bozbağ`ın eti yenmez sansarlar!..

advertisement
BOZBA ミ'IN ET ン YENMEZ SANSARLAR!..
A・klama:
Kategori: G・cel
Eklenme Tarihi:
Ge 軻 rli Tarih:
04:10
Site: G ン RESUN T ン ME
URL: http://www.giresuntime.com/haber_detay.asp?haberID=1572
Sevgili okuyucular m;
Bir ey bilirim.
Cesaret taklit edilemez.
Nokta.
E haliyle..
Desturrrrrrrr!
Ahlak n olmad yerde…
Bo f ya kulak asmad m gibi sesine de g… le g・erim.
Virg・・yok.
ヨ tesi de var.
Parantezle de i im olmaz.
K・・ 錮 nk・
Neden mi?
Bir yengece, do u y・・esi asla retilemez.
Bak n imdi.
Giresun’un delisi (!) konu mu .
Mira・de l.
Kandilde de d・yaya gelmedi ama.
Bizden biri.
Adam.
ン輅 ne dert olmu , yani dolmu .
Patlad .
Haaaa…
Silah zoruyla ba kan olmad .
Ismarlama ameliyata al nmad .
G l・oldu.
Diyeceksiniz ki…
G・・seven dikenine katlan r.
ン yi de yan nda y esinde kimse yoksa e mi retsin?
Belki de hakl s n z.
Felsefe yapal m.
Delilik tekrardan ibaretse sonu・h・rand r ve katlanacaks n.
Beraber g・enler, beraber a am yorsa kalp yaln zd r.
A・l m
udur bunun..
A k , sevdal ya k rd rma i idir bu.
Dedim ya…
Giresun delisi..
Mustafa Temel BOZBA ミ…
Giresunspor’un zorla g・elli .
Ya da tek haneli…
Tekrar olacak ama olsun.
DEL ン S ン…
Taaaa ba ta durum kel’di.
Feda var m var.
Cefa var m var.
ヨ zveri var m var.
Gev emeyin..
Destek var m ?
Var gibi.
Ta ma suyla de rmen.
Farz edin.
Biraz Nurettin CAN ン KL ン , biraz Kerim AKSU.
Hakk n teslim edelim biraz da iteleme Valilik.
Genel Sekreter H・eyin TA ゙ KIN.
Evet…
Siz ehir baronlar kenetlendi san yorsunuz?
De l.
Oturdu yerden obez olanlar n hi・katk s olmad .
Ekerken yoksun dikerken yoksun.
Hasata da gelme.
Zafere.
le…
Giresun’dan kazan, ekme ni ye, suyunu i・ havas n solu ama verme.
Yani…
Hep al, hi・payla ma.
Hayret etmeyin, yap da felsefe de anlay da bu kadar k .
Giresun’da kalp g de yoktur, ben merkezli a・g l・・ vard r.
ヨ zete geliyorum.
Evlat.
Giresunspor Ba kan BOZBA ミ ne diyor:
‘Destek yoksa b rak r m…’
Ac s .
ン tiraz olan beri gelsin.
Yemedik mi diyorsunuz?
Yeme n o zaman.
Laf a・zdan ・kt bir kere, geri d emez.
Bl m・yap yor, san yorsunuz?
Kendini a・rdan satma oyunu mu sizce?
Bulunmaz Hint kuma hikayesi mi?
Niye olsun yahu!
Ne demi b・・ d・・・ MONTAIGNE:
‘ン nsanlar n en 輟 k inand klar
eyler, en az anlad klar d r.’
Ba ayal m konuyu.
Size bir mesaj vereyim.
yok, para yok.
Siyaset nanay.
Esnaf dertli, i veren laylaylom.
Gen 輙 ik evlere enlik.
Sokak bo , cadde a・r.
Ne kald elde tek e ence?
Giresunspor…
ヨ zetle bitirelim.
BOZBA ミ b rak rsa..
BA ミ BOZUMU olur.
Heyhat!
Giresunspor’da eken bi 輓 eyecekse sinsi hasat・lar ‘BOZGUNCU’ olur.
BOZBA ミ’ n fedakarl pit pazar na ・karsa bite b e yem olur.
Yapmay n.
Ak ll ve uyan k olun.
Neymi efendim ン stanbul kanad pusuya yatm .
Biz kanatlar severiz.
Tavuk kanatlar gibi.
tiham z a 軋 r.
M・k・se patatesli olsun.
Biber sosunu da ekleriz.
Unutmadan..
Terbiye etmesini de bilir Giresunlu.
Terbiyeli 輟 rba ne .
ヌ ok uzad .
BOZBA ミ ・erine oynayanlara s l・orum.
Her damardan kan al nmaz.
Anla lmad m ?
Her deli elinizi sokmay n, ya y lan ・kar ya ・yan…
Daha da m kafan z basmad .
Basit olsun.
Her ku un eti yenmez…
Tamam m ?
Tamam...
Size nasip de l sansar tak m ama....
Ne mutlu Giresunlu'yum diyene...
Hat rlatay m.
Giresunlu zor zamanda aya・n yorgan na g e uzat r ama...
K zmaz ve kesine yenilmez lakin oyunu bozar.
A 軋 l m konuyu...
Fark etti mi ne yapar biliyor musunuz?
Pire varsa o yorgan yakar.
B ン L ン NS ン N...
Download