Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak

advertisement
Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak
Programı (BMOP) Kapsamında Yürütülecek Olan Mor Sertifika
Programı Başlıyor…
“Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı”;
Sabancı Vakfı desteği ile İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş
Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UN Women),
Sabancı Üniversitesi ve Türkiye Belediyeler Birliği olmak üzere Türkiye’nin önde gelen
kurumlarının işbirliğiyle 10 ilde yürütülecek. İlk fazı 2006 – 2010 yılları arasında
gerçekleşen Ortak Programın devamı niteliğinde olan “Birleşmiş Milletler Kadınların
İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı”, kadının toplumsal yaşam içindeki
rolünü güçlendirmeyi, kadın hakları konusunda toplumsal bir bilinç yaratmayı ve
toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor. UNDP, UNWoman,
Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Vakfı’nın ortaklığında Aydın, Çanakkale, Edirne,
Erzincan Eskişehir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli ve Ordu olmak
üzere 10 pilot ilde yürütülecektir.
Mor Sertifika Programı:
3 sene sürecek olan BMOPda, Sabancı Üniversitesi programın ilk fazında olduğu gibi
“Mor Sertifika Programı” bileşeninden sorumlu olacaktır. Bu bağlamda Sabancı
Üniversitesi akademisyenleri tarafından lise öğretmenlerine yönelik toplumsal
cinsiyet farkındalık eğitimleri verilecektir. Ayrıca, yerel yönetimler ve STK’lar da
toplumsal cinsiyet atölyelerinden yararlanacaktır.
Mor Sertifika Programı’nın nihai amacı; lise öğretmenleri ve öğrencileri arasında bir
toplumsal cinsiyet farkındalığı kültürü oluşturarak, özelde lise eğitiminde ve genelde
toplumsal varolan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmektir. Dört yıllık Mor
Sertifika Programı deneyimlerinden faydalanılarak yeniden yapılandırılan eğitim
programında, Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde gerçekleştirilecek bir haftalık
yoğunlaştırılmış eğitim programı yanısıra pilot illerde toplumsal cinsiyet farkındalığını
arttırmayı hedefleyen atölyeler yürütülecektir.
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Ayşe Gül Altınay; Sibel Irzık; Hülya Adak ve
Ayşe Betül Çelik; Temel Geliştirme Programı’ndan Deniz Tarba Ceylan, Ayten Sönmez
ve Ruken Alp; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden Alev Topuzoğlu, Diller
Okulu’ndan Meral Güçeri ile Zeynep İskenderoğlu Önel ve Yazma Becerileri
Merkezinden Gülayşe Koçak geçmiş yıllarda olduğu gibi Mor Sertifika Programı’nda
toplumsal cinsiyet odaklı modülleri kolaylaştıracaklardır. “Toplumsal Cinsiyet ve
Edebiyat”, “Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı”, “Toplumsal Cinsiyet ve
Medya” gibi uygulanmakta olan çeşitli modüllerin yanısıra psikoloji, felsefe, siyaset
ve proje yazımı gibi konularda yeni ve interaktif modüllerin kurgulanması
hedeflenmektedir.
Mor Sertifika Programı’nın koordinasyonu ve uygulanması Sanat ve Sosyal Bilimler
Fakültesi’nde bulunan, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
Forumu tarafından yürütülmektedir. Geçmiş BMOP deneyiminde gerek Sanat ve
Sosyal Bilirmler Fakültesi’nden gerek üniversitenin diğer birimlerinden
akademisyenlerin, öğrencilerin ve idari kadronun ortak çalışması ve dayanışması ile
programın başarısı artmıştır. Bu bağlamda yenilenen ve güncellenen Mor Sertifika
Programı’nda yer almak ve katkı vermek isteyen toplumsal cinsiyet konusunda
çalışan Sabancı Üniversitesi mensuplarına Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
Forumu’nun kapısı her zaman açıktır. Mor Sertifika Programı hakkında detaylı bilgi
almak isteyen akademisyen ve öğrenciler SSBF 1065 nolu ofiste Ayşe Yüksel ve Olcay
Özer ile iletişime geçebilir.
Download