Datura stramonium

advertisement
Yüksük otu (Digitalis purpurea):
Ekimi
yapılan
tarlalara
yakın
yerleştirilmiş kolonilerde bazen yüksük otu poleninden zehirlenmeler görülmektedir.
Yüksük otu toksik bir madde olan "Digitonin" ihtiva etmektedir. Zehirlenen arılarda
yüksük otu plenine rastlanmıştır. Çiçeklerini çocuklar emdiğinde zehirlenirler.
Yüksük otu (Digitalis purpurea)
Şeytan
elması,
boru
çiçeği,
tatula
(Datura
stramonium,
Jimsonweed): Bitkinin tüm parçaları, poleni toksik alkaloidleri içerir. Atropine ve
scopolamine alkaloidleri vardır. Ballarında hyoscine, atropine tek olarak ya da her ikisi
bir arada bulunur.
Vertebralar üzerine zehirleyici etkisi vardır. Bu alkaloidler çok
toksik değildir.
Şeytan elması, boru çiçeği
Mısır’a ait banotu(Datura metel) : Balı toksiktir.
Mısır’a ait banotu(Datura metel)
Banotu (Hyoscyamus niger): yurdumuzun her bölgesinin yol kenarları ve
tarla kenarlarında görülmektedir. Banotu, "atropin", "hyoscine" ve "hyoscyanamine"
toksinleri ihtiva etmektedir.
Banotu (Hyoscyamus niger)
Bitkiden nektar toplayan tarlacı arıların bir kısmı ölmekte, nektarı kovana
taşıyan arılar ise bala toksik maddeleri bulaştırmaktadır. Alkoloidlerle yoğun bir
şekilde bulaşık ballarla beslenen yavru arılar ölürler.
1956 yılında Ermenistan’da 50 koloniden 24 koloni bu bitkiden zehirlenmiştir.
150 koloniden 50 koloni zayıflamıştır.
Porsuk ağacı (Taxus baccata): Trakya, Karadeniz bölgesi ve Toros
dağlarında yetişen, kışın yapraklarını dökmeyen arılar için zehirli bir ağaçtır. Yeni
ölmüş işçi arıların midesinden çok sayıda T. baccata poleni çıkarılmıştır.
Taxus baccata türleri
Yaprakları, meyveleri ve poleni zehirlidir. Bitki "taxine" adı verilen zehirli bir
alkoloid içermekte bu arılara toksik etki yapmaktadır.
Download