Nefret Etmeyi Sevdiğimiz Hasta: Narsisistik Kişilik Bozukluğu Olan

advertisement
Nefret Etmeyi Sevdiğimiz Hasta: Narsisistik Kişilik Bozukluğu Olan Hastaları Anlamakta
ve Tedavide Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
Çalışma Grubunun Tanımı
Narsisistik Kişilik Bozukluğu (NKB) olan hastalar birçok terapist için tedavisi en zor vakalar
arasındadır. Tedavilerinin diğer hastalara oranla daha uzun sürebilmesi yanı sıra terapistin
enerjisini daha çok tüketmelerine rağmen daha az iyileşme ya da değişim gösterirler. Terapiye
genellikle NKB tablosu üzerine eklenen bir depresyon ya da kaygı veya başkalarının ısrarı
üzerine gelirler. Kişilik özellikleri yüzünden bu hastalarda iyileşme, çok yavaş gerçekleşmekte
hatta durma noktasına gelebilir. Bu kişiler sıklıkla terapistte yoğun karşı aktarım tepkileri
uyandırdıkları için terapistlerin “nefret etmeyi sevdikleri” hastalara dönüşebilirler. Genellikle
yanlış anlaşılan ya da iyi bir kavramsallaştırma ya da formülasyon yapılamadığı için tedavisi de
zorlaşan NKB, Bilişsel-Davranışçı Terapi objektifinden tartışılacaktır.
Çalışma grubunda ayrıca en son DSM-5 Tanısal ve Sayımsal El Kitabı’nda tanımlanan NKB’
nun etiyolojisi ve tedavisi ile ilgili teorik, kavramsal ve gelişimsel konular da kısaca gözden
geçirilecektir. Çalışma grubunda ele alınacak konu başlıkları arasında: değerlendirme ve tanı
ölçütleri; eşlik eden psikolojik problemler; tedavi planlama ve çalışma grubu yöneticisinin adı ile
anılan ”Freeman’nın Tanısal Profil Sistemi”ne göre tedavisi planlanan tedaviye uyum
sağlayamama ile ilgili konular; tedavi başarı ve başarısızlığı ve terapistin tepkileri yer
almaktadır. Değerlendirme ve tedavi, video örnekleri ile gösterilecektir. Yaygın olarak
kullanılmakta olan Prochaska & DiClemente tarafından geliştirilen ve Freeman tarından revize
edilen “Değişimin Evreleri” üzerinde özellikle durulacak olan eğitimde didaktik sunumlar yanı
sıra NKB hastaları ile yapılan görüşme örnekleri ve eğitim videolarına yer verilecektir.
Çalışma Grubunun Amaçları
Bu çalışma grubunun sonunda katılımcıların aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanması
beklenmektedir.
• NKB hastalarının Bilişsel-Davranışçı tedavisi için gerekli kavramsallaştırmanın yapılması
yönündeki aşamaların belirlenmesi
• Veri toplamak ve tedaviyi planlamak için Tanı Profil Sistemi’ni (TPS) kullanmayı öğrenmek
• Terapötik ilerlemeye engel olan temel dört alanı tanımlayabilmek
• Bilişsel ve davranışçı müdahale yöntemleri kullanmanın ardındaki mantığı anlamak
• NKB hastalarının tedavisi için gerekli olan beş bilişsel müdahale yöntemini belirlemek ve
anlamak
• NKB hastalarının tedavisi için gerekli olan beş davranışçı müdahale yöntemini belirlemek ve
anlamak
• Freeman’ın revize ettiği “Değişim Aşamaları” basamaklarını tanımlama
Çalışma Grubu Lideri
Prof. Dr. Arthur (Art) Freeman, Şikago Illinois’ de bulunan Midwestern Üniversitesi’nde Klinik
Psikoloji Profesörü ve Davranışçı Tıp Departmanı’nın yöneticisidir, ayrıca kendisi Philadelphia
Osteopatik Tıp Koleji’nde Klinik Psikoloji Profesörüdür. Albert Ellis ile birlikte çalışmış ve
Aaron T. Beck ile Pennsylvania Üniversitesi Bilişsel Terapiler Merkezi’nde Doktora Sonrası
Eğitim yapmıştır.
Yazdığı 100’den fazla kitap bölümü, derleme ve makalenin yanı sıra Prof. Dr. Freeman’ın 75
adet profesyonellere yönelik kitabı bulunmaktadır. En son kitabı A.T. Beck ve Denise Davis ile
birlikte editörlüğünü yaptığı (2015) “Kişilik Bozukluklarının Kognitif Terapisi” isimli eseridir.
İki tane halka yönelik kitabı (“Yapacaktım, Yapabilirdim, Yapmalıydım: Hataların ve Kaçırılmış
Fırsatların Üstesinden Gelmek” ve “Zeki İnsanların Yaptığı On Aptalca Hata ve Bunların
Üstesinden Gelme”) mevcuttur. Profesyonel ve popüler eserleri Bulgarca, Çince, Felemenkçe,
Farsça, Almanca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, Portekizce, İspanyolca yanı sıra Kore ve İsviçre
dillerine çevrilmiştir.
Amerikan Profesyonel Psikologlar Heyeti’nden Klinik Psikoloji, Aile Psikolojisi ve Davranışçı
Psikoloji diplomatı olması yanı sıra Adlerci Psikoloji diplomatıdır. Amerikan Psikolojik Derneği,
Psikolojik Bilim Derneği, Klinik Psikoloji Akademisi, Davranışçı ve Bilişsel Terapiler Derneği
ve Aile Psikolojisi Akademisi akademi üyesidir. Beck (ACT) Kurucu Üyesidir. Hem Amerikan
Davranış ve Kognitif Terapiler Derneği (ABCT) hem de Uluslararası Kognitif Terapiler Birliği
(IACP)’nin başkanlık görevlerini yapmıştır. Geçtiğimiz 40 senelik profesyonel geçmişinde kırk
beşten fazla ülkede eğitimler vermiştir.
Download