İtiraz Dilekçesi için tıklayınız - Dr.uz

advertisement
21.05.2013
T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA
Konu: 18.05.2013 tarihli İşyeri Hekimliği/C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Soru İtirazları hk.
18 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen İşyeri Hekimliği/C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sınavına, aldığım temel eğitim sonrası girmiş bulunmaktayım. Bu sınavda, soru anlatım bozukluğu,
doğru seçenek tespitinde yanlışlık, çoklu seçenekte doğru cevap vb. hatalı olduğunu düşündüğüm;
ekli dosyada yer alan soruların ve cevaplarının tarafınızdan yeniden incelenmesi, bu inceleme
sonunda iptal vb. değişikliklerin sınav sonucuma yansıtılması hususlarında gereğini arz ederim.
Saygılarımla,
İmza
:
Ad-Soyad
:
T.C. Kimlik No :
Adres
:
EKLER:
1) Sorulara İtiraz Ücreti Dekontu
2) 18.05.2013 tarihli İşyeri Hekimliği/C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı olası hatalı soruları
Download