aylar haftalar eylem ve etkinlikler uygulama 1 2 3 ekim 4 1 2 kasım 3

advertisement
2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ABDİ İPEKÇİ İLKÖĞRETİM OKULU
OKULLARDA ORMAN PROGRAMI
EYLEM PLANI
AYLAR
HAFTALAR
EYLEM VE ETKİNLİKLER
•
•
1
EKİM
2
•
•
•
•
•
•
•
•
3
•
•
Okullarda Orman programı hakkında bilgi verme,
bilinçlendirme
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) sitesinin
incelenmesi, konulara bakılması
Okullarda Orman yıllık eylem planının hazırlanması
Eylem Planının TÜRÇEV’ e gönderilmesi
Okullarda Orman öğretmen komitesinin kurulması
Okullarda Orman öğrenci komitesinin kurulması
Okullarda Orman veli komitesinin kurulması
2010-2011 eğitim öğretim yılında yapılan çalışmaların
değerlendirilmesi
Tüm sınıflarda Okullarda Orman programının
açıklanması
Derslerde iklim ve biyo-çeşitlilik konuları işlenirken okullarda
orman programı ile ilişkilendirme
Atık kağıt ve atık pil konusunda geri dönüşümün önemi
Kağıt savurganlığının önlenmesi için alınacak önlemleri
araştırma ve uygulamaya koyma
•
•
Okullarda Orman panosunun düzenlenmesi (geri dönüşüm)
Okul ve çevre temizliği hakkında bilinçlendirme
•
•
•
İklim değişikliği nedir?
İklim değişikliğine neden olan faktörler nelerdir?
Ormanlar ve iklim arasındaki ilişki
•
•
•
Erozyon nedir?
Erozyonla mücadele yolları
Erozyonla mücadele eden kurum ve kuruluşları tanıma
•
•
Okullarda Orman panosunun düzenlenmesi (Erozyon)
Erozyonla mücadele haftası (17-25 Kasım) kutlanması,
etkinlikler
4
1
KASIM
2
3
UYGULAMA
ARALIK
•
•
Biyolojik çeşitlilik nedir?
Biyoçeşitliliğin ekosistemler açısından önemi
•
•
Ülkemizdeki bitki ve hayvan çeşitliliği
Okullarda Orman panosunun düzenlenmesi ( Biyoçeşitlilik)
•
•
Biyoçeşitliliğin ormanlar açısından önemi
Okullarda Orman Programı hakkında veli ve çevreyi
bilinçlendirme
•
29 Aralık Uluslar arası Biyoçeşitlilik Gününün ilgili
derslerde işlenmesi
•
•
Enerji tasarrufunun çevre açısından önemi
Okullarda Orman panosunun düzenlenmesi (Enerji tasarrufu)
•
•
•
Enerji tasarrufu haftası etkinlikleri
Küresel ısınma ve enerji tasarrufu arasındaki ilişki
Biyoenerji nedir?
•
İkim değişikliği ve küresel ısınmanın ormanlar üzerindeki
etkileri
1
2
3
4
1
OCAK
2
3
AYLAR
HAFTALAR
EYLEM VE ETKİNLİKLER
•
•
UYGULAMA
Atık kağıt ve atık pil konusunda geri dönüşümünün takip
edilmesi
Okul ve çevre temizliği hakkında bilinçlendirme
1
ŞUBAT
Orman türlerini tanıma
o Kent ormanı
o Bal üretim ormanı
o Enerji ormanı
o Hatıra ormanı
•
•
Okullarda Orman panosunun düzenlenmesi
Ormanların fonksiyonları
•
Orman ve ormanın faydaları ile ilgili resim, şiir ve
hikaye yarışmalarının düzenlenmesi
Ormanların korunması
2
3
1
MART
•
•
•
•
Su ve orman ilişkisinin ilgili derslerde işlenmesi
Okullarda Orman panosunun düzenlenmesi ( Su ve
orman)
•
•
Orman Haftası etkinlikleri
Orman Haftası ile ilgili program
hazırlanması
Dünya Su Günü etkinlikleri
2
4
•
•
1
•
NİSAN
2
•
•
ve pano
Biyolojik çeşitliliğin kaybının durdurulması için
alınacak önlemler
Bu konuda yapılan uluslar arası çalışmaların
araştırılması
Habitat ve doğal sistemlerin onarılması için
alınacak önlemler
Okullarda Orman panosunun düzenlenmesi
3
NİSAN
4
•
•
Turizm Haftası etkinlikleri
Ormanların turizme etkileri
•
Okullarda Orman panosunun düzenlenmesi
(Orman ve Turizm)
Ağaçlandırma etkinliği
•
•
1
2
MAYIS
3
4
•
İklim değişikliği ve küresel ısınmanın önlenmesi
için alınacak önlemler
Bu konuda yapılacak uluslar arası çalışmaların
araştırılması
•
•
Okullarda Orman panosunun düzenlenmesi
Ormanlardan elde edilen ürünler ve hizmetler
•
•
•
Ülkemizde orman yangınları
Yangına hassas bölgeler
Ormanların korunması için alınacak önlemler
•
Alan çalışması (orman gezisi)
•
5
HAZİRAN
1
Çevre koruma ile ilgili program ve pano
düzenlenmesi
• Okullarda Orman panosunun düzenlenmesi
( Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası)
•
•
•
Dünya Çevre Günü etkinlikleri
Çevre Koruma Haftası etkinlikleri
Okullarda Orman programı yılsonu raporunu
hazırlama
Sema AKSOY
Koordinatör öğretmen
Feyza GÜNAY
Koordinatör öğretmen
07.10.2011
UYGUNDUR
EKREM GÜNDOĞDU
OKUL MÜDÜRÜ
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards