Davranış

advertisement
Çocuklarda Davranış Ve
Uyum Sorunları
Psikolojik Danışman
YaseminKAPLAN
HOŞGELDİNİZ
Davranış Bozukluğu Nedir?
Davranış, bireyin gözlenebilen
eylemleridir.Uyum ise bireyin
sahip olduğu özeliklerinin kendi
benliğiyle içinde bulunduğu
çevre arasında dengeli bir ilişki
kurabilmesi ve bu ilişkiyi
sürdürebilmesi şeklinde
tanımlanabilir. Çocuğun bir
sınırdan sonra çevresiyle olan
ilişkilerinin bozulması ise
uyumsuz davranışları doğurur.
Gelişim evrelerinin getirdiği doğal zorluklara yakın
çevreninin olumsuz etkileri katıldığında çocukta bunlara
tepki olarak çoğunlukla duygusal düzeyde bozukluklar
görülebilir. Bu olumsuz tepkilere UYUM VE DAVRANIŞ
BOZUKLUKLARI denir.
Davranış bozuklukları çocuğun çeşitli ruhsal ve
bedensel nedenlere bağlı,iç çatışmalarını
davranışlarına aktarması sonucu ortaya çıkar.
Hırçınlık, sinirlilik, saldırganlık, inatçılık, yalan,
çalma, küfür gibi davranışlar davranış
bozukluklarına girer.
Önemli
Çocuklar, gelişim dönemlerdeki
sorunların çözümünde
engellerle
karşılaşırlarsa,olağan olarak
nitelendirilen bu sorunların
çözümü sonraki gelişim
dönemlerine ve ileriki yaşlarına
ertelenir
Bir çocuğun davranışının bozukluk
sayılabilmesi için bazı ölçütler gerekir. Bu
ölçütler:
1-Yaşa uygunluk:
3-5 yaş çocuğu dikkat çekmek ister. Hayal dünyası çok
geniş olduğu için inanılmaz öyküler anlatabilir. Henüz
yalanla yalan olmayanı ayırt edemezler. Bu nedenle bu
yaşlardaki çocukların anlattıkları yalan olarak kabul
edilmezken, 11-14 yaşlarındaki çocuklarda görülen yalan
normalden sapan bir davranış olarak kabul edilir.
2-YOĞUNLUK:
Bir davranışın bozukluk olarak kabul edilmesindeki 2. Ölçüt
yoğunluktur. Ör; 5 yaş çocuğunda öfke ve huysuzluk
doğalken, bu davranış başkasına fiziki zarar verme şekline
dönüşürse, davranış bozukluğu kategorisine girer.
3-SÜREKLİLİK:
Çocuğun belirli bir davranış türünü ısrarlı bir biçimde ve
uzun zaman devam ettirmesidir.
4-CİNSEL ROL
BEKLENTİLERİ:
Erkeklerde kızlara oranla daha saldırgan olmaları
beklenirken, davranışları ile erkeklere benzer saldırgan
davranan kızların davranışları normalden sapan davranış
kategorisine girer.
Çocuklarda sık görülen davranış bozuklukları:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Saldırganlık
Çalma
Yalan
Küfür
Tikler
Okul korkusu
Dışkı kaçırma
Altını ıslatma
Tırnak yeme
Kekemelik
Parmak emme
İnatçılık
Dikkat eksikliği, Hiperaktivite
Saldırganlık
• Saldırganlık, çocuğun
genellikle kendi
akranlarına ve
başkalarına vurması,
ısırması, tekmelemesi,
eşyaları fırlatması ve
tükürmesi gibi zarar
vermeyi hedefleyen
davranışlarda
bulunmasıdır.
Saldırganlık çocuklarda
belli dönemlerde normal
bir tepki biçimi olarak
kabul edilebilir.
Saldırganlığın Nedenleri
•
Saldırgan davranışların
yetişkinler tarafından
ödüllendirilmesi ve
pekiştirilmesi. Bu durum
genellikle geleneksel
kültürde çok görülür.
Geleneksel kültürde
erkek çocuğun
saldırganlığı onaylanır.
(Örneğin; Kavga eden
çocuğa ailesi tarafından
“aferin” veya “seni
döveni sen de
döveceksin” denmesi)
Saldırganlığın Nedenleri
•
•
Çocuğun yetişkinlerden
gerekli anlayışı, sevgiyi
ve kabulü görmemesi.
Televizyon ve bilgisayar
oyunları, kitle iletişim
araçlarının olumsuz
etkisi.
Saldırganlığın Nedenleri
•
•
•
Ana-babanın aşırı
otoriter ve baskıcı
tutumları, buna bağlı
olarak yaşanan iletişim
problemleri.
Çocuğun anababasından dayak
yemesi.
Biyolojik olarak çocuğun
beyin zarı iltihabı, beyin
zedelenmesi gibi
fizyolojik sorunlar
yaşaması.
Saldırgan Davranışlar Konusunda
Aileye Öneriler
Öncelikle ana-baba olarak çocuğa saldırganlık modeli olmayın.
Saldırgan davranışlara tolerans göstermeyin
Saldırgan davranışları kesinlikle dayakla cezalandırmayın!
Dayak atılan çocukta düşmanlık duyguları gelişir ve pekişir.
Çocuk sinirliyken onunla tartışmayın, sakinleşmesini bekleyin
ve daha sonra yaptığı davranış ile ilgili konuşun
Saldırgan Davranışlar Konusunda
Aileye Öneriler
Çocuğa sosyal gelişimine uygun çeşitli sorumluluklar verin.
Böylece çocuğa başarma duygusunu yaşatmış olursunuz.
Çocuğa yaptığı bu davranışların dezavantajlarını gösterin.
Saldırgan davranış göstererek isteklerini elde edemeyeceğini ona anlatın
Çocuğun sportif faaliyetlerde bulunmasına ve belirli bir süre dışarıda
oynamasına izin verin. Bu enerjisini boşaltmasını sağlayacaktır.
Kızgınlıktan kurtulması için alternatifler bulun
Saldırgan Davranışlar Konusunda
Aileye Öneriler
Çocuğa şiddet içeren televizyon programları seyrettirmeyin.
Çocuğunuzla mümkün olduğunca daha çok ve kaliteli zaman geçirin.
Çocuğun sergilediği saldırgan davranış
başkalarının güvenliğini ciddi bir şekilde tehdit etmedikçe
bu davranışın üstünde durup çocuğa baskı yapmayın.
Küfür Nedir?
• İnsanların genellikle
kızgınlık, öfke veya
engellenmelerle
karşılaştıklarında
kendilerini ifade etmek
için kullandıkları kötü
kelimelere denir.
Küfür Davranışının Nedenleri
•
•
•
•
•
Anne-baba veya
etrafındaki yetişkinleri
model alması.
Yetişkinlerin ilgisini
çekme isteği.
Büyüdüğünü ispat etme
çabası.
Kızgınlık ve öfke
durumlarında.
Küfür eden akranları
arasında kabul görme
isteği.
Küfür Davranış İçin alınabilecek
Önlemler
• Örnek oluşturma:Eğer kaba ve
küfürlü bir konuşma eğilimini
kendinizde engelleyebiliyorsanız,
çocuğunuzda bu kontrolü sizi
taklit ederek öğrenecektir.
• Dürtülerini ifade edebilme:Eğer
çocuk, size olan kızgınlıklarını
rahatlıkla dile getirebiliyorsa, bu
özgürlüğe sahip ise, olumsuz
duygularını belirtmek için daha
az küfürlü sözcük kullanacaktır.
• Tartışma:Bu kelimeler bir
kağıda yazılarak tanımlanır
ve daha sonra tartışılır.
• Önemsememek:Çocuklar
kötü sözcükler
kullandığında,annebabalar bu duruma pek
fazla üzülüp
şaşırmıyorlarsa, çocukların
bu sözcükleri söylemeleri
için bir nedenleri
kalmayabilir.
Küfür Davranış İçin alınabilecek
Önlemler
• Çocuğunuza iyi model olun.
Eğer siz küfür ederseniz
çocuğunuzda eder.
• Çocuğunuz küfrettiğinde
kesinlikle şiddet ve tehdit
kullanmayın.
• Çocuğunuzun küfür etmesine
tanık olduğunuzda birden aşırı
tepki vermeyin. Bir süre
duymazlıktan gelin.
• Küfür içeren televizyon
programlarından uzak tutun.
Çalma Davranışı
• Erken çocukluk çağından
itibaren bir şeyi izinsiz
olarak almak sık görülen
bir durumdur. 6-7 yaşına
kadar çocuğun bu çeşit
eylemleri, çalmak olarak
kabul edilmemelidir.
Mülkiyet hissi gerçek
anlamda ancak 7-8
yaştan sonra gelişecektir.
Çalma Davranışı
• Oyun çağındaki çocuk bir oyuncağın
kendisine ait olup olmadığını bilmekle
beraber, değeri hakkında bir fikri yoktur.
Çoğu zaman kendi oyuncaklarını bırakır,
başkalarının oyuncaklarını alır.
İstendiğinde vermez. 6-8 yaşlarında ve
hatta daha da büyük çocuklarda
ebeveynlerine ait değerli ya da değersiz
şeyleri saklamak sık görülen bir
davranıştır.
Çalma Davranışı
• Aile içinde hırsızlık
gibi yorumlanabilen
böyle durumlarda,
ebeveynlerden yeterli
sevgiyi sağlamayan
çocuğun onlara ait bir
eşya ile tatmin yolu
araması söz konusu
olabilir
Çalma Davranışlarının
Altında Yatan Nedenler
Zorunlu temel
ihtiyaçların
karşılanmaması
Diğer insanların sahip
olduğu şeylerden mahrum
bırakmak.
Çocukta mülkiyet
fikrinin
geliştirilememesi.
Kleptomani: Sadece
çalmanın verdiği haz,
kişiyi çalmaya iter
Çalma Davranışı için
Çözüm Önerileri
• Çocuklara bazı isteklerini
kontrol etmeyi öğretmek,
bu konuda onlara ciddi bir
biçimde yardım etmek
• Toplumsal değerler
olarak mülkiyet kavramını
ve başkalarının ve
başkalarının mülkiyet
haklarında saygı
oluşturmak
Çalma Davranışı için
Çözüm Önerileri
• Çocuklara 7-8 yaşlarından
itibaren, düzenli olarak harçlık
verilmesi, eğitimsel planda
önem taşır. Harçlık yaşa,
ekonomik olanaklara ve
koşullara göre değişir.
• Anne-babalar, başkalarının
haklarına saygılı bireyler
olarak, çocuklarına iyi örnekler
sunmalıdırlar. Ana-babalar
sağlıklı örnekler olmadıkları
sürece bu doğrultuda alınacak
önlemlerin yararı yoktur.
Çalma Davranışı için
Çözüm Önerileri
• Çocuğun kendisine ait
eşyalarının olmasını
sağlamak gerekir
• Çocuğun aldığı eşyayı
özür dileyerek geri
vermesini sağlayın
Çocuğunuza ihtiyacı
olduğunda ödünç eşya
almanın yolları öğretin
Yalan
• Yaşantımızda yalanı hiç
sevmediğimizden ve
yalanın ne kadar kötü
olduğundan bahsederiz.
Ancak bazen
karşımızdaki insanları
kırmamak, bazen
başkalarının hayranlığını
kazanmak bazen de
kendimizi savunmak için
bir şekilde yalan
söyleyebiliriz..
Yalan Nedir?
Yalan, insanları aldatmak
amacı ile uydurulmuş kasıtlı
davranış veya sözdür.
Yalan
• Çocuklarda 7 yaşından önce söylenenler yalan
olarak kabul edilmez. Çünkü bu yaş
dönemindeki çocukların inanılmaz bir hayal
dünyaları vardır ve gerçekle gerçek olmayanı
ayırt edemezler. Anlattıkları şeyler bazı
ebeveynler tarafından yalan kabul edilir. Hâlbuki
çocukların söyledikleri ve anlattıkları kandırma
ve yanıltma amacı taşımaz.
ÖNEMLİ
Yaşamın ilk 5 yılında çocuğun yalan
söylemesi konusunda endişe
etmeye gerek yoktur. Gerçeğe sadık
kalma çocukta giderek gelişen bir
durumdur. Çocuğun gerçeğe sadık
kalması konusunda ısrar etmek ve
çocuğa yalan söylediğini kanıtlama
girişiminde bulunmak yanlıştır.
Çocukça açıkça anlaşılan bir yalan
söylediği zaman, endişeyle
karşılanmamalıdır.
Yalanın Nedenleri
Baskıcı ve otoriter anne-baba tutumları.
Anne-babanın olumsuz model olması
Ailenin, çocuğa üstesinden gelemeyeceği sorumluluklar yüklemesi
Aile kurallarının çok katı olması
Çocuğa şiddet uygulanması.
Çocuğun başkalarının hayranlığını kazanmak istemesi.
Örneğin; Arabaları olmadığı halde arkadaşlarına
arabalarının olduğunu söylemesi gibi.
Ailenin çocukla olan iletişiminin bozuk olması
Çocuğun sık sık eleştirilmesi ve başkalarıyla kıyaslanması
Çocuğun mükemmelliğe zorlanması
Yalan Davranışı için
Çözüm Önerileri
• Eğer anne-baba olarak yalan söylerseniz, çocuğunuzda
yalan söyleyecektir.
• Çocuğunuza aşırı tepki göstermeyin ve ağır cezalar
vermeyin. Aksi takdirde çocuğunuz cezadan kurtulmak
için yalan söylemeye devam edecektir.
• Çocuğunuza üstesinden gelemeyeceği sorumluluklar
vermeyin.
• Yumuşak ve hoşgörülü olun.
• Kurallarınızı çocuğunuzun yaşamını fazla sınırlandırıcı
ve baskıcı olabilecek şekilde koymayın.
Yalan Davranışı için
Çözüm Önerileri
• Çocuğunuzu başkalarına karşı kullanmayın.
Örneğin; Bir babanın telefon çaldığında kendisi
için “yok” dedirtmesi.
• Asla çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamayın.
• Çocuğunuzla iletişiminiz olumlu olsun. Böylece
çocuğunuz yalana başvurmak zorunda kalmaz.
İsteklerini, beklentilerini, sıkıntı ve kaygılarını
sizinle rahatça paylaşabilir.
• Çocuğunuza kesinlikle “yalancı” etiketi
yapıştırmayın. Aksi takdirde çocuk bu etiketin
gerektirdiklerini yerine getirerek yalana devam
eder.
Yalan Davranışı için
Çözüm Önerileri
• Çocuğunuza doğruyu söyletmek için; "Doğru
söylersen ceza vermeyeceğim" dedikten sonra,
çocuk doğruyu söyleyince aşırı tepki vermek ya
da şiddet uygulamak çocukta yalanı pekiştirir. Bu
nedenle verdiğiniz sözleri yerine getirin ve
çocuğunuzu cezalandırmayın.
Tırnak Yeme Davranış Bozukluğu
Tırnak yeme alışkanlığı
psikolojik kökenlidir.
Kendini gergin, sıkıntılı ve
öfkeli hisseden çocuğun
bunları dışa vurumu olarak
kabul edilir. Kişilik olarak
hassas ve sinirli çocuklarda
daha sık görülür.
Tırnak yeme ve parmak emme
alışkanlığı, tırnak yeme alışkanlığına
çoğunlukla 3-4 yaşlarından önce
başlamaz. (Çok ender olarak 5 aylık gibi
erken bir dönemde görülebilir).
Çocukların % 33’ünde tırnak yeme
davranışı görülür.
Tırnak yiyen çocukların ailelerinin
çoğunda Tırnak yiyenlere rastlanmaktadır.
Bunun içinde Tırnak yemenin
bir taklit olduğu ve büyükleri
taklit etmek suretiyle öğrenildiği
ileri sürülmektedir.
Tırnak Yeme Davranışının Nedenleri
GÜVENSİZLİK
Tırnak yeme bir
güvensizlik belirtisi olarak
kabul edilir. Aile içinde
aşırı baskılı ve otoriter bir
eğitimin uygulanması,
çocuğun sürekli
azarlanarak eleştirilmesi,
kıskançlık, yeterli ilgi ve
sevgi görememe sıkıntı ve
gerginlik başlıca
nedenlerdir.
Tırnak Yeme Davranışının
Nedenleri
Anne Baba Yaşantısı
Anne babanın
yaşantısı da önemli
bir etkendir. Anne
baba geçimsizlikleri
anne babanın sık sık
kavga etmesi ailedeki
sorunlar çocuklarda
Tırnak yeme gibi
davranışlara neden
olur.
Tırnak Yeme Davranışının
Nedenleri
Çocuklar Arasında
Ayırım
Ayrıca anne
babanın çocuklar
arasında ayrım
yapması çocuklar
arasında
kıskançlığa yol açar.
Bu da dolaylı
Şekilde kendini
Tırnak yeme olarak
gösterir.
Tırnak Yeme Davranışının
Nedenleri
• Ailede herhangi bir bireyin
Tırnak yeme davranışı
göstermesi doğal olarak
çocuğun ilgisini çekecektir.
• Tırnak yeme davranışı olaylara
bağlı olarak gelişebilmektedir.
Çocuğu tedirgin eden herhangi
bir olay veya çevrede onun için
hoşnutsuzluk yaratacak
herhangi bir durum bu
davranışı göstermesine yol
açar.
Alınabilecek Önlemler
•
3 – 4 Yaşına Kadar
görmemezlikten
gelin
En etkili yöntem 3-4 yaşlarına
kadar bu alışkanlığın anne baba
tarafından görmezlikten
gelinmesidir. Daha sonra bu
Alışkanlık devam ederse; çocuğun
gerginlik ve uyumsuzluk nedenleri
iyice araştırılmalı ve bunlar
saptanarak çözüm getirilmeli.
Çocuğu azarlamak, korkutmak,
ceza vermek gibi zorlayıcı
yöntemlerin uygulanması yararlı
olmamaktadır. Hatta kimi zaman
daha ağır duygusal problemlerin
çıkmasına neden olabilir.
Alınabilecek Önlemler
• Çocukları korku kaygı
yaratacak durumlardan
uzak tutmak gerekir.
Küçük çocukların kaygı
korku verici televizyon
filmlerini izlemeleri,
kavgalı olaylarda
bulunmaları çocuğu
heyecanlandıracağı için
sakıncalıdır.
• Tırnak yiyen çocuklara
geceleri yatarken eski
hafif eldivenleri giydirmek.
Çocuk gece tırnaklarını
yemek veya ısırmak
istediğinde hatırlatıcı
olması bakımından yararlı
olabilir.
Alınabilecek Önlemler
•
Parmak ve tırnağa acı fakat
zararsız bir sıvı sürülebilir. Bu hem
hatırlatıcı ve hem de tırnağını
ağzına götürdügü zaman acı ile
birleştiğinde terk etmeye yardımcı
olabilir.
• Çocukların ilgisi başka yöne
çekilebilir. Sinema, televizyon
izlerken veya radyo dinlerken
onun ağzını çiğneyecek bir
şeyle meşgul etmek tırnak
yemenin ve ısırmanın yerine
gelecek bir etkinlik olabilir.
Çocukları ara sıra
başarılarından dolayı
ödüllendirme bazı durumlarda
yarar sağlayabilir. Ancak
bunun kısıtlı ve uygun şekilde
kullanılması gerekir.
Alınabilecek Önlemler
• Son söz ve bir önlem olarak Tırnak yemenin ve
ısırmanın çok kötü bir Alışkanlık olmadığı ve
bunu isteyenlerin kolaylıkla terk edebilecekleri
çocuklara anlatılmalıdır. Çocuk buna
inandırıldığı zaman bu alışkanlıktan vazgeçmek
için çaba gösterecektir. Çünkü diş etkenler
çocuğun bu alışkanlıktan vazgeçmesine fazla
etkili olmamakla Bazı hallerde alışkanlığın
kökleşmesine ve başkalarını kızdırmak ve
huzursuz etmek için bir araç olarak
kullanılmasına neden olmaktadır.
Tanım
• Kıskançlık, sevilen birinin
başkası ile paylaşılmasına
katlanamamaktır.
kıskançlığın içgüdüsel yani
doğuştan getirdiğimiz
genlerimize şifrelenmiş
olduğu ileri sürülmektedir.
Yaşamın her döneminde
görülebilir ancak çocuklukta
biraz daha yoğun
yaşanabilir. Bu duyguyla ilk
tanışma iki yaş civarındadır.
Tanım
Özellikle küçük çocuklarda
yeni doğan kardeşi
kıskanma kimi zaman
yaşamı etkileyecek ve
davranış bozukluğuna
neden olacak derecede
yoğun yaşanabilen bir
duygu olabilmekte ve
yardım gerektiren bir hal
alabilmektedir.
DUYGUSAL BELİRTİLER
• Kardeş kıskançlığı, kendine
acıma, üzüntü, küçük düşme
korkusu, can sıkıntısı, öfke,
nefret ve intikam alma
düşüncelerinin yanı sıra
sevgi, koruma ve yakınlık
hissetme isteği gibi karışık
duyguların bir bileşiminden
oluşmaktadır. Bu
duygulardan en etkili olanları
öfke, kendine acıma ve
üzüntü duygularıdır.
