ects(akts)-ders güncelleme tablosunu hazırlama

advertisement
Dersin Adı-Kodu:
TBG-3050 MOLEKÜLER EVRİM
Programın Adı:
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori
1
Ders Dili
Zorunlu / Seçmeli
Uyg.
Lab.
Proje/Alan
Çalışması
Krediler
Diğer
28
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
28
2
9
Türkçe
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin İçeriği
İnsan DNA’sı ve genlerinin orijini, evrimin ayak izleri.
Dersin Amacı
İnsan genomundaki gen yapıları ve gen ailelerinin belirtilmesi, gen evrimine ilişkin prensipleri vererek, canlıların
genom organizasyonlarındaki farklılıkları ve benzerliklerini vurgulamak
Öğrenme Çıktıları
ve Yeterlilikler
Genlerin ve genomların evrimini kavrar.
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Evolutionary Biology. Douglas J. Futuyma. 3rd Ed. 1998.
Human Molecular Genetics. Tom Strachan, Andrew P. Read. 3 rd Ed. 2004
Biochemistry, J M Berg, J L Thymoczko, L Stryer. 5 th Ed. 2001
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
x
20
x
80
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders Sorumluları
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Prof.Dr.Adnan Menevşe , [email protected]
Konular
Moleküler Evrimde Hedefler ve Metodlar
DNA Dizilerinin Evrimi
Endosimbiyotik Hipotez ve Evrimsel Ağaç
Gen Duplikasyon mekanizmaları ve Homoloji, Ortoloji, Paraloji
Gen Aileleri – I
Gen Aileleri - II
Gen Aileleri - III
Yeni Gen İşlevleri
Transposıbl Elementler
Seksin Evrimi
Kromozom ve Genomların Evrimi
Moleküler Filogenetik ve Komperatif genomiks
Bizi İnsan yapan nedir?
İnsan Populasyonlarının Evrimi
Download