İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA

advertisement
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK EĞİTİMİ
TARİH
26 Mart Cumartesi
2016
10001330
EĞİTMEN
Yrd. Doç. Dr.
İdil Elveriş
30 Mart Çarşamba
2016
18002130
Yrd. Doç. Dr.
İdil Elveriş
2 Nisan Cumartesi
2016
10001330
Kayhan
Yıldırım
Arabulucuda olması gereken temel beceriler:
İletişim becerisi ve iletişim tarzları (tümevarımcı;
tümdengelimci; benzerlik-farklılık insanları)
2 Nisan Cumartesi
2016
14301800
Kayhan Yıldırım
Proaktif/Reaktif İletişim; Önce Anla, Sonra
Anlaşıl; Beden Dili; Şiddetsiz İletişim; Kişisel
İmaj;
Empatik
İletişim;
Etki/İlgi
Alanı;
Paradigmalar; İletişimde Otobiyografik Tepkiler
Arabulucuda olması gereken temel beceriler:
Kolaylaştırma
ve
yaratıcı
sorun
çözme
(müzakerenin mantığı, al-ver; birlikte yapmak;
müzakereye hazır olmak)
Arabulucuda olması gereken temel beceriler: İhtilaf
analizi; menfaatler; (Moore modeli)
6 Nisan
2016
Çarş
18002130
9 Nisan Cumartesi
2016
10001330
Yrd. Doç. Dr.
İdil Elveriş
Yrd. Doç. Dr.
İdil Elveriş
Arabulucuda olması gereken temel beceriler:
Arabuluculuğun planlanması ve süreç yönetimi;
Arabuluculukta avukatın rolü
16 Cumartesi
Nisan
10002016
1330
Kayhan Yıldırım
Arabulucuda olması gereken temel beceriler:
Müzakere
yöntemleri:
(müzakerede
değer
yaratmak; müzakerede taktikler-stratejiler)
16 Cumartesi
Nisan
14302016
1800
20
Çarş
Nisan
18002016
2130
22
Cuma
Nisan
18002016
2130
Kayhan Yıldırım
Arabulucuda olması gereken temel beceriler:
Müzakere
yöntemleri:
(müzakerede
değer
yaratmak; müzakerede taktikler-stratejiler)
Arabuluculukla ilgili temel hukuk bilgileri:
Arabuluculuğa dair temel hukuki çerçeve, 6325
sayılı kanun
Arabuluculukla ilgili temel hukuk bilgileri:
Arabuluculuğa dair temel hukuki çerçeve, 6325
sayılı kanun
13
Nisan
2016
4 Mayıs
Çarş
18002130
Kayhan
Yıldırım
KONU
Arabuluculuk nedir ve arabulucuda olması gereken
temel becerilere giriş: İletişim becerileri (algılar,
duyguları yönetme, aktif dinleme, iletişim
engelleri, “ben” dili, sözsüz iletişim)
Arabulucuda olması gereken temel beceriler:
Çatışma nedir, çatışmaya müdahale ve çatışma
engelleme yolları; çatışmayla başa çıkma yolları
Çarş
Av. Ferda
Paksoy
Av. Ferda
Paksoy
Av. Ferda Paksoy
Arabuluculukta etik: uluslararası standartlar
2016
18002130
7 Mayıs Cumartesi Doç. Dr. Hande Eslen Sosyal
algı-başkalarını
nasıl
anlıyoruz;
2016
1000Ziya
davranışlarımızı savunma ihtiyacı; tutum ve tutum
1330
değişimi
7 Mayıs Cumartesi Doç. Dr. Hande Eslen Psikolojinin temel kavramları: Psikoloji ve
2016
1430Ziya
davranış; öğrenme; duygu ve duygu yönetimi;
1800
güdülenme.
11
Çarş
Yrd. Doç. Dr.
Arabuluculuğa
hazırlık;
taraf
teşekkülü;
Mayıs
1800İdil Elveriş
arabuluculuk öncesi belgelerin hazırlanması;
2016
2130
arabuluculuk tutanağı düzenlenmesi
14 Cumartesi Yrd. Doç. Dr. İdil
Mayıs
1000Elveriş/Av. Ferda
2016
1330
Paksoy
14 Cumartesi
Av. Ferda
Mayıs
1430- Paksoy/Yrd. Doç. Dr.
1800
İdil Elveriş
15
Pazar
Yrd. Doç. Dr. İdil
Mayıs
1000Elveriş/Aşiyan
2016
1330
Süleymanoğlu
15
Pazar
Yrd. Doç. Dr. İdil
Mayıs
1430Elveriş/Aşiyan
1800
Süleymanoğlu
Arabulucuda olması gereken temel beceriler:
Arabuluculukta uygulama çalışması
(simülasyon eşliğinde arabulucu rolü icrası)
Arabuluculukta uygulama çalışması
(simülasyon eşliğinde arabulucu rolü icrası)
Arabuluculukta uygulama çalışması
(simülasyon eşliğinde arabulucu rolü icrası)
Arabuluculukta uygulama çalışması
(simülasyon eşliğinde arabulucu rolü icrası)
Download