Haymana`da ilk Yeşil Yıldız Etiketine Sahip Ekolo

advertisement
Ankara Kalkınma Ajansı İhale Sonucu
TR51/16/SÜRKA2/0001 no.lu " Haymana’da ilk Yeşil Yıldız Etiketine Sahip Ekolojik Tesis: Haymana
Midas Otel " Projesi kapsamında Simtur Turizm İşletmeciliği ve Ticaret Anonim Şirketi (Şube)
tarafından ihale edilen Mal Alımı –Güneş Enerji Sistemi İhalesi aşağıdaki şekilde sonuçlanmıştır:
T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen
TR51/16/SÜRKA2/0001 " Haymana’da ilk Yeşil Yıldız Etiketine Sahip Ekolojik Tesis: Haymana Midas
Otel" Projesi kapsamında Simtur Turizm İşletmeciliği ve Ticaret Anonim Şirketi (Şube) tarafından ihale
edilen Mal Alımı –Güneş Enerji Sistemi İhalesi 202.000,00- TL. (KDV Hariç) bedelle ATAKALE
TEKNOLOJİ-ERKAN ALTAN’da kalmıştır.
Download