Güncel Ekonomik Gelişmeler

advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER
Mayıs 2007 Dönemi Ödemeler Dengesi Gelişmeleri
Cari İşlemler Dengesi (aylık, milyon dolar)
O
Ş
M
N
M
H
T
A
E
EK
K
A
Toplam
2002
-12
-356
-268
-661
-286
140
72
439
519
433
-225
-1.316
-1.521
2003
-302
-1.338 -1.374
-993
-825
-824
-346
821
606
-1
-520
-2.940
-8.036
2004
-984
-2.224 -2.187 -1.716 -1.339 -1.483
-756
20
89
-181
-1.930 -2.910
-15.601
2005 -1.428 -2.274 -2.402 -2.476 -2.200 -2.102
-973
-1.076
-314
-825
-2.606 -3.927
-22.603
2006 -2.254 -3.279 -3.176 -3.926 -4.088 -2.791 -1.767 -1.576 -1.549 -2.236 -3.049 -2.205
-31.896
2007 -2.928 -3.228 -3.026 -3.147 -3.504
-15.833
Cari açık, 2007 yılının Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3
azalarak 3 milyar 504 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Böylece cari açık son
12 aylık dönem itibariyle de 31 milyar 6 milyon ABD doları oldu.
CARİ İŞLEMLER DENGESİ
(12 Aylık Kümülatif, milyon dolar)
10.000
5.000
0
-5.000
-10.000
-15.000
-20.000
-31.006
-25.000
-30.000
-35.000
N
2007/O
EK
T
N
2006/O
EK
T
N
2005/O
EK
T
N
2004/O
EK
T
N
2003/O
EK
T
N
2002/O
-40.000
M
2007 Ocak-Mayıs döneminde cari açıkta en büyük paya sahip olan dış ticaret açığı
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 oranında azalarak 16 milyar 452
milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Hizmetler kalemi ise yüzde 10,2 artışla
3 milyar 73 milyon ABD doları tutarında fazla verdi.
2006 Ocak-Mayıs döneminde 2 milyar 593 milyon ABD doları net çıkışla
sonuçlanan gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 934 milyon
ABD doları net çıkışla sonuçlandı. 2007 Ocak-Mayıs döneminde yatırım geliri
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi
1/4
dengesi kaleminin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve
faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen net çıkışlar, sırasıyla 827
milyon, 162 milyon ve 1 milyar 898 milyon ABD doları olmuştur.
Cari İşlemler Dengesi
Dış Ticaret Dengesi
Hizmetler Dengesi
Gelir Dengesi
Cari Transferler
Cari İşlemler Dengesi
2002
-7.283
7.885
-4.556
2.433
-1.521
Dış Ticaret Dengesi
Hizmetler Dengesi
Gelir Dengesi
Cari Transferler
Cari İşlemler Dengesi
95,1
-13,7
-8,9
-18,7
-144,8
(Milyon Dolar)
2003
2004
2005
-14.010
-23.878
-33.530
10.511
12.797
15.272
-5.557
-5.637
-5.799
1.020
1.117
1.454
-8.036 -15.601 -22.603
Değişim ( % )
92,4
70,4
40,4
33,3
21,7
19,3
22,0
1,4
2,9
-58,1
9,5
30,2
428,3
94,1
44,9
2006
-40.396
13.435
-6.622
1.687
-31.896
20,5
-12,0
14,2
16,0
41,1
Ocak-Mayıs
2006
2007
-17.461
-16.452
2.789
3.073
-2.593
-2.934
542
480
-16.723 -15.833
-5,8
10,2
13,2
-11,4
-5,3
Bir önceki yılın Ocak-Mayıs dönemi ile karşılaştırıldığında cari transferler,
2007’de % 11,4 oranında azalarak 480 milyon ABD doları olurken, işçi gelirleri ve
resmi transferlerden kaynaklanan girişler sırasıyla 390 milyon ve 90 milyon ABD
doları olarak gerçekleşti.
2007 Ocak-Mayıs döneminde finans hesaplarında gerçekleşen net sermaye girişi,
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 azalarak 12 milyar 816 milyon
ABD doları oldu.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi
2/4
Finans Hesapları
(Net, Milyon Dolar)
25.000
19.172
20.000
16.172
15.000
10.000
14.578
13.437
8.725
13.581
9.588
8.569
7.360
7.141
5.000
1.181
0
2005
-114
2006
2006 Ocak-Mayıs
2007 Ocak-Mayıs
-5.000
Doğrudan Yatırımlar
Portföy Yatırımları
Diğer Yatırımlar
Doğrudan yatırımlar kalemi altında, Türkiye’deki yabancı sermayeli şirketlerin
yurtdışındaki ortaklarından kullandıkları kredileri ve yurtdışında yerleşik kişilerin
Türkiye’de gerçekleştirdikleri gayrimenkul alımlarını da içeren yurtdışında
yerleşik kişilerin yurtiçinde yaptıkları net yatırımlar, 2006 Ocak-Mayıs döneminde
8 milyar 521 milyon ABD doları olarak gerçekleşirken bu yılın aynı döneminde 11
milyar 17 milyon ABD dolarına yükselmiştir. Yurtiçinde yerleşik kişilerin
yurtdışında yaptıkları net yatırımlar ise 2007 Ocak-Mayıs döneminde 1 milyar 429
milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Böylece 2006 Ocak-Mayıs döneminde 8 milyar 569 milyon ABD doları olarak
gerçekleşen doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bu yılın aynı
döneminde 9 milyar 588 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi
3/4
Doğrudan Yatırımlar
(Yurtiçinde, Milyon Dolar)
25.000
20.106
20.000
15.000
11.017
9.803
8.521
10.000
5.000
2.883
1.137 1.752
0
2002
2003
2004
2005
2006
2006 2007
Ocak- OcakMayıs Mayıs
Portföy yatırımlarında 2006 Ocak-Mayıs döneminde 114 milyon ABD dolarI net
sermaye çıkışı gerçekleşirken, 2007 yılının aynı döneminde 7 milyar 141 milyon
ABD doları net sermaye girişi olmuştur.
Ticari ve nakit krediler ile mevduatlardan oluşan diğer yatırımlar kaleminde 2006
Ocak-Mayıs döneminde 13 milyar 581 milyon ABD doları net giriş gerçekleşirken,
bu yılın aynı döneminde 1 milyar 181 milyon ABD doları net giriş olmuştur.
Finans hesaplarının son kalemi olan rezerv varlıkların içinde bulunan resmi
rezervler, 2006 Ocak-Mayıs döneminde 6 milyar 169 milyon ABD doları artmışken,
2007 yılının aynı döneminde 5 milyar 94 milyon ABD doları artış göstermiştir.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi
4/4
Download