DNA ve GENETİK KOD

advertisement
DNA ve GENETİK KOD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Across
Down
3. sarmal yapıda timin nükleotitinin karşısına
hangi nükleotit gelir?
7. sitozin ile guanin arasında kaç adet hidrojen
bağı oluşur?
8. DNA'nın çeşitli sebeplerden dolayı
bozulmasına ne ad verilir?
10. Nükleotitin yapısında bulunan 5 karbonlu
şekerin ismi nedir?
11. hidrojen bağıyla bağlanmış nükleik asit
yapısına ne ad verilir?
13. sarmak yapıda guanin nükleotitinin
karşısına hangi nükleotit gelir?
1. adenin ile timin arasında kaç adet hidrojen
bağı oluşur?
2. DNA`nın yapısında bulunup kalıtsal
özelliklerimize etki eden yapıların ismi nedir?
4. DNA'nın temel yapı biriminin adı nedir?
5. Nükleotitlerin birleşmesiyle ne oluşur?
6. DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle
oluşan yapıya ne ad verilir?
9. nükleotitler arasında oluşan bağların adı
nedir?
12. DNA ya asitsi özelliği kazandırıran
molekülün ismi nedir?
14. Hücrenin yönetici molekülü olup ve
beslenme, solunum, üreme gibi canlılık
faaliyetlerini yöneten yapıya ne ad verilir?
Download