4-sinif-matematk-yazili-sorulari

advertisement
…………. İLKOKULU
ROTARY İLKOKULU
4.SINIFLAR
1.DÖNEM
4. SINIFLAR
MATEMATİK
DERSİ 1.1.YAZILISI
DÖNEM 1. YAZILISI
Adı – Soyadı: ………………………
1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına
(D) yanlış olanların yanına (Y) yazınız.
(Her soru 1 puan)
(
(
(
(
(
(
(
) Üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı 180° dir.
) Bir karenin 2 tane köşegeni vardır.
) Üçgenin köşegenleri çizilebilir.
) Dikdörtgenin bütün iç açıları dik açıdır.
) Açıları metre ile ölçeriz.
) Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir.
) Açılar köşelerine yazılan küçük harfle isimlendirilir
4) Aşağıda iç açılarının ölçüsü verilen üçgenler
den hangisi dik açılı üçgendir? (5 puan)
A) 40˚, 50˚, 90˚
C) 60˚, 50˚, 70˚
B) 70˚, 40˚, 80˚
D) 20˚, 110˚, 60˚
5) Aşağıdaki açıların türlerini altlarına yazınız.
(5 puan)
2 )Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz.
(Her soru 1 puan)
Dik açının ölçüsü ………derecedir.
Doğru açının ölçüsü …………………derecedir.
En büyük dar açının ölçüsü ……… derecedir.
En küçük geniş açının ölçüsü ………….derecedir
Bir karenin iç açıları ölçüleri toplamı …… derecedir.
Karenin …… tane köşesi vardır.
Doğru açının ölçüsü…………derecedir.
Bir tane geniş açısı olan üçgene ………………. denir
3 )Aşağıda boş bırakılan yere üçgenin çeşitlerini yazınız. (Her soru 5 puan)
Üçgenler
İç Açıları Ölçüleri
ABC
26°, 46°, 108°
SOY
89°, 46°, 45°
KLM
25°, 65°, 90°
PRS
135°, 30°, 15°
Üçgen Çeşidi
…………………………………
…………………………………
…………………………………
……………………………
6) Yandaki dikdörtgen nasıl
isimlendirilirse yanlış olur?
(5 puan)
A) KLMN
B) LMNK
C) KNML
D) KLNM
7) Yandaki üçgende
C açısı kaç derecedir?
(10 puan)
A) 75
B) 50
C) 57
D) 85
8) Bir açısının ölçüsü 35° olan dik açılı üçgenin
diğer açısı kaç derecedir? Şekil çizerek
yapınız. (10 puan)
A) 50˚
B) 55˚
C) 60˚
14) 150
0
derecelik bir açı çiziniz. (5 puan)
D) 180˚
15) 40 0 derecelik bir açı çiziniz. (5 puan)
9) Aşağıdakilerden hangisi karenin ve
dikdörtgenin ortak özelliklerden biri değildir?
(5 puan)
A) Her ikisinin de dört kenarı vardır.
B) Her ikisinin de dört köşesi vardır.
C) Her ikisinin de dört dik açısı vardır.
D) Her ikisinin de iki kısa, iki uzun kenarı vardır.
16) Aşağıda gösterilen şekilde ? olan açı kaç
derecedir? (5 puan)
10) Aşağıya kısa kenarı 2 cm, uzun kenarı 5 cm
olan bir dikdörtgen çiziniz.(5 puan)
?
A) 60
11) Şekildeki karenin kenarlarının isimlendirilmesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? (5 puan)
A) [NM]
B) [LM]
C) [YM]
D) [YL]
120
B)30
C)45
D)180
17) Aşağıdaki açıları gönye ile ölçünüz ve
sembolle gösteriniz. (10 puan)
…………………….
12) Aşağıda verilenlerden hangisi karenin
köşegenidir?(5 puan)
A) [NM]
B) [LM]
C) [YM]
D) [YL]
…………………………
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards