sınıf-sosyal-2.-donem-1.

advertisement
TEPECİK ULUS BEL. İLKOKULU 2012/2013 EGİTİM ÖĞRETM YILI 4. D SOSYAL BİLGİLER
DERSİ 2. YARIYIL 1. YAZILI SORULARI
ADI SOYADI: …………………………….
NOT: …………………
1. Miladi takvim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Güneş yılına göre hazırlanmıştır.
B) Bir yıl 365 gün 6 saattir.
C) Başlangıç olarak Hz İsa’nın doğumu kabul edilmiştir.
D) Yılbaşı 15 Mart’tır.
2- Aşağıdakilerden hangisi ilkel bir haberleşme yöntemi değildir?
A) Dumanla haberleşme
B) Postayla haberleşme
C) Boruyla haberleşme
D) Güvercinle haberleşme
3- Aşağıdakilerden hangisi, insanın temel ihtiyaçlarından biri değildir?
A) Bilgisayar
B) Ekmek
C) Ayakkabı
D) Giysi
4- Osmanlı Devleti zamanında kullanılan Hz. Muhammet’in Mekke’den Medine’ye göçünü başlangıç
alan takvim hangisidir?
A) Miladi Takvim
B) Rumi Takvim
C) Hicri Takvim
D) 12 Hayvanlı Takvim
5- Satın aldığımız bir malın bozuk çıkması durumunda satıcı ürünü geri almazsa nereye başvurmamız
gerekir?
A) TBMM
B) İnsan Hakları Derneği
C) Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER)
D) Hayvanları Koruma Derneği
6- Tepegöz, bilgisayar ........................ alanında kullanılır. Cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime
gelmelidir?
A) Eğitim
B) İletişim
C) Ulaşım
D) Sağlık
7- Aşağıdakilerden hangisi iletişim alanında kullanılan bir ürün değildir?
A) bilgisayar
B) projeksiyon
C) telgraf
D) faks
8- Süt, yoğurt gibi ürünler alınırken aşağıdakilerden hangisi önemli değildir?
A) Son kullanma tarihi
B) Hijyenik (temiz) olması
C) Kaliteli olması
D) Paketinin güzel ve renkli olması
9- Aşağıdaki haberleşme araçlarından hangisi diğerlerine göre daha gelişmiştir?
A) Cep telefonu
B) Telgraf
C) Duman
D) Sabit telefon
10- Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin hayatımıza sağladığı olumlu etkilerden biri değildir?
A-Yaşamı kolaylaştırır.
B-Üretimi hızlandırır.
C-Çevreyi kirletir
D-Zamandan tasarruf sağlar.
11- Aşağıdakilerden hangisinin teknolojik ürünlerin hayatımızda yaptığı değişikliklerden biri olduğu
söylenemez?
A) Daha hızlı seyahat edilebilmesi
B) Yardım kuruluşlarının çoğalması
C) Haberleşmenin kolaylaşması
D) Tarımsal üretimin artması
12- Aşağıda uzun süre bilgisayar başında oturan insanlarda ortaya çıkabilecek olumsuzluklar verilmiştir. Bu
olumsuzluklardan hangisi diğerlerinden farklı niteliktedir?
A) Bel ve boyun tutulmaları
B) Baş ve göz ağrıları
C) Sosyal ilişkiler kurmakta zorlanma
D) Kan basıncında yükselme.
13- Türklerin ilk kullandığı takvim --------A--------dir. Müslümanlığın kabulünden sonra -------B----- takvimi,
Cumhuriyet’in ilanından sonra da-----C------ takvimi kullanılmaya başlandı.
Verilen cümlelerdeki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
B
C___
A. 12 Hayvanlı
Miladi
Hicri
B. Hicri
Rumi
Jülyen
C. Rumi
Miladi
Hicri
D. 12 Hayvanlı
Hicri
Miladi
14- Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin yanlış kullanımına verilebilecek örneklerden biri
olamaz?
A) Süratli otomobil kullanmak
B) Bilgisayar ekranına olabildiğince yakından bakmak
C) Aşırı para harcamak
D) Uzun süreli cep telefonu görüşmeleri yapmak.
15- Bilinçli bir tüketici olarak alış veriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeliyiz?
A) İhtiyaçlarımız
B) Reklamlar
C) Fiyatlar
D) İsteklerimiz
16- Aşağıda verilen teknolojik ürünlerden hangisi sağlık alanında kullanılmaz?
A) Tansiyon Aleti
B) Teleskop
C) Stetoskop
D) Röntgen cihazı
17- Aylin kardeşi Aslı’nın fiziksel özelliklerini tarif ederken aşağıdakilerden hangisini söylememelidir?
A) göz rengi
B) hoşlandığı müzik türü
C) saç rengi
D) boy uzunluğu
18- Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı sonunda imzaladığı anlaşmanın adı nedir ?
A) Mondros Ateşkes Anlaşması
B) Lozan Antlaşması
C) Sevr Anlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
19- Aşağıdakilerden hangisi yön bulma yöntemlerinden değildir?
A) minare kapıları
B) evlerin kapıları
C) karınca yuvaları
D) güneş
20- Atatürk’ e hangi savaştan sonra ‘Gazi’ ve ‘Mareşal’ unvanı verildi ?
A) 1. İnönü Savaşı
B) Kütahya-Eskişehir
C) Sakarya Savaşı
D) Çanakkale Savaşı
Download