ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR-1 1) Aşağıdaki sayıların okunuş

advertisement
ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR-1
1) Aşağıdaki sayıların okunuş ve yazılışlarını boşluklara yazın.
Okunuşu
Yazılışı
Okunuşu
Yazılışı
487
Üç yüz on iki
109
Yüz elli yedi
301
Dokuz yüz doksan dokuz
777
Dört yüz bir
540
Altı yüz on dokuz
299
Sekiz yüz altmış dört
606
Yüz on bir
2) Aşağıdaki sayıları yüzlük, onluk ve birliklerine ayırın.
SAYI
314
101
973
767
555
290
661
YÜZLÜK
ONLUK
BİRLİK
OKUNUŞU
ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR-2
Aşağıdaki tabloda verilen boşlukları doldurun.
489
Yüzler Onlar
555
Yüzler Onlar Birler
Birler
Sayı
değeri
Basamak
değeri
Sayı
değeri
Basamak
değeri
392
Yüzler
Onlar
117
Yüzler
Birler
Birler
Sayı
değeri
Basamak
değeri
Sayı
değeri
Basamak
değeri
933
241
Yüzler
Onlar
Yüzler
Birler
Onlar
Birler
Sayı
değeri
Basamak
değeri
Sayı
değeri
Basamak
değeri
802
771
Yüzler
Sayı
değeri
Basamak
değeri
Onlar
Onlar
Yüzler
Birler
Sayı
değeri
Basamak
değeri
Onlar
Birler
ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR-3
1) Rakamları birbirinden farklı üç
basamaklı en büyük doğal
sayının, rakamlarının sayı
değerlerinin toplamı kaçtır?
4) 639 doğal sayısının basamaklarındaki
rakamların sayı değerlerinin toplamı
kaçtır?
2) 509 sayısının yüzler
basamağında bulunan rakamın
basamak ve sayı değerinin farkı
kaçtır?
5) 2 yüzlük 2 birlikten oluşan doğal
sayının rakamlarının sayı değerlerinin
toplamı kaçtır?
3) 217 sayısının onlar
basamağındaki rakamın
basamak değeri ile birler
basamağındaki rakamın sayı
değeri toplamı kaçtır?
6) 341 sayısındaki 4 rakamının basamak
değeri ile sayı değerinin farkı kaçtır?
www.ilkergedik.net
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards