CNBC-E - Tamer Haşimoğlu röportajı

advertisement
Spiker: Halkla açık şirketlerdeki yatırımcı ilişkileri birimleri Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği çatısı
altında toplandı. İlk toplantılarında CNBC-e’ in sorularını yanıtlayan TÜYİD başkanı ve Koç Holding
stratejik planlama başkanı Tamer Haşimoğlu, Türkiye’de risklerin diğer gelişen ülkelere göre azaldığını
belirtti. Haşimoğlu, İMKB’de %65 olan yabancı payının yılın ikinci yarısında artabileceğini söyledi.
Röportaj yapan: Yatırımcı İlişkileri Derneği kuruldu hayırlı olsun. Amacınız nedir burada?
Tamer Haşimoğlu: Türkiye’de aslında çok yeni bir meslek. Bazı şirketlerde uzun zamandan beri
yapılıyor olmasına rağmen genel anlamda yeni ve çok az bilinen bir meslek. Ana amaç, Türkiye’deki
yatırımcı ilişkileri konusundaki faaliyetleri dünya standartlarına, uluslar arası standartlara
yükseltebilmek. Birkaç örnek vermek gerekirse; yaklaşık 300 şirketin faaliyet gösterdiği borsamızda
sadece ilk 100 şirketi aldığımızda, İMKB 100’ü aldığımızda dahi, çok temel bazı konularda hala
eksikliklerin olduğunu görebiliyoruz. Örneğin bir yatırımcı ilişkileri sunumu ki her halka açık
şirketlerde bulunması gereken en temel şeylerde biri bunun % 36 şirkette henüz bulunmadığını
görebildik. İngilizce olarak özel durum açıklamalarının internet sitelerinde yayınlanması çok standart
bir uygulama. Bunun %60 şirkette -ki bu sadece ilk 100 şirkette borsadaki- henüz bunun var
olmadığını gördük. Dolayısıyla bu işi hakkıyla doğru yapan şirketler ile yapmayanlar arasında ciddi bir
fark var. Bu farkı azaltmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin önemli bir yatırım potansiyelidir portföy
yatırımları. Türkiye’nin önemli bir kaynağıdır. Buraya gelen yatırımlar önemli miktarlar tutabiliyor.
Dolayısıyla bunu daha yükseltebilmek için daha şeffaf, daha standart, daha eşzamanlı bilgilendirme,
şirketin potansiyelini yabancı yatırımcıya, analistlere, aracı kurumlara düzgün aktarabilmek çok
önemli. Bizim derneğimizin esas amacı da bu konuda şirketlere kapasitelerini biraz arttırabilmelerine
yardımcı olmak.
Röportaj yapan: Peki şu anda yabancı yatırımcıların Türkiye’ye bakışı nasıl?
Tamer Haşimoğlu: Şu anda Türkiye’ye bakış tabii ki bütün dünya’da yabancı yatırımcı veya
yatırımcının bakışı açısı biraz daha çekingen. Doğal olarak kaynakların azalması yatırımda seçicilik ön
plana çıktı. Fakat Türkiye, diğer gelişmekte olan ülkelere oranla son dönemde önemli bir aşama
kaydetti, önemli bir sınavdan geçti. Krizin en ağır olduğu dönemlerde dahi borsamızda herhangi bir
aksama olmadı. Birçok ülkede borsaların kapandığını, faaliyetlerin durduğunu, işlemlerin
yapılamadığını gördük. Fakat Türkiye’de böyle bir şey olmadı. Likitidesini her zaman korudu yatırımcı,
İstediği zaman girip istediği zaman çıkma serbestliğini gördü. Son dönemde Türkiye’nin getirdiği
önemli bir artısı bu. Ama onun dışında ekonomik performans bakımından da baktığımız zaman,
risklerin diğer gelişmekte olan ülkelere oranla daha azaldığını, daha az olduğunu görebiliyoruz.
Bankacılık sistemimizin yapısı, sağlamlığı ve ekonomik göstergelerin küçülme önemli bir faktör
olmasını rağmen diğer göstergelerin çok daha olumlu olduğunu görüyoruz. Zaten bunu da son
dönemdeki borsa performansın da izleyebiliyoruz.
Röportajını yapan: Peki bu son dönemdeki borsa performansı bundan sonra da devam eder mi? Nedir
beklentiniz? İkinci yarıyılda da fazla yabancı yatırım bekliyor musunuz?
Tamer Haşimoğlu: Bugün yabancı yatırımcıların İMKB’deki oranına baktığımız zaman %65’ler
seviyesinde -dün İMKB başkanımız da bu açıklamayı yapmıştı zaten- bunun en yüksek olduğu
dönemde %70’lerin biraz üstünde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında şu anda hala yabancı
yatırımcının önemli bir yatırım grubu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla önemli bir geri gidiş olmadı
zaten. Bu seviyelerin korunması, belki biraz daha ileri gitmesi muhtemeldir.
CNBC-e Son Baskı TÜYİD
Spkier: Halkla açık şirketlerdeki yatırımcı ilişkileri birimleri, Türkiye Yabancı Yatırımcı İlişkileri Derneği
çatısı altında topladı. İlk toplantılarında da CNBC-e’ in sorularını yanıtladı TÜYİD başkanı ve Koç
Holding stratejik planlama başkanı Tamer Haşimoğlu; Türkiye’deki risklerin diğer gelişen ülkelere
göre azalttığını belirtti. Haşimoğlu İMKB’de %65 olan yabancı payının yılın ikinci yarısında
artabileceğini de öngördü.
Dış ses: İMKB’de yabancı yatırımların payı %65 düzeyinde olmasına rağmen şirketlerin yatırımcı
ilişkilerindeki sorunlar sürüyor. İMKB 100 şirketlerinin %22’sinin internette sitesinde yatırımcı ilişkileri
bölümü, %36’sında ise yatırımcı ilişkileri sunumu bulunmuyor. %62’si de İngilizce özel durum
açıklamalarına yer vermiyor. İşte bu tablayı değiştirmek amacıyla halka açık şirketlerin yatırımcı
ilişkileri birimleri, Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği’ni kurdu. TÜYİD’ in 40 bireysel 20’de kurumsal
üyesi bulunuyor.
Tamer Haşimoğlu: Ana amaç, Türkiye’deki yatırımcı ilişkileri konusundaki faaliyetleri dünya
standartlarına, uluslar arası standartlara yükseltebilmek.
Dış ses: TÜYİD, İMKB’nin son dönemdeki olumlu performansını yılın ikinci yarısında sürdüreceği
beklentisinde.
Tamer Haşimoğlu: şu anda hala yabancı yatırımcının önemli bir yatırım grubu olduğunu görüyoruz.
Dolayısıyla önemli bir geri gidiş olmadı zaten. Bu seviyelerin korunması, belki biraz daha ileri gitmesi
muhtemeldir.
Dış ses: TÜYİD üyelerinden Deutche Securitys menkul değerler yönetim kurulu başkanı Ahmet Ünüvar
da son bir buçuk yılda Türkiye’ye gelen ve Ankara’da temaslarda bulunan yabancı yatırımcıların
arttığını söyledi.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards