Slayt 1 - Plant Media

advertisement

Doğu Afrika'da
doğal olarak
yetişir.

Drosanthemum
türleri yayılıcı
bir görünüme
sahiptir.


Çoğunlukla sürüngen
gövdeye sahiptir.
Çeşitli boylarda
olabilir.Bazı türleri
1m boyundadır.
Çok
yıllıktır.Meyveleri
sulu meyve
şeklindedir.



Etli yaprakları çok
sık dizilmiştir.
Papatyaya benzeyen
taç yaprakları
pembeden koyu mora
kadar değişik
renklerde görülebilir.

Üretim yaz, kış veya bahar aylarında
tohumdan yada aşı kaleminden yapılır.
Saksılar üç yılda bir değiştirilir.

Dona karşı
hassastır.Çiçeklerin
in tamamen açması
için tam güneşe
ihtiyacı
vardır.Tomurcuklar,
kışları ılık havada
güneşli yerlerde içe
kapalı olmalıdır.
Bitki drenajı yüksek ve karışık gübre ile
zenginleştirilmiş toprakta yetişir.Su isteği
azdır.Kışları olabildiğince su verilmemelidir.
Hızlı büyür,
kısa
ömürlüdür.Sert
ve sık dallı
yuvarlak bir
görünüme
sahiptir.
 30 cm
boylanır.Küçük
yaprakları
vardır.Çiçekler
morumsu kırmızı
renktedir.

Yavaş büyür.Belirli bir formu olmamakla birlikte
yayılıcıdır.10-15 cm boylanır.Yapraklar
çoğunlukla pembemsi mor renkte olup papatya
biçimindedir
Download