Fırsat Eşitliği ve Irkçılık Merkezi Duyuru 2015

advertisement
T.C. Brüksel Başkonsolosluğu
RUE MONTOYER 4,
1000 BRUXELLES
[email protected]
_______
Brüksel, 3 Mart 2015
DUYURU
Belçika Fırsat Eşitliği Merkezi uzmanlarının katılımlarıyla, 27 Şubat 2015 tarihinde,
Belçika’nın ayrımcılıkla (ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi vb.) mücadele mevzuatı,
anılan Merkez’in rolü ve sunduğu şikayet mekanizmaları konularında Başkonsolosluğumuzca
bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya, görev bölgemizde faaliyet gösteren
Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, avukatlar ve gazeteciler katılmışlardır.
Belçika Fırsat Eşitliği Merkezi yetkilileri tarafından yapılan Fransızca sunumda özetle,
anılan kurumun yapısı, misyonu itibariyle hukuki altyapı ve ayrımcılığa maruz kaldığını
düşünen kişinin yapması gerekenler hakkında bilgi verilmiştir.
Bu bağlamda, ayrımcılığa maruz kaldığını düşünen kişinin Belçika Fırsat Eşitliği
Merkezi'ni bilgilendirmesi, polis tutanağı tutturması, şahitlerin irtibat bilgilerini alması,
fotoğraf, e-posta, tıbbi rapor gibi somut kanıtları toplaması ve kanuni hakları konusunda yetkili
kurumlardan veya avukatlardan bilgi alması önemle tavsiye edilmektedir.
Öte yandan, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi motifli vb. ayrımcılık vakalarına
maruz kalındığında, gerek Fırsat Eşitliği Merkezi aracılığıyla Belçika makamlarına, gerek
Konsolosluk Çağrı Merkezi ve Başkonsolosluğumuz aracılığıyla Türk makamlarına bildirimde
bulunulması önem taşımaktadır.
Anılan kurumların irtibat bilgileri aşağıda sunulmaktadır:
-
T.C. Brüksel Başkonsolosluğu (+32 2 548 93 40)
-
Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29)
-
Belçika Fırsat Eşitliği Merkezi
Adres: Rue Royale 138, 1000 Bruxelles
Tel : +32 2 212 30 00
Yeşil Hat (ücretsiz): 0800 12 800
e-posta: [email protected]
Bu tür vakaların ihbar edilerek kayda geçirilmesi, hem Belçika'daki tablonun daha net
görülmesini, hem de Türk makamlarının bu vakaları Belçika makamları nezdinde daha etkili
şekilde takip edebilmesini sağlayacaktır.
Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.
Download