kemerbugaz`da analiz ve sentez çalışması

advertisement
KEMERBUGAZ’DA
ANALİZ VE SENTEZ
ÇALIŞMASI
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
AMAÇ
KEMERBURGAZ’DA GIS ORTAMINDA
MEVCUT YAPILAŞMAYA AİT
VERİLERİN İŞLENEREK ANALİTİK
ETÜD ÇALIŞMASININ
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
ELDE EDİLEN ANALİZ
SONUÇLARINDAN YOLA ÇIKARAK,
PLANLAMA İŞLEMİNE ALTLIK
TEŞKİL EDECEK, AĞIRLIKLI
OLARAK BİNALAR ÖLÇEĞİNDE
OLMAK ÜZERE BİR SENTEZE
VARILMASI
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
METOD
KEMERBURGAZ’A AİT PL3 FORMATINDAKİ
HALİHAZIR HARİTALAR ÜZERİNDE SHP
TABLOLARINA İLGİLİ BİLGİLER GİRİLEREK
ANALİZLER YAPILMIŞ VE BİR SENTEZE
VARILMAYA ÇALIŞILMIŞTIR.
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
ÇALIŞMA ALANI
KEMERBURGAZ’IN BÖLGE İÇİNDEKİ
KONUMU
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
ÇALIŞMA ALANI
ÇALIŞMA ALANI SINIRLARI
VE
MUVCUT BİNALAR
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
ANALİZLER
YAPILAN ANALİZLER 2 ANA GRUBA
AYRILMAKTADIR:


BİNA BAZLI ANALİZLER: Binalar
ölçeğinde elde edilen veriler doğrultusunda
hazırlanmıştır.
ALANSAL ANALİZLER: 2 Gruba
ayrılmaktadır.
 DOĞAL ÇEVREYE İLİŞKİN ANALİZLER:
İnsan faktöründen bağımsız doğa içerisindeki
fizyolojik durumun analizi.
 YAPILAŞMIŞ ÇEVRE VE DEMOGRAFİK
VERİLERE İLİŞKİN ANALİZLER: İnsan
faktörü ile söz konusu alan üzerinde meydana
getirilen etkileri değerlendirme amacına yönelik
olarak elde edilen verilerin analizi.

HİBRİT ANALİZLER: Bina ölçeğindeki
ve alansal anlamdaki verilerin birlikte
değerlendirilmesi gereken analizler.
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
SENTEZ
YAPILAN ANALİZLERE BAĞLI OLARAK, SÖZ
KONUSU ALANDA YAPILACAK BİR
PLANLAMA ÇALIŞMASINA, KARAR VERME
SÜRECİNDE ALTLIK TEŞKİL EDECEK
SAYISAL VERİLER
VE BUNA BAĞLI OLARAK
GRAFİK VERİLER
SAĞLAYARAK BİR SENTEZE VARILMAK
İSTENMİŞTİR.
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
ANALİZLER
BİNA BAZLI ANALİZLER
DOLULUK BOŞLUK
BİNA YAPI TARZI
BİNA DURUMU
BİNA KAT ADETLERİ
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
ALANSAL ANALİZLER
DOĞAL ÇEVREYE İLİŞKİN
ANALİZLER



BİTKİ ÖRTÜSÜ
JEOLOJİK DURUM
TOPRAK KABİLİYETİ
YAPILAŞMIŞ ÇEVRE VE
DEMOGRAFİK VERİLERE İLİŞKİN
ANALİZLER



MEHMET FATİH TOPRAK
NÜFUS YOĞUNLUĞU
TARİHSEL GELİŞİM
TEKNİK ALTYAPI
[email protected]
HİBRİT ANALİZLER
ARAZİ KULLANIMI
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
ANALİZLER >> BİNA BAZLI >>
DOLULUK BOŞLUK
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
ANALİZLER >> BİNA BAZLI >>
YAPI TARZI
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
ANALİZLER >> BİNA BAZLI >>
BİNA DURUMU
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
ANALİZLER >> BİNA BAZLI >>
KAT ADETLERİ
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]o.com
ANALİZLER >> ALANSAL >> DOĞAL ÇEVRE >>
BİTKİ ÖRTÜSÜ
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
ANALİZLER >> ALANSAL >> DOĞAL ÇEVRE >>
JEOLOJİK DURUM
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
ANALİZLER >> ALANSAL >> DOĞAL ÇEVRE >>
TOPRAK KABİLİYETİ
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
ANALİZLER >>ALANSAL >> YAPILAŞMIŞ ÇEVRE VE DEMOGRAFİK >>
NÜFUS YOĞUNLUĞU
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
ANALİZLER >>ALANSAL >> YAPILAŞMIŞ ÇEVRE VE DEMOGRAFİK >>
TARİHSEL GELİŞİM VE TESCİLLİ BİNALAR
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
ANALİZLER >>ALANSAL >> YAPILAŞMIŞ ÇEVRE VE DEMOGRAFİK >>
TEKNİK ALTYAPI
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
ANALİZLER >>HİBRİT >>
ARAZİ KULLANIMI
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
SENTEZ
SENTEZ >> SAYISAL VERİLER >>
KAT ADETLERİ
MEHMET FATİH TOPRAK
KAT ADEDİ
BİNA SAYISI
1
1159
2
370
3
126
4
45
5
8
6
1
[email protected]
SENTEZ >> GRAFİK VERİLER >>
KAT ADETLERİ
4
7%
KAT ADETLERİ
5 67
3% 0%
0%
1
35%
3
22%
1
MEHMET FATİH TOPRAK
2
2
33%
3 4
5
6
7
[email protected]
SENTEZ >> SAYISAL VERİLER >>
BİNA YAPI TARZI
MEHMET FATİH TOPRAK
YAPI CİNSİ
BİNA SAYISI
BETONARME
698
AHŞAP
24
YIĞMA
987
[email protected]
SENTEZ >> GRAFİK VERİLER >>
BİNA YAPI TARZI
BİNA YAPI TARZI
BETONARME
41%
YIĞMA
58%
AHŞAP
1%
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
SENTEZ >> SAYISAL VERİLER >>
BİNA DURUMU
BİNA DURUMU
BİNA SAYISI
İYİ
671
ORTA
795
KÖTÜ
209
HARABE
34
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
SENTEZ >> GRAFİK VERİLER >>
BİNA DURUMU
BİNA DURUMU
KÖTÜ
12%
HARABE
2%
İYİ
39%
ORTA
47%
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
SENTEZ >> SAYISAL VERİLER >>
TARİHSEL GELİŞİM
YERLEŞİM
ALANI
ALAN (M2)
1924 VE ÖNCESİ
187 620
1957’DE
KURULAN
GÖÇMEN
MAHALLESİ
42 134
1960 – 1970
ARASI
107 094
1970 VE
SONRASI
253 868
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
SENTEZ >> GRAFİK VERİLER >>
TARİHSEL GELİŞİM
TARİHSEL GELİŞİM
300000
253868
250000
187620
200000
150000
107094
100000
42134
50000
0
1924 VE ÖNCESİ
MEHMET FATİH TOPRAK
1957 DE KURULAN
GÖÇMEN
MAHALLESİ
1960 - 1970 ARASI
1970 VE SONRASI
[email protected]
SENTEZ >> SAYISAL VERİLER >>
TESCİLLİ BİNALAR
MEHMET FATİH TOPRAK
TESCİLLİ
BİNALARIN
DURUMU
ADEDİ
İYİ
5
ORTA
7
KÖTÜ
5
HARABE
1
[email protected]
SENTEZ >> GRAFİK VERİLER >>
TESCİLLİ BİNALAR
TESCİLLİ BİNALARIN DURUMU
TESCİLLİ VE BİNA
DURUMU HAREBE
OLAN
6%
TESCİLLİ VE BİNA
DURUMU İYİ OLAN
28%
TESCİLLİ VE BİNA
DURUMU KÖTÜ
OLAN
28%
TESCİLLİ VE BİNA
DURUMU ORTA
OLAN
38%
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
SENTEZ >> SAYISAL VERİLER >>
BİNA SENTEZİ
BİNA YAPI
TARZI
BETONARME
AHŞAP
YIĞMA
MEHMET FATİH TOPRAK
BİNA
DURUMU
ADEDİ
İYİ
408
ORTA
297
KÖTÜ
53
İYİ
9
ORTA
8
KÖTÜ
13
İYİ
237
ORTA
509
KÖTÜ
175
[email protected]
SENTEZ >> GRAFİK VERİLER >>
BİNA SENTEZİ
BİNA SENTEZİ
YIĞMA - KÖTÜ
10%
BETONARME - İYİ
24%
YIĞMA - ORTA
30%
BETONARME ORTA
17%
YIĞMA - İYİ
14%
MEHMET FATİH TOPRAK
AHŞAP - KÖTÜ
1%
BETONARME KÖTÜ
3%
AHŞAP - İYİ
1%
AHŞAP - ORTA
0%
[email protected]
SENTEZ >> GRAFİK VERİLER >>
BİNA SENTEZİ
MEHMET FATİH TOPRAK
[email protected]
Download