LBB 4180/00 Delege Veri Tabanı

advertisement
İletişim Sistemleri | LBB 4180/00 Delege Veri Tabanı
LBB 4180/00 Delege Veri Tabanı
www.boschsecurity.com/tr
Delege Veri Tabanı yazılımı, kullanıcıların bir
konferanstaki veya toplantıdaki katılımcılara ilişkin
bilgileri içeren, kapsamlı bir veri tabanı derlemesine
olanak sağlar. Delege bilgileri, 'konferansa ilişkin' veya
'kişisel' olarak sınıflandırılır.
• Konferansa ilişkin bilgiler; tercüme dili, oy ağırlığı ve
yetkilendirme gibi parametrelerle ilgilidir. Bu veriler,
konferans kontrolü için DCN Yeni Nesil tarafından
kullanılır
• Kişisel bilgiler; ev adresi ve telefon numarası, doğum
tarihi ve faks numarası gibi verilerle ilgilidir. Bu veriler
yalnızca referans amaçlıdır
Fonksiyonlar
Her delegenin verileri, delege bilgilerini özel alanlarda
tutan bir 'ekran kartına' kaydedilir. Ekran kartları, toplu
olarak bir adlar dosyasına kaydedilir. Kullanıcının bu
dosyalarla çalışabilmesi için tümü standart DCN Yeni
Nesil dosya seçenekleri olan birçok seçenek
mevcuttur. Bunlar; açma, oluşturma, silme ve dosyaları
yeni bir adla kaydetme seçenekleridir. Tüm bilgiler,
konferans müzakerelerinden önce veya konferans
sırasında bilgisayar aracılığıyla girilir. Her konferans
katılımcısı için önemli miktarda veri tanımlanabilir.
Şunlar gibi birçok parametre genel değil, delegeye
özeldir:
u
Tüm delegeler için kapsamlı veri tabanı oluşturma
u
'Ekran satırı' ve 'kart etiketi' yapılandırma özelliği
u
Etiket yazdırma ve çipli kart oluşturma özelliği
u
Kullanım kolaylığı için özel alanlar
u
Ekran yardımı özelliği
•
•
•
•
•
•
•
•
PIN Kodu
Çipli kartın Kart Kodu
Delege grubu
Delege ülkesi
Delege adı
Delege oy ağırlığı
Delege koltuk numarası
Delege ekranındaki görüntüleme dili (Fransızca,
Almanca, İtalyanca, Felemenkçe, İngilizce, Portekizce,
Japonca veya İspanyolca)
• Simultane tercüme dili
Çipli Kart Kodlayıcı (LBB 4157/00) ve yazıcı, DCN Yeni
Nesil sistemine bağlıysa çipli kartlar, Kimlik Kartı
Kodlayıcı modülü (LBB 4181/00) kullanılarak
kodlanabilir ve çipli kart etiketleri yazdırılabilir. Ayrıca
aşağıdakiler için delegelere ayrı ayrı yetki vermek veya
yetkilerini reddetmek mümkündür:
• Mikrofon
• Oylama
• İntercom
Bu seçenek, delegeler kayıt yaptırmak için bir kimlik
kartı kullandığında ve kayıt, Katılım Kaydı ve Erişim
Kontrolü modülü (LBB 4178/00) kullanılarak
yapıldığında mümkündür. Tüm delege verileri ana
pencere aracılığıyla girilir. Bazı girişlerde (ad, soyadı)
tek sınırlama girilecek karakter sayısıdır. Diğer
girişlerde (ülke, grup vb.) ise girdi, kullanıcı belirli bir
2 | LBB 4180/00 Delege Veri Tabanı
alanı etkinleştirdiğinde sistem tarafından gösterilen
seçenek listesinden kolayca seçilebilir. Bu seçenek
listesi, kullanıcı tarafından düzenlenebilir ve
genişletilebilir. Kullanıcı, kişisel veriler kısmına doğum
tarihi, adres, telefon numarası, faks ve e-posta
numarası gibi delege verilerini girebilir. Ekran kartı
içindeki bazı alanlar, bir kimlik kartı etiketine
bastırılmak üzere tanımlanabilir veya Mikrofon
Yönetimi ve Katılım Kaydı ve Erişim Kontrolü gibi diğer
yazılım paketleriyle (bir ekran satırı olarak)
ilişkilendirilebilir.
Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları
Bu klasik yazılım modülü, DCN‑CCU ve isteğe bağlı
DCN‑NCO kullanan, kablolu DCN Yeni Nesil sistemleri
için tasarlanmıştır. Klasik yazılımın yeni DCN‑CCU2 ve
DCN‑CCUB2 ile uyumlu olmadığını (ve birlikte
çalışmayacağını) ve ayrıca DCN Kablosuz ile birlikte
çalışmayacağını lütfen unutmayın.
Bilgiler, bir veri tabanı derlemek için bilgisayar
aracılığıyla girilir.
Sipariş Bilgileri
LBB 4180/00 Delege Veri Tabanı
Konferanstaki veya toplantıdaki katılımcılara ilişkin
bilgileri içeren, kapsamlı bir veri tabanı derlemek
amacıyla kullanılır.
Sipariş numarası LBB4180/00
Yazılım Aksesuarları
LBB 4180/00‑E Delege Veri Tabanı E Kodu
Konferanstaki veya toplantıdaki katılımcılara ilişkin
bilgileri içeren, kapsamlı bir veri tabanı derlemek
amacıyla kullanılır. Elektronik yetkilendirme kodu.
Sipariş numarası LBB4180/00-E
3 | LBB 4180/00 Delege Veri Tabanı
Temsil eden:
Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - Istanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com
© Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ. 2014 | Veriler üzerinde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.
1810544651 | tr, V5, 26. Mayıs 2014
Download