dewey onlu sınıflama sistemi

advertisement
DEWEY ONLU SINIFLAMA SİSTEMİ
000 Genel Konular
300 Toplum Bilimleri
010
020
030
050
060
070
080
090
310
320
330
340
350
360
370
380
390
Bibliyografya
Kütüphane ve Bilgilendirme
Genel Ansiklopedik
Genel Süreli Yayınlar ve Dizinler
Genel Kuruluşlar ve Müzecilik
Haber Ortamları ve Gazetecilik
Genel Koleksiyonlar
El Yazmaları ve Nadir Eserler
Genel İstatistikler
Siyasal Bilimler
Ekonomi
Hukuk
Kamu Yönetimi
Toplumsal Hizmetler ve Dernekler
Eğitim
Ticaret, İletişim, Taşımacılık
Gelenekler, Görgü, Halkbilim
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
MERKEZ KÜTÜPHANESİ
100 Felsefe ve Psikoloji
400 Dil ve Dilbilim
600Teknoloji
800 Edebiyat ve Retorik
110
120
130
140
150
160
170
180
190
410
420
430
440
450
460
470
480
490
610
620
630
640
650
660
670
680
690
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Metafizik (Spekülatif Felsefe)
Epistemoloji , Nedensellik, İnsanlık
Normal Üstü (Paranormal Olaylar)
Belirli Felsefi Okullar
Psikoloji
Mantık
Etik (Ahlâk Felsefesi)
Antik, Ortaçağ, Doğu Felsefesi
Modern Batı Felsefesi
Türk Dili
İngilizce ve Eski İngilizce
Cermen Dilleri Almanca
Roman Dilleri Fransızca
İtalyan, Rumen, Reto-Rumen Dilleri
İspanyol ve Portekiz Dilleri
İtalik Diller Latince
Helenik Diller Klâsik Yunanca
Diğer Diller
Tıp Bilimleri
Mühendislik ve İlgili İşler
Tarım ve İlgili Teknolojiler
Ev Ekonomisi ve Aile Yaşamı
Yönetim ve Yardımcı Hizmetler
Kimya Mühendisliği
İmalat
Belirli Ürünlerin İmalatı
Binalar
Türk Edebiyatı
İngilizce ve Eski İngilizce Edebiyat
Cermen (Teutonik) Diller Edebiyatı
Latin Kökenli Diller Edebiyatı
İtalyanca, Rumence Edebiyat
İspanyol ve Portekiz Dilleri Edebiyatı
Latince Edebiyat
Klâsik Yunan Edebiyatı
Diğer Dillerin Edebiyatı
200Din
500 Doğa Bilimleri ve Matematik
700 Güzel Sanatlar
900 Coğrafya ve Tarih
210
220
230
240
250
260
270
280
290
510
520
530
540
550
560
570
580
590
710
720
730
740
750
760
770
780
790
910
920
930
940
950
960
970
980
990
Doğal (Doğaya Dayanan) Dinbilim
Kutsal Kitap
Hıristiyan Dinbilimi
Hıristiyan Ahlâkı ve İbadet Dinbilimi
Yöre Hıristiyan Kilisesi ve Tarikatlar
Hıristiyan Sosyal Dinbilimi
Hıristiyan Kilisesi Tarihi
Hıristiyan Tarikatları ve Mezhepleri
Hıristiyanlık Dışındaki Dinler
Matematik
Astronomi ve İlgili Bilimler
Fizik
Kimya ve İlgili Bilimler
Yer Bilimleri
Paleontoloji Paleozooloji
Yaşam Bilimleri
Bitki Bilimleri (Botanik Bilimler)
Zooloji Bilimleri (Hayvanbilimleri)
Kent ve Peyzaj Sanatları
Mimarlık
Plâstik Sanatlar Heykeltıraşlık
Çizgi Sanatları ve Dekoratif Sanatlar
Resim Sanatı ve Resimler
Grafik Sanatlar Baskı İşleri
Fotoğrafçılık ve Fotoğraflar
Müzik
Dinlence, Eğlence ve Gös. Sanatları
Coğrafya ve Seyahat
Biyografi, Şecere, Nişanlar (İnsignia)
499’a Kadar Eskiçağ Tarihi
Genel Avrupa Tarihi Batı Avrupa
Genel Asya Tarihi Uzakdoğu
Genel Afrika Tarihi
Genel Kuzey Amerika Tarihi
Genel Güney Amerika Tarihi
Diğer Bölgelerin Gene) Tarihi
Download