www.sorubak.com - kurttepe imkb mustafa muslu

advertisement
KURTTEPE İMKB İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM
ÖĞRETİM YILI
4.B SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM
2.YAZILI SINAVI
A ) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları ( D ), yanlış
olanları ( Y ) ile gösteriniz. ( 8 x 1 = 8 P)
 ( … ) Un, şeker, tuz gibi küçük taneli katılar
tıpkı sıvılar gibi bulunduğu kabın şeklini alır.
 ( … ) Cam bardak ve çelik bardak saydam,
buzlu cam yarı saydam bir maddedir.
 ( … ) Doğru soluk alıp verme şekli, havayı
ağızdan alıp burundan vermektir.
 ( … ) Gazlar bulundukları ortamda yayılır.
 ( … ) Sıvı ve gaz maddeler bulundukları kabın
şeklini alırlar.
 ( … ) Bütün maddeleri koklayarak ayırt
edebiliriz.
 ( … ) Ağır eşyaları devamlı olarak aynı elde
taşımalıyız.
 ( … ) Kaslar yumuşak, iskelet ise sert bir
yapıya sahiptir.
C ) Aşağıdaki sorulara uygun cevapları yazınız.
1. Maddelerin doğada bulunuş hallerini yazarak
birer örnek yazınız. (3 P)
2. A.………………………………………………………………………
b..……………………………………………………………………
c-………………………………………
2. Maddelerin görülebilir ve hissedilebilir özelliklerini
yazınız. (2 P)
Görülebilir
akışkan
gözlenebi
len
sıvı
kütle
göğüs kafesi
cisim
 Hacmi ve kütlesi olan her şeye
opak
………………
denir.
 Duyu organlarımızla maddenin
……………………….. özelliklerini algılarız.
 …………………, maddenin işlenmiş ve şekil almış
halidir.
 Işığı geçirmeyen maddelere …………….. madde
denir.
 Madde doğada …………… , ……………… ve
………………… halde bulunur.
 Kütle ve ………………. maddenin ölçülebilir
özellikleridir.
 Demir, nikel ve kobalt gibi maddeler
…………………. tarafından çekilir.
 ………………… maddeler bulundukları kabın
şeklini alır.
 Canlılar solunum sırasında ……………………… alıp
……………………… verirler.
 Egzersiz sırasında ……………….. sayısı artar.
:
………………………………………………………………………………….
Hissedilebilir
özellikler
:
………………………………………………………………………………
3. Sıvı maddelere ait iki özelliği yazınız. (3 P)
…………………………………………
……………………………………………………
4. Aşağıda verilen madde ve cisimleri sahip oldukları
özellikleri ile eşleştiriniz. (4 P)
A. Kırılgan
B. Mıknatısla çekilen
Parlak
D. Pürüzlü
E. Esnek
(…) Halı
(…) Altın yüzük
B ) Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle
doldurun. ( 10 x 1 = 10 P)
hacim
özellikler
(…) Lastik
gaz
oksijen
nabız
(…) Cam
katı
madde
mıknatıs
karbondioksit
5. Aşağıdakilerden hangisi dolaşımda
yapılardan değildir? ( 3 P)
A. kan
B. damar
böbrek
görevli
C.
D. kalp
6. Dolaşımda görevli kanda aşağıdakilerden hangisi
bulunmaz? (3 P)
A. omurilik sıvısı
B. Karbondioksit
C.
Besin
D. Oksijen
Nabız Sayısı
D ) Aşağıdaki sorularda doğru
seçenekleri
Nabız
Ölçüm Grafiğiişaretleyiniz.
(10 x 2 = 20 puan)
nabız sayısı 100
aşağıda kullandığı maddelerden hangisi malzeme
değildir?
A) un
B) süt
C) fırın
D) yumurta
95
90
Seri 2
85
8. Aşağıdaki maddelerin kullanıldıkları amaçlara göre
sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
80
75
1
2
3
4
5
6
Zaman
Nabız Ölçüm Grafiği
dakika
1. Yukarıdaki grafik, sağlıklı bir çocuğun koşarken
birer dakika ara ile ölçülmüş nabız sayılarını
vermektedir. Buna göre nabız sayısı kaçıncı dakikada
en azdır?
A) 5
B) 3
C) 2
D) 1
2. “İnsan – iskelet” arasındaki ilişki “bina” ile aşağıdakilerin hangisi arasında vardır ?
A) temel
B) tuğlalar
C) demirler D) çatı
3. Serinlemek isteyen İrem, gazozuna buz parçaları
atmış, bu sırada çıkan hava kabarcıkları görmüştür.
İrem’in bardağındaki maddelerin halleri için hangisi
söylenebilir?
KATI
SIVI
GAZ
A) Limonata
Hava
Buz
B) Buz
Limonata
Hava
C) Hava
Limonata
Buz
D) Buz
Hava
Limonata
UN
Cisim
Alet
Malzeme
Malzeme
A)
B)
C)
D)
A. Bütün katılar konulduğu kabın şeklini alır.
B. Bazı katılar ısı alırsa erir.
C. Katıların belli bir kütlesi vardır.
D. Katıların gazlar gibi yayılma özelliği yoktur.
6. Üzerine kolonya dökülmüş bir pamuk parçasının
yaydığı koku, bir süre sonra bulunduğu odanın her
yerinden hissedilir. Bu olay gazların hangi özelliği ile
açıklanabilir?
A) Gazlar elle tutulup gözle görülemezler.
B) Gazlar bulundukları ortamda yayılırlar.
C) Gazlar sıkıştırılabilirler.
D) Gazlar akıcı değildir.
7. “Gıda hazırlamak için kullandığımız maddeler
malzeme denir.” Buna göre pasta yapan annenizin
TESTERE
Malzeme
Madde
Alet
Alet
9. Aşağıdakilerden madde türlerinden hangisi
mıknatıs tarafından çekilemez ?
A) demir
B) altın
C)nikel D) kobalt
10. Elif, elindeki taşın hacmini
ölçmek için taşı içinde 200 ml
su bulunan dereceli kabın
içine atıyor. Kaptaki su
seviyesi 344 ml' ye çıkıyor.
Buna göre taşın hacmi ne kadardır?
A. 144
B. 200
C. 344
D. 644
11) Aşağıdaki maddeleri gruplandırarak uygun
yerlere yazınız. ( 6 P)
gazoz
parfüm
hava
çaydanlık
KATI
I. Bulunduğu ortamı tamamen doldurur.
II. Belirli bir şekli vardır.
III. Küçük gözeneklerden geçebilir.
4. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri gazlarla ilgili
doğru bilgilerdir?
A) I - III
B) I – II
C) II - III
D) I,II ve III
5. Katılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
KOLTUK
Madde
Eşya
Eşya
Madde
peynir
zeytinyağı
SIVI
GAZ
……………
……………..
………………
……………
S-12)
……………..
………………
1-
S
N
N
S
2-
N
S
S
N
3-
N
S
N
S
Görseli verilen mıknatıslardan hangileri birbirini iter?
4 Puan
a- 1 ve 2
b- 2 ve 3
c- 1 ve 3
d-1,2
ve 3
S-13) Mıknatıs aşağıdaki cisimlerden hangisine
yaklaştırıldığında cismi çeker? 4 Puan
a-cam bardak
b-kurşun kalem
c- altın
yüzük
d-topluiğne
S-14) Ayşe: "Mıknatısların iki kutbu bulunur." 4
Puan
Nuri :"Zıt kutuplar birbirini çeker."
Alp : Mıknatıslar bölünse bile özelliğini
kaybetmez."
Mıknatıs ile ilgili bilgi veren öğrencilerden hangisi
veya hangileri doğru bilgi vermiştir?
a-Ayşe-Alp
b-Nuri-Alp
c-Ayşe-Nuri
d-Ayşe-Nuri-Alp
S-15) Aşağıda verilen örneklerden hangisi kuvvetin
etkisi sonucunda oluşmamıştır? 3 Puan
a- İki yanından çekilen lastiğin boyunun uzaması
b-Buzun erimesi.
c-Oyun hamurundan şekil yapılması
d-Bükülen telin eğilmesi
S-16 Terminale yaklaşan otobüs aşağıdaki
hareketlerden hangisini yapar? 3 Puan
a-yavaşlama
b-hızlanma
c-sallanma
d-durma
17-Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına
"D",yanlış olanların başına ise "Y" harfi
yazınız.10x1=10
(.............) Uygulanan her kuvvet cisimlerin şeklini
değiştirir.
(.............) Cismin hareketi yönünde bir kuvvet
uygulanırsa cisimler yavaşlar ve durur.
(.............) Ayın dünya etrafında hareketi dönme
hareketidir.
(.............) Bir cismin sabit bir noktaya göre yer
değiştirmesin kuvvet denir.
(.............) Mıknatıs her cismi çeker.
(.............) Mıknatıs manyetik banka kartlarına
zarar verir.
(.............) Mıknatısları kaç parçaya bölersek
bölelim,mıknatıslık özelliğini kaybetmez.
(.............)Mıknatıslarda zıt kutuplar birbirini çeker.
(.............) Mıknatısların uyguladığı kuvvet temas
gerektirmeyen itme ve çekme kuvvetidir.
(.............) Mıknatısların "S" kutbu güneyi,"N"
kutbu ise kuzeyi gösterir.
D- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri
verilen uygun kelimelerle tamamlayalım.10x1=10
esnek
mıknatıs bükme
olmayan
azalır
esnek kuvvet
yön
güneyi
Mıknatıslarda ....................kutuplar birbirini iter.
Demir,nikel,kobalt gibi maddeleri çekme özelliği
gösteren cisimlere ..................................denir.
Pusulanın kırmızı renkli ucu daima
..................................gösterir.
Mıknatısların bir ucu kuzey ise diğer ucu
................................ gösterir.
Hareket eden bir cismi durduran,duran bir cismi
hareket ettiren,hızlandıran,yavaşlatan,şeklini ve
yönünü değiştiren etkiye
.................................denir.
Hareket halindeki bir cisme zıt yönde bir kuvvet
uygularsak cismin hızı ............................
Hareket halindeki bir cisme hareket yönünden
farklı bir yönde kuvvet uygulanırsa cisim
.................................değiştirir.
Kuvvet uygulandığında şekil değiştiren,kuvvet
ortadan kaldırıldığında eski haline dönmeyen
maddelere
kuzeyi
aynı
.....................................................madde denir.
Cisimlere ......................... kuvveti uygulayarak
şeklini değiştirebiliriz.
Sünger,lastik birer ........................... cisimdir.
BAŞARILAR DİLERİM
MUSTAFA MUSLU
ÇUKUROVA İMKB 2015
Başarılar…
…Mustafa MUSLU
4-B Sınıf Öğretmeni
Download