1.Dönem 1.Yazılı 4

advertisement
1-)Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi tüm
besinlerde bulunur?
8-)Aaşağıdakilerden hangisi karbonhidrat
bakımından daha zengindir?
a)Vitaminler b)yağlar c)proteinler d)mineraller
a)süt b)domates c)makarna d)balık
İskorbit hastalığı, halsizlik, kolayca kanayan dişetleri,
ciltte morluk, eklemlerde ağrılar, vücüt direncinin
azalması şeklinde kendini gösteren bir hastalıktır.
Tarihte özellikle uzun süre denizde kalan denzicilerde
görülen bir hastalıktır.
2-) Yukarıdaki bilgilere göre iskorbit hastalığı
hangi vitaminin eksikliğinde görülür?
* Temel besin maddelerimizden olup birinci dereceden
enerji verici olarak kullanılan besin içeriği grubudur.
* Vücudumuz için gerekli olan enerji, besinlerde
öncelikle bu gruptan sağlanır.
* Pirinç, bulgur, arpa, yulaf ve mısırda bol miktarda
bulunur.
a)A vitamini
b)B vitamini
c)C vitamini
d)K vitamini
3-)Kemiklerin güçlenmesine,kesik ve
yaralanmalarda kanın pıhtılaşmasına yardımcı
olan vitamin hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a)A vitamini
c)C vitamini
b)D vitamini
d)K vitamini
9-)Yukarıda özellikleri verilen besin içeriği hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
a)karbonhidrat b)yağ c)mineral d)protein
10-) Karbonhidratlar gibi enerji veren besin içeriği
grubundadır. Karbonhidratlardan sağlanan enerji
vücudumuzu için yetersiz kaldığında gerekli olan
enerji hangisinden sağlanır?
A) Sudan
C) Yağlardan
B) Proteinlerden
D) Minerallerden
11-)
* Vücudumuzun yaklaşık dörtte üçünü oluşturur.
* Vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapar.
* Vücutta oluşan zararlı maddelerin atılmasında görev
alır.
4-)Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisine
aittir?
a)protein b)su c)vitamin d)karbonhidrat
5-)Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi yeterince
alınmazsa vücudun direnci zayıf ve hasta olma
ihtimali artar?
a)protein b)vitamin c)karbonhidrat c)yağ
*diş etlerinin sağlıklı olması için gereklidir
*vücudun mikroplara karşı dirençli olmasını sağlar
*portakal,limon,maydanozda bol miktarda bulunur
6-)Yukarıda özellikleri verilen vitamin
aşağıdakilerden hangisidir?
a)A vitamini
c)C vitamini
b)D vitamini
d)K vitamini
7-)Aşagıdakilerden hangisi yağ bakımından daha
zengindir?
A)pırasa b)portakal c)ıspanak d)zeytin
12-)Yürümek, koşmak, düşünmek, duymak,
görmek vb. faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek için
gereken enerjiyi öncelikle hangi besin içeriğinden
alırız?
A) Karbonhidratlardan
C) Yağlardan
B) Proteinlerden
D) Minerallerden
19-)Ayçiçeği, zeytin, mısır ve fındık hangi besin
içeriği bakımından zengindir?
13-)Mineraller ile ilgili olarak
hangi seçenekteki ifade yanlıştır?
a)karbonhidrat b)yağ c)mineral d)protein
A)Vücudumuzda yaşamsal olayları düzenleyen
besin grubudur.
B)Kalsiyum, potasyum ve demir örnek olarak
verilebilir.
C)Kemiklerin yapısında bol miktarda bulunur ve
büyümeyi sağlar.
D)Sadece hayvansal gıdalarda bulunur.
Bir öğrenci ortadan ikiye böldüğü patatesin üzerine
birkaç damla iyot çözeltisi damlattığında rengini mavimora döndüğünü görüyor. ……………………………
içeren besin maddelerimize iyot çözeltisi
damlatıldığında renkleri mavi-mora dönüşür.
14-)Yukarıdaki anlatımda noktalı yere
verilenlerden hangisi gelmelidir?
a)karbonhidrat b)yağ c)mineral d)protein
Yusuf, ceviz içini ezerek beyaz kâğıdın üzerine
koyuyor. Daha sonra ceviz parçalarını kâğıda
sürtüyor ve kağıdın şeffaflaştığını görüyor.
15-)Yusuf bize cevizin içinde aşağıda verilenlerden
hangisinin bulunduğunu anlatmak istiyor?
A) Protein
C) Vitamin
B) Karbonhidrat
D) Yağ
16-)Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzda
düzenleyici olarak görev yapmaz?
A) Protein
C) Vitamin
B) Karbonhidrat
D) Yağ
Karbonhidrat bakımından zengin besin maddelerine
lügol çözeltisi damaltılırsa rengi mavi-mor renge
dönüşür.
16-)Aşağıdaki besin maddelerinden hangisine lügol
çözeltisi damlatılırsa besin maddesi mavi-mor
renge dönüşür?
A) Kesme Şeker
C) Peynir
B) Yumurta
D) Fındık
17-)Aşağıdaki besinlerden hangisi hayvansal
kaynaklı besinlere örnektir?
A) Elma
C) Süt
B) Marul
D) Domates
18-)Nitrik asit damlatıldığında rengi sarı olan
besinlerler hangi besin içeriği bakımından
zengindir?
a)yağ
b)su
c)karbonhidrat
d)protein
20-)Lügol (İyot) çözeltisi damlatılınca rengi mavi –
mora dönüşen besinler hangi besin içeriği
bakımından zengindir?
a)karbonhidrat b)yağ c) tuz d)protein
21-)Su, vitamin ve minerallerden ortak özelliği
hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a)Vücudumuzda yapıcı ve onarıcı olarak görev
yapmaları
b) Vücudumuzda düzeleyici olarak görev yapmaları.
c) Sadece bitkisel kaynaklı besinlerde bulunmaları.
d) Sadece diş gelişimini sağlamaları.
22-)Göz sağlığımız için hangi vitamini
tüketmeliyiz?
A) A
B) B
C) C
D) D
23-)Aşağıdakilerden hangisi vitaminlerin
görevlerinden değilidir?
A) Vücutta düzenleyicilik görevi yapar.
B) vücudumuzn ısısını korur.
C) vücudun direncini artırır.
D) hastalıklardan korur.
Download