Yedek Kontenjan İlanı Tarihi

advertisement
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE), Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) ve Yaşayan Diller Enstitüsü
(YDE)’ne “Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve “Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Uygulama Esasları” çerçevesinde 2016-2017 Öğretim yılı Güz Dönemi için aşağıda belirtilen Yüksek
Lisans ve Doktora Programlarına sınavla öğrenci alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR:
1. Başvuracak adayların “ALES SAYISAL” puanı en az 55 olmalıdır (FBE).
2. Başvuracak adayların “ALES SÖZEL veya ALES EA” puanı en az 55 olmalıdır (SBE-YDE).
3. Doktora programına başvuracak adayların YDS’den veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az
55 puan alması gerekmektedir.
Önemli Tarihler
Başvuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Yabancı Dil Sınav Tarihi
Bilim Sınavı Tarihi
Sonuçların İlanı
Kesin Kayıt Tarih Aralığı
Yedek Kontenjan İlanı Tarihi
Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı
22.07.2016
05.08.2016
09.08.2016
10.08.2016
12.08.2016
05.09.2016-07.09.2016
08.09.2016
09.09.2016
BAŞVURU YERİ
Başvurular Bingöl Üniversitesinde ilgili Enstitü Öğrenci İşlerine yapılacaktır.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1. Dilekçe (yüksek lisans veya doktora başvuru dilekçesi enstitü web sayfasında “Dokümanlar” bölümünden temin
edilecektir)
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Lisans diplomasının fotokopisi (Doktora için ayrıca Yüksek lisans Diploması)
4. Not Transkript belgesi (Doktora programı başvurusu için ayrıca Yüksek Lisans Transkript belgesi)
5. ALES belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 3 yılın dolmamış olması gerekir)
6. Yüksek Lisans için varsa YDS veya eşdeğer sınav belgesi (Doktora başvurusu için YDS’den veya YÖK tarafından
kabul edilen muadili bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren belge getirmesi zorunludur)
7. Üç adet vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)
8. Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)
9. İkametgâh belgesi
NOT:
1) İstenilen belgeler Enstitümüzce “Aslı Gibidir” şeklinde onaylanacaktır (Evrakların fotokopileriyle birlikte
asıllarının da getirilmesi gerekmektedir).
2) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuru yapabilmeleri için “Bingöl Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları” 11. Maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmaları gerekir.
AÇIKLAMA:
1. Adayların şahsen başvurmaları gerekir. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.
2. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Sınava Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
4. Sınav sonucunda başarılı olamayan adayların, müracaat evrakları iade edilmeyecektir.
5. Kazanan öğrencilerin isim listeleri web sayfamızda ilan edilecektir. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
DEĞERLENDİRME
Puanlama Türü
Puanlamaya Etki Oranı
ALES
% 50
Not Transkript
% 20
Yabancı Dil
% 10
Bilim Sınavı
% 20
SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları
Anabilim Dalı
Bilim
Dalı
EA
İşletme Doktora
İşletme (Tezli)
İşletme (İ.Ö
Tezsiz)***
Temel İslam
Bilimleri
Temel İslam
Bilimleri
Temel İslam
Bilimleri
ALES
Puan
Türü
-
-
EA
--
Tefsir
Arap
Dili
Belagati
İslam
İktisadı
ve
Hukuku
Sözel
Sözel
EA
Uyruğu
*TU
**YU
3
-
UNİP
-
4
20
--
30
--
--
2
2
6
--
--
--
Özel Şartlar
İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış
olmak.
Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.
Gerekli durumda öğrenciler bilimsel hazırlığa
alınacaktır. Yabancı uyruklular için Having a
backelor’s degree or being graduated from a 4-year
college.
Fakülte mezunu olmak veya dört yıllık yüksekokul
mezunu olmak.
İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Bölümü, İslami İlimler Fakültesi , Dini İlimler
Fakültesi, Uluslararası İslam ve Din Bilimleri
Fakültesi mezunu olmak
İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Bölümü, Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve
Edebiyatı, İslami İlimler Fakültesi ,Dini İlimler
Fakültesi, Uluslararası İslam ve Din Bilimleri
Fakültesi mezunu olmak
İktisadi ve İdari Bilimler ve Emsal Fakülte
Mezunu, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi,
İslami İlimler Fakültesi , Dini İlimler Fakültesi,
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
mezunu olmak. İktisadi ve İdari Bilimler ve Emsal
Fakülte Mezunu dışındaki öğrenciler bilimsel
hazırlık programına alınacaktır.
* TU: Türk Uyruklu ** YU: Yabancı Uyruklu
***Tezsiz ( İ.Ö ) yüksek lisans programı eğitim süresi 3 dönemdir. Ücreti 4.500 TL olup 3 taksit halinde her dönem başında ödenecektir.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards