Slide 1 - Sunum Vaaz

advertisement
Peygamberimiz
Hz. Muhammed (SAV)’in
Kutlu Doğumu
Peygamberimiz Hz.
Muhammed (SAV)’in Kutlu
Doğumu
Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV), Allah’ın
Son Peygamberi, insanlığa gönderilmiş son
uyarıcı ve müjdeleyicisi. Bizler O’nun ümmeti
olma mutluluğuna ermiş bulunuyoruz. Bu
mutluluğumuzu Peygamber Efendimizin doğum
günü olan her 20 Nisan’da Kutlu doğum
haftasıyla birlikte yaşıyoruz, herkesle
paylaşıyoruz.
Peygamberimizin teni gül kokarmış, öyleyse
Kutlu Doğum da heryer gül kokmalı, evimizde,
dışarıda hep Peygamberimizi anmalıyız.
‫محمد‬
Hz. Muhammed
O (sav), bütün peygamberlerin
ümmetlerine müjdelediği tek Peygamber.
O (sav), hayattayken Allah’ın huzuruna
çıkartılmış tek insan.
O (sav), ümmeti için Cennetlerden tekrar
insanların arasına dönen Peygamber
O (sav), doğduğu zaman “ümmetim” diye
ağlayan Peygamber.
O (sav), insanlar içinde bir insan ama
aynı zamanda Allah’ın en sevdiği kul.
‫محمد‬
Hz. Muhammed
Hz. İsa, Hz. Musa O’nu (Sav) müjdelemişti.
Daha doğmadan O’nun peygamberliğini
bekleyen yüzlerce insan vardı.
Çileli bir hayatı olacağı ve sadece Allah’ın
korumasında olacağı doğmadan babasının
vefat etmesiyle kendini belli eder gibiydi..
Mekke’nin aşırı sıcakları ve salgın hastalık
tehlikesi O’nu bebekliğinde de anasından
ayırmıştı.
Süt annesi Halime’nin yanında 4 yaşına
kadar kaldı, Sonra anasına kavuştu, ama..
2 sene sonra annesi de vefat etti.
‫محمد‬
Hz. Muhammed
12 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalibin
yanında kaldı.
Dedesi vefat edince amcası Ebu Talip O’na
sahip çıktı.
Amcasıyla Şam yolculuğu sırasında Rahip
Bahira O’nu tanıdı. O, İncil de anlatılan Son
Peygamberdi, herşey açıktı..
Amcasına maddi yardım olsun diye sürekli
çalıştı. Bütün Peygamberlerin yaptığı
çobanlık mesleği O’nu da bulmuştu.
25 yaşındayken kendisinden 15 yaş büyük
olan ve daha önce 2 kere evlenmiş bulunan
Hz. Hatice ile evlendi. Teklif Hz. Hatice’den
gelmişti.
‫محمد‬
Hz. Muhammed
Mekke’de O’na Muhammedu’l-Emin
diyorlardı. Güvenilir Muhammed’di adı.
Bir kere bile yalan söylediğini, insanları
aldattığını gören olmamıştı.
Bu yüzden insanlar O’na (sav)
evlatlarından ve kardeşlerinden daha çok
güveniyor , emanetlerini O’na bırakıyorlardı
Oldukça da zekiydi, Mekke’liler bir
anlaşmazlığa düştüklerinde O’ndan yardım
isterlerdi.
Ama Mekke’deki hayat, O’nun kadar temiz
değildi.
‫محمد‬
Hz. Muhammed
Zenginler yoksulları sürekli eziyor, onları
köleleştiriyorlardı.
Kız çocukları utanç sebebi sayılıyor canlı
canlı gömülüyorlardı.
İnsanlar putlara tapıyor, Allah’a
göstermedikleri saygıyı elleriyle yaptıkları
şeylere gösteriyorlardı.
Mal emniyeti yoktu, güçlü olan istediğini
alırdı. Kadınlar eşya gibi değiş tokuş
edilebiliyordu.
Bütün dünya hemen hemen böyleydi,
zaman O’nu bekliyordu, O ise henüz kim
olduğunun farkında değildi, Mekke’de, Hz.
İbrahim’in dinine inanan bir avuç insandan
biriydi.
‫محمد‬
Hz. Muhammed
40 yaşlarındaydı. Mekke’deki insanların
durumu O’nu çok üzüyor, biraz uzaklaşmak
ve tefekkür için Hira mağrasına gidiyordu.
Yine böyle bir gündü. Mağarada Cebrail
O’na göründü, çok korkmuştu, Melek O’na
Peygamberliğini “oku” emriyle birlikte
bildirmişti.
İnsanlara unuttukları Yaratıcılarını, Allah’ı,
hatırlatmakla görevlendirilmiş son
Peygamberdi artık.
Mekke’de O’nu ve O’na inananları çileli bir
hayat bekliyordu, öyle de oldu.
O’na ilk inananlar Hz. Hatice, Hz. Ebu
Bekir, Hz. Ali ve evlatlığı Zeyd olmuştu.
‫محمد‬
Hz. Muhammed
İslamiyeti tebliğini 3 yıl gizli yaptı. Bu süre
zarfında O’nan inananların sayısı sadece 30
kişi civarındaydı.
Daha sonra dinimizi “açıktan yayma” emri
Allah tarafından verildi. Bundan sonra
müslümanlar işkence görmeye,
öldürülmeye başladılar.
Peygamberimizin amcası Hz. Hamza ve Hz.
Ömer’in müslüman oluşu müslümanları
güçlendirmiş olsa da işkenceler bitmedi.
Peygamberimiz bu yüzden bazı
müslümanları Habeşistan’a gönderdi.
Allah yolunda ilk hicret böylelikle
Habeşistan’a yapılmış oldu.
‫محمد‬
Hz. Muhammed
Peygamberimiz Hz. Muhammed’e de çok
sıkıntı veriliyordu, yollarda başına taş
toprak atılıyor..
Mübarek yüzüne tükürülüyordu.. Kendi
kavminden bu kadar eziyet görmesine
rağmen onları tekrar ve tekrar Allah’ın
dinine davet ediyordu.
Aradığını bulamayınca Taif’e gitti. Orada da
gördüğü tepki farksızdı. Taif’liler Allah’ın
son peygamberini çocuklarına dövdürdüler
Ama O yine beddua etmedi kızmadı
“bilmiyorlar Allah’ım onlara azap etme”dedi
Rahmet Peygamberi, herkese karşı şefkat
ve merhametle doluydu.
‫محمد‬
Hz. Muhammed
O’nu koruyan amcası Ebu Talipin vefat
etmesi Mekke’lileri sevindirmişti. Çünkü
artık O’nu rahatlıkla öldürebilirlerdi.
Derken kendisine ilk inanan insan eşi Hz.
Hatice de vefat etti. Bu iki yakınının
vefatıyla o yıla “hüzün yılı” dendi. Müşrikler
için bulunmaz bir fırsattı.
Bu sırada Allah’tan Medine’ye hicret emri
geldi. Hz. Peygamber Medine’ye Mus’ab’ı
göndermişti, 70 kadar müslüman vardı
Medine’de..
Mü’münler herşeylerini bırakarak Allah için
hicret ettiler Medine’ye..
‫محمد‬
Hz. Muhammed
Hz. Peygamber Medine’ye hicret eder
etmez bir eğitim kurumu olan “Suffa
Medresesini” kurdu.
Geleceğin valilerini, kadılarını, idarecilerini
eğitmeye başladı. Bunlar genellikle maddi
imkanları olmayan insanlardı.
Yine hicretten hemen sonra Medine’deki
diğer insanlarla bir antlaşma imzalandı. Bu,
birlikte yaşarken dikkat edecekleri kuralları
belirleyen maddeler içeren bir antlaşmaydı.
Artık işkence görmüyordu müslümanlar.
Allah’a inandıkları için öldürülmüyorlardı.
‫محمد‬
Hz. Muhammed
Medine’de işkence yoktu ama bu sefer de
maddi imkansızlıklar kendisini göstermeye
başladı.
Hz. Peygamber açlığını hissetmemek için
çoğunlukla karnına taş bağlıyordu. Yine de
görevine devam ediyor, Bizans’a,
Sasaniler’e mektuplar gönderiyordu.
Mekke’liler de boş durmuyordu.
Müslümanların Mekke’de kalan mallarını
satmak için bir kervan hazırladılar.
Müslümanlar mallarını almak isteyince de
büyük bir orduyla Medine yakınlarına
geldiler.
Bu 1000 kişilik ordunun karşısında Hz.
Peygamber ve 300 kadar arkadaşı vardı.
‫محمد‬
Hz. Muhammed
Son Peygamber ellerini açtı ve dua etti:
“Allah’ım bu bir avuç müslümanı yok
edersen artık adını anacak kimse kalmaz”
Allah’tan zafer istenmiş, dua kabul
olmuştu. Müslümanlar kendilerinden 3 kat
fazla olan bu orduyu darmadağın etmişti.
Pek çok esir ve ganimetle Medine’ye
sevinçe dönüldü. Esirler gördükleri ilgiden
şaşkına dönmüşlerdi. Müslümanlar
yiyecekleri bir kuru ekmeyi onlarla
paylaşıyordu.
Okuma yazma bilenleri müslümanlardan 10
kişiye okuma öğretme karşılığında,
bilmeyenleri bedelli olarak, parasız olanları
da bedelsiz serbest bırakıldı.
‫محمد‬
Hz. Muhammed
Müminleri Mekke’de öldürmek isteyen bu
insanlar Medine’ye hicretten sonra da
öldürmek istemiş ama yine de şiddet
görmemişlerdi.
Mekke’liler Bedir mağlubiyetini
kabullenemediler. Daha büyük bir orduyla 1
sene sonra Uhud’a geldiler.
Bu sefer Mekke’liler 3000, müslümanlar
900 kişi kadardı. Müslümanlar kazanmak
üzere oldukları savaştan Hz. Peygamber’in
sözünü dinlemedikleri için beraberlikle
ayrıldılar.
Medine’ye dönerken Rahmet Peygamberi
“küçük savaştan” “büyük savaşa gidiyoruz”
demişti. İnsanın kendi iç dünyasındaki
savaşı en büyük savaştı.
‫محمد‬
Hz. Muhammed
Kur’an ayetleri Medine dönemi boyunca
özellikle “ibadetlerle” ilgili konularda
geliyordu.
Mü’minlerin hayatından, çekilen sıkıntılara,
rağmen ibadet ve Allah’a kulluk eksik
olmuyordu. Allah’a yakın olmak için adeta
yarışıyorlardı.
Bu yarış içinde Hz. Ali’yi kazandığı bir tas
çorba parasını yol üzerinde gördüğü
muhtaç birisine vermesinde görüyoruz.
Hz. Peygamberin namazını açlıktan
oturarak kılmasında görüyoruz.
Hz. Ebu Bekir’in sahip olduğu tek elbisesini
kendisinden giyecek isteyen birisine verip
evinde hasıra sarılmasından biliyoruz.
‫محمد‬
Hz. Muhammed
Onlar, Allah’ın son Peygamberi etrafında
hayatlarını Allah’a yakın olma gayreti içinde
yaşadılar.
Hiç düşünmeden birbirlerini, çocuklarını
öldüren insanlardan Allah, son
Peygamberiyle “ahlak abidesi” insanlar
meydana getirmişti.
Zaman devam ediyordu Mekke’liler bütün
Arabistan’daki kabileleri topladılar. Amaç
müslümanları tarihten silmekti.
Medine, etrafında geniş ve derince
hendekler kazılarak savunuldu.
1 ay süren savaş, Allah’ın Müşrikler üzerine
büyük bir kum fırtınası göndermesiyle son
buldu.
‫محمد‬
Hz. Muhammed
10 yıl süren Medine dönemi boyunca Hz.
Peygamber tebliğine hiç ara vermedi. Artık
bütün Arabistan’da kabul görmüştü.
Hudeybiye barış antlaşmasına uymayan
Mekke’lilerin 50 kadar müslümanı
öldürmesi üzerine Mekke fethedildi. Mekke
savaşılmadan fethedildi.
Kendisine ve kendisine inananlara hep
zulmü reva görmüş Mekke’lileri Allah
Resulü Hz. Muhammed affetti.
Kabe putlardan temizlendi. Herkes
Peygamberimizin Mekke’de kalacağını
sanıyordu.
Ama O, çok vefalıydı. Kendisine ve
inananlara kucak açan Medineye geri döndü
‫محمد‬
Hz. Muhammed
Allah’ın son Peygamberi, sıradan bir insanın
sahip olduğu imkanlara bile sahip
olamadan yaşadı.
Sesini yükselttiğini, bağırıp çağırdığını
hayatı boyunca kimse duymadı.
Allah’ın insanlarla “son irtibatıydı”,
“cennetin anahtarıydı” “vazifesi zordu ve
çok büyüktü” “El-hak vazifesini yaptı.
Bizlere Allah’a yakın olabilmenin
düsturlarını öğretti.
Dünya hayatının fani olduğunu, sonsuz bir
hayata hazırlanmamız gerektiğini anlattı.
‫محمد‬
Hz. Muhammed
Doğduğu gün gibi bir Pazartesi gününde,
632 yılında bu fani alemden ayrıldı.
O (sav) ahlakını ve Kur’an’ı emanet ettiği
biz mümünlerin gönüllerinde ve
hayatlarında yaşıyor.
Kimimizin rüyasına giriyor, öte alemlerden
bizleri izliyor.
Bizler de Allah’ın o en çok sevdiği kulunu
herkesten ve herşeyden çok seviyoruz.
‫محمد‬
Hz. Muhammed
Kutlu doğumunu göremedik
Yanında olamadık
Yüzünü görmeden seni sevdik.
Doğum günün Kutlu Olsun Ya
Resulallah..
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Create flashcards