Kilim Müzesi Niçin Bize Verilmeli? Öncelikle, camiye bitişik bir

advertisement
Kilim Müzesi Niçin Bize Verilmeli?

Öncelikle, camiye bitişik bir mekan olan Kilim Müzesi’ni istememiz faaliyetlerimizin cami
ziyaretçilerine yönelik olmasındandır. Faaliyetlerimizin cami ziyaretçilerine yönelik olması da
camiye gelen turistlere cami ve İslam’la alakalı bilgiyi aktarabileceğimiz en uygun mekan
olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda Sultanahmet’te gelen ziyaretçi potansiyeline
yönelik faaliyetleri taşıyabilecek büyüklükte başka bir mekan yok.

Yaşadığımız tecrübeler bizlere gösterdi ki dini tebliğ vazifesi din görevlileri diyebileceğimiz
imam-hatip veya müezzinlerden çok başka bir meslekle iştigal eden, veya halen öğrenci olan
kişiler tarafından yürütüldüğünde çok daha samimi ve olumlu ortamların oluşmasına vesile
oluyor. Muhatabımıza sunduğumuz bilgi bir din adamından geldiği zaman otomatikman
konuya taraf olan bir kişi tarafından bu bilginin sunulduğu düşünülerek gelen mesaj üzerinde
kafa yormayı bile gerek görmüyor . Dolayısıyla gönüllü olarak bazı zamanlarda cami ve İslam
hakkında bilgilendirme faaliyetlerinin mensuplarımızca yapılması, gelen misafirlere
mesajımızın iletilmesi açısından önem taşımakta. Çünkü mensuplarımız arasında doktor,
mühendis, avukat, öğretmen, esnaf, akademisyen, bankacı, öğrenci vs çeşitli kesimlerden
gelen gönüllüler var.

DİB bünyesinde yabancı dil konusunda yetkin beceriye sahip personel sayısı ülkemizin onlarca
camisindeki mevcut gayrimüslim ziyaretçi potansiyelini karşılayacak kapasitede değil. Aynı
zamanda şu anki duruma göre imam-hatip veya müezzinlerimizin bu tarz bilgilendirme
faaliyetleri yapmaları halinde buna hiçbir müftülüğün karşı çıkacağını zannetmiyorum. Ama
bir araştırma yapsak bugüne kadar bazı istisnalar hariç kaç hocamız bu şekilde bir
bilgilendirme faaliyetinde bulunmuş? Oysa ki bizim bünyemizde birçok dili çok iyi derecede
konuşabilen gönüllü kadrosu mevcut.

Kilim Müzesi’nin İngilizce tabelası bile maalesef zamanında hangi kurum tarafından
konulmuşsa konulsun İngilizce imla hatası içeriyor. Cami derneğine her türlü tercüme
faaliyetlerinde yardımcı oluyoruz. Bu açıdan yurtdışından gelen ziyaretçiler en basitinden
İngilizce’yi doğru kullanamamızdan dolayı bizlere karşı amatör bir bakış açısına sahip
olmayacaklar çünkü biz her daim caminin yabancı dilde yapacağı ilan, bilgilendirme ve tanıtım
metinlerini biz hazırlayacağız.

Her daim aynı işi yapan kişilerde ortaya çıkan iş bıkkınlığı bu çerçevede faaliyet yürütmesi
düşünülen DİB’nın maaşlı personelinde
ortaya çıkabilir. Örneğin, cami güvenlik
görevlilerinden birine günde 100 kişinin “Şadırvan nerde?” diye sorması o görevlinin artık
101. kişiden sonra gelen herkese bıkkınlıkla cevap vemesine yol açacaktır. Ama bu sayı
paylaşıldığı vakit her görevli eşit şartlarda kişiye cevap verecek ve aynı bıkkınlık ortadan
kalkacaktır. Fazlaca gönüllü bulundurmamızın bir hikmeti de budur.

Cami rehberliği çalışmalarını sonuna kadar destekliyoruz. Fakat Haziran ayında çıkan turist
rehberliği meslek yasası ile bu projenin hayata geçirilmesi imkansız hale gelmiş gibi
görünüyor. Dolayısıyla cami rehberliği adı altında Diyanet’in kadro açıp açamama durumu
Diyanet’e sorulabilir.

Kamuoyunda dini vazifesini yerine getirmeye çalışan çok sayıda çeşitli meslek grubundan
vatandaşımız var. Bu kişiler gönüllü olarak ülkemize gelen turistlere yönelik samimi bir şekilde
bir faaliyet yürütmek istedikleri zaman müftülüklere, veya camilere başvuru yapıp bu
taleplerini iletmeleri mümkün değil. Çünkü gönüllü olarak böyle bir çalışma Diyanet
bünyesinde yok. Ama bir STK olarak bizim kapımız bu konuya ilgisi olan ve gerekli şartlara haiz
herkese açık. Bizlere başvuran kişiler koordinasyonumuz altında belli eğitim süreçlerinden
sonra özellikle Sultanahmet Camii’nde hizmet edebilecekler.

Olumlu örnekleri yurtdışında olduğu sürece almaktan çekinmemeliyiz. Örneğin, Malezya’da
devletin camilere atadığı görevliler haricinde tüm turistik camilerde ofisleri bulunan ve
turistlere yönelik faaliyetler yapan Islamic Outreach-ABIM gibi bir sivil toplum örgütü var ve
Malezya’daki din işlerinden sorumlu bakanlıkla çok yakın çalışmalar yürütüp tüm turistik
camilerde sistemli bir şekilde gönüllü bulunduruyorlar.

Derneğimizin yürüttüğü Cuma tercümeleri açısından en mükemmel lojistik mekan olması
hasebiyle bize en uygun mekan.

Lojistik açıdan camiyi ziyaret eden herkesin çıkışta rahatça görebileceği ve ziyaret edebileceği
bir mekan olması.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards