Yapı Kredi Bank - II - MidSEFF

advertisement
OFFICIAL USE
OFFICIAL USE
Yapı Kredi Bank - II - MidSEFF
Ülke:
Türkiye
Proje no:
47627
İş Sektörü:
Mevduat Kredi Bankaları
Bildiri Türü:
Özel
Çevresel Kategori:
Finansal Kurumlar
Kurul Tarihi:
27 Mayıs 2015
Statü:
İmzalanmış
Proje Özet Döküman Tarihi:
27 Temmuz 2015
Proje Tanımı
EBRD, Yapı ve Kredi Bankası’na (Yapı Kredi), MidSEFF (Turkey Mid-size
Sustainable Energy Financing Facility - Turkey Mid-size Sustainable Energy
Financing Facility) aracılığıyla 80 milyon dolarlık yeni bir finansman sağlıyor. 1 milyar
avroluk MidSEFF programı ile EBRD ve Avrupa Yatırım Bankası Türkiye’de
sürdürülebilir enerji finansmanına destek sağlıyor. Bu fonlar ile, güneş, hidroelektrik,
rüzgar, jeotermal, atıktan enerji üretimi de dâhil olmak üzere orta ölçekli yenilenebilir
enerji ve enerji verimliliği projeleri finanse ediliyor olacak.
Geçiş Etkisi
MidSEFF, (i) yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım hızını artırmayı, (ii)
sürdürülebilir enerji projeleri için yerel çevre standartlarını geliştirmeyi ve bunları
EBRD ve AB standartlarına uygun hale getirmeyi, (iii) karbon piyasalarında gelir
sağlamalarına yardımcı olarak yatırımcılara ve bankalara destek sağlamayı ve bu
OFFICIAL USE
OFFICIAL USE
sayede gelişmekte olan özel sektörün orta ölçekli sürdürülebilir enerji yatırımlarının
gelişmesindeki katılımını artırmayı; ve bunlar sayesinde Türkiye’de iklim değişikliğinin
önemine işaret etmeyi amaçlıyor.
Müşteri
Yapı Kredi, 2015 yılı Mart ayı itibariyle 74.5 milyon avro toplam konsolide aktifi ve
yaklaşık yüzde 10’luk pazar payı ile Türkiye’nin en büyük beşinci (özel bankalar
arasında dördüncü) bankasıdır. Yapı Kredi Moody’s’den Baa3(-), S&P’den BB+(-) ve
Fitch’den BBB(durağan) ratinge sahiptir. Bankanın %81,8 hissesi Koç Finansal
Hizmetler’e (KFS) ait olup, kalan %18,2’lik hissesi Borsa İstanbul’da işlem
görmektedir. KFS, Koç Grubu ve UniCredit Bank Austria’nın %50-%50 ortak
girişimidir.
EBRD Finansmanı
Yapı Kredi’nin Çeşitlendirilmiş Ödeme Hakları (Diversified Payment Rights - DPR)
programı kapsamında “A-“ ratinge sahip öncelikli tahviller aracılığıyla 80 milyon dolar.
Proje Maliyeti
1 milyar dolarlık MidSEFF programı altında yer almaktadır.
Çevresel ve Sosyal Sınıflandırma, Etki ve Etki Azaltımı
Finansal Kurumlar kategorisinde sınıflandırılmıştır. Yapı Kredi, EBRD ile mevcut
projeleri kapsamında Performans Koşulları 2&9’a uymakta ve düzenli olarak Yıllık
Çevresel ve Sosyal Raporlarını sunmaktadır. Yapı Kredi, bu proje kapsamındaki alt
kredilerde Performans Koşulları 9’a ait koşullara ve enerji verimliliği uygunluk
şartlarına uyacaktır, ve EBRD’ye Yıllık Çevresel ve Sosyal Raporları sunacaktır.
Bağımsız bir proje danışmanı, kullandırılacak olan enerji verimliliği ve yenilenebilir
enerji alt kredilerinin yerel Çevre, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik, İşçi mevzuatı
gereklilikleri ve EBRD’nin küçük hidroelektrik ve rüzgar enerjisi projelerine ilişkin
uygunluk şartlarını sağlamasını teyit ediyor olacak.
Teknik İşbirliği
MidSEFF, Türkiye Hazinesi işbirliği ile Avrupa Birliği’nin 2009 ve 2014 Katılım Öncesi
Aracı (IPA - Instrument for Pre-Accession) anlaşmalarından sağlanan 4,9 milyon
avroluk kapsamlı bir teknik danışmanlık paketi ile destekleniyor.
Şirket İletişim Bilgisi
Tules Akıncı
Yurtdışı Borçlanma Müdürü, Finansal Kurumlar
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. - Genel Müdürlük
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza D Blok, Levent 34330 Istanbul/ Turkey
Tel: +90 212 3397819
OFFICIAL USE
OFFICIAL USE
Fax: +90 212 3396060
E-posta: [email protected]
İş fırsatları
İş fırsatları ile ilgili bilgi almak için lütfen müşteri firma ile irtibata geçiniz.
Genel sorular
EBRD’den, proje hakkında satın alma dışındaki konularda bilgi almak için:
Tel: +44 20 7338 7168;
Fax: +44 20 7338 7380
Email: [email protected]
Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)
Kamu Bilgilendirme Politikası, EBRD’nin bilgileri açıklama ve paydaşları ile istişarede
bulunma yöntemlerini belirlemekte ve bu sayede Banka’nın stratejilerinin,
politikalarının ve faaliyetlerinin daha iyi bilinmesine ve anlaşılmasına yardımcı
olmaktadır.
Kamu
Bilgilendirme Politikası metnine
aşağıdaki adresten
ulaşılabilir:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
Proje Şikayet Mekanizması (PŞM)
EBRD, Banka’nın finanse ettiği ve herhangi bir zarara sebep olduğu veya olabileceği
iddia edilen projelerle ilgili olarak, bir veya birden çok kişi ya da kuruluş tarafından
yapılan şikayetlerin bağımsız bir şekilde incelenmesine imkan tanımak amacıyla bir
Proje Şikayet Mekanizması (PŞM) oluşturmuştur. PŞM ile ilgili Prosedür Kurallarına
aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf ,
Rusça metine ulaşmak için:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pdf
Proje Şikayet Mekanizması altında yapılacak tüm şikayetlerin, EBRD fonlarının son
dağıtım tarihinden sonra en geç 12 ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Şikayetin
sunulması gereken dönem konusunda emin değilseniz, yardım için Proje Şikayet
Mekanizması sorumlusu ile ([email protected] adresinden) ya da ilgili EBRD Ülke Ofisi
ile iletişime geçebilirsiniz.
OFFICIAL USE
Download