitim
Bakanlığı’nın paydaşı olduğu 26/12/2015 tarihli “T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sabancı
Üniversitesi İşbirliğinde Düzenlenecek Mesleki Gelişim Eğitimi Protokolü” kapsamında 6
ilde Sabancı Üniversitesi tarafından Mor Sertifika Programı düzenlenecektir. Milli Eğitim
Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme birimi ile Sabancı Üniversitesi arasında
imzalanan Protokol ile gerçekleştirilen Mor Sertifika Programı’yla lise öğretmenlerinin
kadınların insan hakları konularındaki farkındalığını arttırmak amaçlanmaktadır. Program’ın
illeri; Aydın, Edirne, Kars, Nevşehir, Ordu, Van olarak belirlenmiştir. Bu sertifika programı
2016 yılında Aydın, Edirne, Kars, Nevşehir, Ordu, Van illerindeki lise öğretmenlerinin
katılımıyla, 04-09 Eylül tarihlerinde İstanbul Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampusu’nda
gerçekleştirilecektir.
Mor Sertifika Programı boyunca lise öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet duyarlılığı
konusunda bilinçlendirilmesine ve eğitilmesine yönelik sunum, tartışma ve atölye çalışmaları
düzenlenecektir. Böylece hem lise öğretmenlerinin ve onlar aracılığıyla liseli gençlerin
kadınların insan hakları konusundaki farkındalıklarını artırmak, hem de toplumsal cinsiyet
çalışmalarını lise eğitimi içinde yaygınlaştırmak, bu konudaki duyarlılığın derslere ve okul içi
etkinliklere yansımasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu programı tamamlayan lise
öğretmenlerine Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı onaylı seminer belgesi ve Mor
Sertifika verilecektir.
Mor Sertifika Programı’na başvurmak için, ekteki bilgi formunu doldurup 17 Haziran
2016 tarihine kadar aşağıdaki adrese, faks, posta veya e-posta yoluyla ulaştırmanızı rica
ediyoruz. Program katılımcıları, başvuru formundaki bilgiler doğrultusunda Sabancı
Üniversitesi’nde oluşturulacak bir komite tarafından belirlenecektir. Katılımcıların ulaşım ve
konaklama masrafları proje tarafından karşılanacaktır.
Mor Sertifika Programı’na katılmanızdan mutluluk duyacağız.
Saygılarımızla,
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu
Mor Sertifika Programı hakkında bilgi almak ve başvurmak için:
E-posta
: [email protected]
Faks No
: 0216 483 9250
Tel No
: 0216 483 9330
Posta
: Sabancı Üniversitesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
34940
Orhanlı/ Tuzla- İstanbul
Önemli Not 1:
Katılımcı organizasyonu açısından, lütfen ekteki çağrı formunu en geç
17 Haziran 2016 Cuma günü mesai saati sonuna kadar faks, posta veya e-posta yoluyla
tarafımıza ulaştırınız. Çağrı Formu’na ayrıca internet adresimizden de ulaşabilirsiniz.
[email protected] adresine e-posta gönderebilir ya da 0 216 483 9330
numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Önemli Not 2:
Sabancı Üniversitesi’nde oluşturulacak bir değerlendirme komisyonu, aşağıdaki ölçütleri göz
önünde bulundurarak Mor Sertifika Programı’na katılacak lise öğretmenlerini belirleyecektir.
Başvuru formunu doldururken, belirlenen ölçütleri ne şekilde karşıladığınızı somut olarak
belirtmeniz, komisyonun yapacağı değerlendirmelerin daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.
Gerekli durumlarda ek sayfa kullanabilirsiniz.
Ölçütler:
1. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve kız çocuklarının insan hakları konularına ilgi, bu
konularda çalışma ve kendini geliştirme isteği
2. Öğretmen, öğrenci, veli ve kamuya yönelik, toplumsal cinsiyet duyarlılığını arttırma
çalışmaları düzenleme, proje geliştirme ve geliştirilen projeleri yürütme isteği
3. Eğitimcinin eğitimi ilkelerine açık olmak
Yapılan tüm başvuruların bizim için çok değerli olduğunu şimdiden vurgulamak
isteriz. Fakat projenin bütçesi her başvuruya olumlu yanıt vermemizi engellemektedir.
Dolayısıyla seçilmeyen başvuruların aşağıda belirtilen ölçütleri karşılamadığı
düşünülmemelidir. Ayrıca il kontenjanları, proje ilinin nüfusu, okul, öğretmen ve öğrenci
sayıları ile ilden gelen başvuru sayısı dikkate alınarak belirlenmektedir.
Değerli Öğretmen,
Lütfen formdaki soruları eksiksiz doldurup, başvuru formunu bize ulaştırın. Gerekli
durumlarda ek sayfa kullanabilirsiniz. Başvurunuz için şimdiden teşekkür ederiz.
1. “Toplumsal cinsiyet” kavramını nasıl yorumluyorsunuz?
................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
2. Sizce Türkiye’de toplumsal cinsiyet ile ilgili öncelikli meseleler nelerdir?
................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
3. Daha önce kadın çalışmaları ve/veya toplumsal cinsiyet içerikli bir etkinliğe katıldınız
mı? Bu alanda bir proje ya da çalışmada yer aldınız mı?
................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
4. Eğitim alanında toplumsal cinsiyet ile ilgili ne gibi çalışmalara ihtiyaç olduğunu
düşünüyorsunuz?
.....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………..
5. Mor Sertifika programına neden katılmak istiyorsunuz?
....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
6. Bu programdan beklentileriniz nelerdir? Bu programda görmek istediğiniz ve
öncelikle öğrenmek istediğiniz konu ya da konular var mı?
.……………...............................................................................................................
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
7. Programa ne yönde katkılarınız olabileceğini düşünüyorsunuz?
.……………...............................................................................................................
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….................
Lütfen arka sayfayı doldurmayı unutmayınız.
8. Mor Sertifika Programı katılımcı bilgileri
(LÜTFEN BÜYÜK HARFLERLE DOLDURUNUZ)
Adı Soyadı:………………………………………………….……...Kadın  Erkek
TC Kimlik Numarası: …………………………………………………………………
Çalıştığı Okul: …………………………………………………………………………
Görevi ve Branşı: ……..…………………………………………………….................
Mesleki Kıdemi: …………………… Okuldaki Kıdemi: ……………………………
Daha önce Sabancı Üniversitesi’nin ilinizde düzenlediği toplantılardan herhangi
birine katıldınız mı?
Evet  …………………. (Yılı)
Hayır
Daha önce Mor Sertifika Programı’na başvuru yaptınız mı? Evet  Hayır
Yazışma Bilgileri:…….Ev ( )….İşyeri ( )
Adres:………..………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………… Posta Kodu: ….……………………....
Semt/İlçe:………………………………………İl:……………………………………..
E-posta:………………………………………[email protected]………………………………......
Telefon Numaraları:
Cep:……………………………………………………………………………………...
Ev:…………….…………………………………………………………………………
İşyeri:……………………………………………………………………………………
Acil bir durumda aranacak kişinin adı soyadı: ……………………………………...
Acil bir durumda aranacak kişinin numarası:………………………………….……
Başvuru Adresi:
E-posta
: [email protected]
Faks No
: 0216 483 9250
Tel No
: 0216 483 9330
Posta
: Sabancı Üniversitesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
34940
Orhanlı/ Tuzla- İstanbul
Teşekkür Ederiz.
Download