MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ e

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
e-Posta Hackleme Yolu ile Uluslararası Dolandırıcılık Hk.
Üyelerin Bilgilendirilmesi Amaçlı,
Odamıza kayıtlı firmalarımızın, Çin Halk Cumhuriyeti'nde (ÇHC) yerleşik
firmalar ile yürüttükleri ticari işlemler sürecinde, muhatap Çinli firmaların
orijinal elektronik posta adreslerinden ya da Çinli firma temsilcilerinin
isimlerine açılan yeni elektronik posta adreslerinden, ödemenin yapılması
istenen banka hesap bilgilerinin değiştirilmesi sonucunda ortaya çıkan firma
dolandırıcılığına ilişkin son dönemde Odamıza birçok şikâyet gelmektedir.
Bahse konu şikâyetlerde genel olarak, firmalar arasında elektronik posta ile
kurulan irtibatta Çinli firma tarafından ticari işlemin detaylarına ilişkin bilgiler
verildiği ve bu sebeple ülkemiz firmalarında ödemeye ilişkin herhangi bir şüphe
oluşmadığının anlaşıldığı belirtilmektedir.
Yine benzer bir dolandırıcılık sistemi şöyle işlemektedir;
 Dolandırıcılar önce ihracat yapan bir A firmasına "mal talebi” e-mail mesajı
atarak, A firmasından gelen maildeki detayları, logo, e-imza, isim, unvan,
adres gibi bilgileri kaydedip kopyalamaktadır.
 Daha sonra ihracat yapan A firması yetkilisinin mail hesabının şifresi
kırılarak, mail hesabına girilmekte mailleri dikkatlice okunmaktadır.
 A firmasının müşteri olan B firmasına, ele geçirilen A firması mail
adresinden e-mail mesajı atılarak o hafta yapılacak ödemeyi başka bir IBAN
( Uluslar arası Banka Hesap Numarası) ve bankaya yönlendirmesi talep
edilmektedir.
 B Firması da mail adresi ve sayfayı tanıdığından bir şeyden şüphelenmeden
havaleyi istenilen hesaba yapmaktadır.
Benzer durumlar ise genellikle, A firmasının vadesi geçen alacağını istemesiyle
ortaya çıkmaktadır.
Bu itibarla anılan ticari işlemlerle ilgili sıkıntı yaşamamanız için alınması
gereken önlemler şu şekilde sıralanabilir;
Ticari Önlemler:
 Anılan ticari işlemlerde firmaların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla,
kurulacak ticari ilişkilerde güçlü bir hukuki belge niteliği taşıyacak sözleşme
imzalanması, ticari işleme ilişkin ödemelerde mutlaka uluslararası kurallara
uygun ödeme şekillerinin uygulanması
 Firmaların ticari ilişki sürecinde, Çinli muhatapları tarafından talep edilse
dahi, sözleşmede mutabık kalınan banka hesabından farklı bir hesaba ödeme
yapılmaması
 Sözkonusu süreçte Çinli muhatapları ile sadece elektronik posta yoluyla
iletişim kurmamaları, Çinli firmanın yerleşik telefonu ve faksı ya da mümkün
olması halinde yerinde ziyaret ile ticari ilişkilerini devam ettirmeleri
 ÇHC tarafından düzenlenen ticari belgelerin geçerliliğini teminen, önce Çin
Ticaret Odası (China Council for the Prommotion of International Trade /
CCPIT) ve ÇHC Dışişleri Bakanlığı, son olarak
da Büyükelçilik/Başkonsolosluk Konsolosluk birimleri tarafından imzamühür
tasdikine tabi tutulmuş olması gerekmektedir.
Konsolosluk Birimleri tarafından söz konusu belgelere “metne şamil
olmayan” imza-mühür tasdiki işlemi uygulandığı yapılan işlemin ÇHC
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Dışişleri Bakanlığı ilgili birimin imza ve mührünün onaylanmasından ibaret
olduğu Konsolosluk tarafından bildirilmiştir.
ÇHC Dışişleri Bakanlığı'nın özel kuryesiyle haftanın üç günü Şangay
Büyükelçiliği/Başkonsolosluğuna iletilen belgeler en geç iki iş günü içinde
aynı yoldan iade edilmekte ve tüm bu sürecin tamamlanmasının toplamda
üç hafta ile bir ayı bulabildiği belirtilerek, firmalarımızın Büyükelçilik
veya Başkonsolosluğa doğrudan başvurabilecekleri bildirilmiştir.
T.C.ŞANGHAY BAŞKONSOLOSLUĞU
Tel : 00 86 21 647 46 838 , 00 86 21 647 46 839, 00 86 21 647 47 237
Faks: 00 86 21 647 19 896 E-Posta: [email protected]
Teknik Önlemler:
 Mail Sunucularınızın mutlak suretle şirketiniz bünyesinde barındırılması
 Şirket bünyesindeki tüm bilgisayarların istisnasız olarak güvenlik
sistemlerinin hem donanım hem de yazılımsal olarak sağlanması (bu süreçte
şirketinizde bu konuyla ilgili olarak yetkin insan kaynağı bulunmuyorsa
piyasada referans alabileceğiniz güvenilir profesyonel şirketlerden yardım
alınması)
Tüm çalışanların yaşanması muhtemel bu ve benzeri problemler hakkında
bilgilendirilmesi
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download