4110446 Dersin Adı: ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Program Adı

advertisement
Dersin Kodu: 4110446
Dersin Adı: ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER
Yarıyıl
Teori
Uygulama
Program Adı: İKTİSAT
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Proje /
Kısa
Ara
Ödev
Sınav
Sınav
Final
Toplam
8
Krediler
Ulusal
AKTS
Kredi
Kredisi
3
4
TÜRKÇE
Ders Dili
Dersin Verildiği Düzey
Ön Lisans ( )
Zorunlu / Seçmeli
SEÇMELİ
Ön Şartlar
Dersin Amacı
Dersin Geliştirdiği Program
Yeterlilikleri
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenme Yöntem ve
Teknikleri
YOK
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Öğretim Elemanı
Yüksek Lisans ( )
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ders Kitabı veya
Kaynakları
Lisans ( X)
(X) işaretleyiniz
X
Doktora ( )
Yüzde (%)
%40
X
%60
Konular
Giriş ve dersin tanıtımı
Çokuluslu şirket kavramı, çokuluslu şirketlerin gelişmesinin nedenleri, çokuluslu şirketlerin dünya
ekonomisindeki önemi ve yeri
Çokuluslu şirket kavramı, çokuluslu şirketlerin gelişmesinin nedenleri, çokuluslu şirketlerin dünya
ekonomisindeki önemi ve yeri
Çokuluslu şirketlerin küreselleşme üzerindeki etkileri
Çokuluslu şirketlerin küreselleşme üzerindeki etkileri
Çokuluslu şirketlerin istihdam üzerindeki etkileri
Ara sınav
Çokuluslu şirketlerin teknolojik gelişme üzerindeki etkileri
Çokuluslu şirketlerin; üretim yönetimi, çalışma şekilleri ve organizasyonlar üzerindeki etkileri
Çokuluslu şirketlerin; üretim yönetimi, çalışma şekilleri ve organizasyonlar üzerindeki etkileri
Çokuluslu şirketlerin, toplu pazarlıktaki güç dengeleri üzerindeki etkileri
Çokuluslu şirketlerin, toplu pazarlıktaki güç dengeleri üzerindeki etkileri
Çokuluslu şirketlerin işçi sendikaları tarafından toplu pazarlıktaki güç dengesini düzeltmek için
geliştirilen stratejiler üzerindeki etkileri
Çokuluslu şirketlerin işçi sendikaları tarafından toplu pazarlıktaki güç dengesini düzeltmek için
geliştirilen stratejiler üzerindeki etkileri
Ders Notları
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards