ARCGIS

advertisement
ARCGIS (ARCMAP, ARCCATALOG) YAZILIMI EĞİTİMİ
EĞİTİM GÜNÜ
SAAT
1. GÜN
13 Mart 2014 Perşembe
19.00 - 21.00
2. GÜN
14 Mart 2014 Cuma
19.00 - 21.00
3. GÜN
15 Mart 2014 Cumartesi
10.00 - 16.00
4. GÜN
16 Mart 2014 Pazar
10.00 - 16.00
ARCGIS EĞİTİMİ KONULARI

Programın kurulması ve temel ayarlar,

ArcGIS Programına genel bakış, menülerin ve ara yüzün tanıtılması.

ArcCatalog ara yüzü, veri tipleri ve bağlantılar.

Yeni bir Feature Class, Feature Dataset ve Veri Tabanı oluşturma

Yeni bir vektör verinin oluşturulması, özniteliklerin girilmesi

Metin dosyasından koordinatların ve özniteliklerin aktarılması

Temel çizim araçları, yakalama modları ve editing işlemleri.

Semboloji ve gösterim ayarları, veri etiketleri

Tematik harita yapma fonksiyonları

Koordinat sistemleri, datum ve projeksiyonlar, tanımlama ve dönüşümler

Raster dosyalarla çalışmak, raster dosya formatları ve georeferanslandırma işlemleri

Veri Tabanı Tasarımı ve dikkat edilecek hususlar, toplu veri aktarımı

İlişkisel veri tabanı operasyonları, eşleştirme tipleri ve özellikleri

Domain, Subtype ve Representation oluşturma ve atama işlemleri

Field calculator ile veritabanında toplu işlemlerin yapılması

ArcToolboox’ın tanıtılması, yeni bir Toolbox oluşturma ve kişiselleştirme

Konumsal analizler ve uygulamaları ( Buffer, Clip, Merge, Union, Erase, intersect)

Veri yönetimi araçları ve uygulamaları (Data Management Tools)

Farklı formatlarla çalışmak, veri alma, dışarıya verme ve dönüşüm işlemleri (Conversion
Tools)

MXD dosyasının özellikleri ve farklı versiyonlara dönüşümü

Layout ortamının tanıtılması, Layout ortamındaki çizim araçları

Lejant, Dinamik yazı, Ölçek ve Kuzey oku vb. layout ögelerinin yerleştirilmesi.

Ölçek kavramı, uygun çıktıların hazırlanması, farklı formatlarda kaydedilmesi

Bazı uygulamalar, önemli ipuçları ve harici eklentiler.
Download