DAVRANIŞSAL BELİRTİLER
• Yemek Yememe
zayıflama
•
•
•
•
•
Kabus Görme Alt Islatma
Sinirli Tavırlar Sergileme
Okul Fobisi
Anneden Ayrılmak İstememe
Nefret etme ve Vurma
davranışı Sergileme
• Sevilip Sevilmediklerini
Sorma
ÖNERİLER
• Kardeşi doğmadan önce ona anlayabileceği
bir dilde aileye yeni bir üyenin geleceği,
evdeki ortamın her zamankinden daha
heyecanlı ve karışık olabileceği, örneğin eve
sık sık misafirlerin gelip gideceği, annenin
hem yorgun olacağı hem de bebekle daha çok
vakit geçirmek zorunda kalacağı, çünkü küçük
bir bebeğin gereksinimleri olduğu ama aynı
şeylerin o doğduğunda da yaşandığı ve her
şeyin zamanla tekrar düzene gireceği
anlatılabilir. Böylece çocuk psikolojik olarak
daha hazırlıklı olacaktır. Bunları anlatmak için
son ana kadar beklenmemelidir
ÖNERİLER
• GERGİN OLMAYIN
• ANNE –BABA İŞ BÖLÜMÜ
YAPMALI
• HEM SÖZEL HEM DE
DAVRANIŞLARLA ONU
SEVDİĞİNİZİ İFADE EDİN
• HER ÇOCUĞUN İHTİYACINA
GÖRE NİTELİKLİ ZAMAN
AYIRIN
• EŞİT SEVMEK YERİNE
HERKESİN SEVGİSİNİN
AYRI VE ÖZEL OLDUĞUNU
HİSSETİRİN
• KISKANMASIN DİYE AŞIRI
HOŞGÖRÜLÜ
DAVRANMAYIN
ÖNERİLER
• KARDEŞİNİ SEVMEK ZORUNDA OLDUĞUNU
SÖYLEMEYİN.
• BEBEĞE BÜYÜK ÇOCUĞUN YANINDA AŞIRI SEVGİ
GÖSTERİSİNDE BULUNMAYIN
• BÜYÜK ÇOCUĞA AİT EŞYALARI ONUN İSTEĞİ
DOĞRULTUSUNDA KÜÇÜK KARDEŞİNE VERİN.
• BİRLERİNE YAKINLAŞABİLECEKLERİ ORTAMLAR
HAZIRLAYIN.
• BEBEĞE ZARA VERMESİNE İZİN VER,LMEYECEĞİ
KESİN BİR DİLLE ANLATILMALI
• KARDEŞ KAVGALARINDA SUÇLU ARAMAYIN .
•
ALTINI ISLATMA
Altını ıslatmayı, tekrarlayıcı nitelik taşıyan
istem dışı idrar kaçırma olarak
tanımlayabiliriz.
ALTINI ISLATMANIN NEDENLERİ
Genellikle %75 kalıtımsal olduğu
bilinmektedir
Organik bozukluklar; Mesane kapasitesinin yeterli
olmaması, ağır uyku, böbrek ve bağırsak
bozuklukları gibi,
Psikolojik faktörler; Kaygının bilinçdışı ifade
edilmesidir
Yanlış ve baskıcı tuvalet eğitimi verilmesi
Sosyo-ekonomik durumu düşük ailelerin
çocuklarında sık görülür
Travmatik yaşantılar etkiler
Çocuğun sık sık üşütmesi
ALTINI ISLATMA KONUSUNDA AİLEYE ÖNERİLER
Öncelikle
çocuğunuzu
mutlaka bu
konuda uzman
bir doktora
götürün
Çocuğunuza
karşı kesinlikle
baskıcı ve
cezalandırıcı
yaklaşmayın
Onunla alay
edip
başkalarına
söylemekle
tehdit etmeyin
ALTINI ISLATMA KONUSUNDA AİLEYE ÖNERİLER
UYUMADAN
BİRKAÇ SAAT
ÖNCE SIVI
TÜKETİMİNİ
AZALTIN
UYKUYA
DALDIKTAN 1
SAAT SONRA
TUVALETE
KALDIRIN
SABAHA
KARŞI 1 KEZ
DAHA
TUVALETE
KALDIRIN
ALTINI ISLATMA KONUSUNDA AİLEYE ÖNERİLER
TUVALETE
KALDIRDIĞINIZ
DA TAM UYANIK
OLDUĞUNDAN
EMİN OLUN
GECE EĞER ALTINI ISLATIRSA
KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRME
SORUMLULUĞUNU ÇOCUĞA
VERİN
KESİNLİKLE BEZ BAĞLAMA YATAĞINA SU
GEÇİRMEYEN ALEZ SERME GİBİ
DAVRANIŞLARDA BULUNMAYIN
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER
Download