Yaş Dağılımı(Yanıt:191)

advertisement
GRUP DOĞAL
Market ürünlerindeki katkı
maddelerinin sağlığa zararına dair
toplumsal bilinç uyandırmak
Katkı Maddeleri ve
Zararları Nelerdir?
Bazı önemli katkı maddelerinin isimlerine ve nerede kullanıldıklarına hızlıca göz atalım.
GLİKOZ ŞURUBU
• Glikoz şurubu, bir diğer
adıyla Mısır Şurubu, mısır
nişastasından üretilen bir şeker
türüdür. Normal bir şekerden çok
daha tatlı olduğu ve daha ucuza
mal edildiği için ekonomiktir.
• Bu ürünün kullanılıp
kullanılmadığını anlamak insan
için imkansızdır. Tadı
anlaşamayacak kadar şekere
benzer ve ancak aldığınız gıdanın
içindekiler kısmında yazıyorsa
içinde olduğunu bilirsiniz.
• Pasta ve keklerde bolca bulunur.
Glikoz Şurubu
Şişmanlık, kardiyovasküler hastalıklar ve diğer metabolik
sendromların yanı sıra pankreas kanseri riskini de
artırabiliyor.
Ayrıca nişasta bazlı şeker kullanımına bağlı olarak
Alzheimer ve demans benzeri sinir sistemi dejenerasyonu
ortaya çıkabiliyor.
E250(Sodyum Nitrit)
• Doğal oluşan
mineral,madenden çıkarılabilir
veya kimyasal olarak sodyum
nitrattan üretilebilir.
• Et ürünlerinde Clostridium
botulinum' a (botulizime
neden olan bir bakteri) karşı
koruyucu olarak kullanılan
beyaz tozdur.
• Özellikle
salam,sucuk,pastırmada
bulunur
E250(Sodyum Nitrit)
Sodyum nitrit protein bakımından zengin olan et gibi
gıdalarda aminoasitlerle kombine olarak nitrosaminleri
oluşturur ve bu amin bileşenleri kanseri tetikleyicidir. Bu
yüzden sodyum nitrit içeren gıdalardan uzak durmak
gerekir.
Bunun dışında sodyum nitritli ürünlerin tüketilmesi, baş
dönmesine, baş ağrısına, nefes alma zorluğuna neden
olabilir. Çocukların yiyeceklerinde kullanılmamalıdır.
ASPARTAM(Aynı zamanda tatlandırıcı)
• Bu tatlandırıcı hiç kalori
içermez. Bu madde kendini
dildeki tat reseptörlerine
bağlayarak tüketen kişide
şeker alımına benzer tatlı bir
his uyandırmaktadır.
• Besin değeri olmayan, enerji
içermeyen tatlandıcılardır.Çay
şekerinden 200 kat daha tatlı
olduğu tespit edilmiştir.
• Özellikle diyet kolalarda
bulunur.
Aspartam
Aspartam vücuda girdiğinde kanserojene, nörotoksine
(sinir sisteminde tahribata neden olan zehir) ve bir
eksitoksine (sinir hücrelerini ölümüne neden olan toksik
madde) dönüşüyor.
Ciddi yan etkiler arasında ise Egzoftalmik Guatr ve
kanser vardır. Tüm bu muhtemel yan etkiler bulunmasına
rağmen aspartam, ilgili kurum tarafımdan güvenli bir
madde olarak değerlendirilmektedir. Bunun bir nedeni
de aspartam ile bu rahatsızlıkların kesin bağlantısının
kanıtlanamamasıdır.
SORBİTOL
• Sorbitol de glikoz kadar kalorik
değere sahiptir. Ancak yavaş
emilir ve açlığın oluşmasını
geciktirir. Glikoz formunda
kullanılabilir, karbonhidrata
çevrilir.
• Ağdalı ve nemlendirici
özellikleri nedeniyle ve B12, B1
ve C vitaminlerinin emilimini
artırma özelliğinden dolayı
şekerleme sektöründe
kullanılır.
• Şekerli sakızlarda bulunur.
Sorbitol
Günlük alım miktarı 30 gramı geçtiğinde hazımsızlığa ve
laksatif etkisi ile ishale yol açar.
Ayrıca yapılan değişik çalışmalar Sorbitol'ün fazla kullanımının
Kolon Kanseri'ne, mide ağrısına, göz hücrelerinin yapısının
bozulmasına, katarakt oluşumuna, böbrek rahatsızlıklarına ve
yüksek tansiyona sebep olabileceğini göstermiştir.
PALM YAĞI
• Gıda sanayinde diğer yağlara
göre ucuz olması sebebiyle
sıklıkla kullanılmaktadır.
• Palm yağını diğer bitkisel
yağlardan farklı kılan
nedenlerden biri, tek bir
meyveden iki farklı yağ
üretilmesidir.
• Sektörde bisküvi, kek, çikolata
gibi hazır gıda yapımında
tercih edilmektedir.
Palm Yağı
Palm yağı, dayanıklı ve özellikle de ucuz bir yağ olduğu için
kullanılıyor, ama kalitesiz ve doymuş yağ barındırdığı için de
kalp hastalıkları ve obezite ile ilişkilendirilebiliyor.
Palm yağı rafine işlemlerinden geçtiği zaman çoğu besin
değerini kaybediyor ve sindirimi zor olan bir yağa
dönüşüyor ve bu nedenlerden dolayı uzmanlar palm yağı
tüketimini önermiyor.
E.D.T.A.(Etilendiamin tetraasetik asit)
• E.D.T.A. beyaz toz halinde bir
kimyasaldır ve su başta olmak
üzere diğer polar solventlerde
çözünür.
• Gıda sektöründe koruyucu
olarak E.D.T.A. kullanılır.
• Tıp da kurşun
zehirlenmelerinin tedavisinde
E.D.T.A. kullanılır.
• Sabun, şampuan, deterjan gibi
endüstriyel kullanım için
temizleyicilere katılırlar.
E.D.T.A(Etilendiamin tetraasetik asit)
EDTA biyolojik olarak kolayca ayrışmaz bu nedenle
ortama girdiğinde zehirli ağır metalleri çözümekte ve
onların besin zincirine girmesine sebep olmaktadır.
Ağır metaller insan sağlığına zararlıdır ve davranışsal,
psikolojik ve bilişsel sistemleri olumsuz olarak etkiler.
Gözde ve deride tahrişe sebep olur.
Bakanlık bu konuda bir
çalışma yapmış mı?
Sağlık bakanlığı katkı maddeleri konusunda ne çeşit çalışmalar yapmış bakalım.
• T.C. Anayasasına göre akut(anlık)bir problem
ortaya çıkmadıkça bu katkı maddelerini eser
miktarda kullanmak miktarda kullanmak
serbesttir.
• Belirtilen miktarları aşmamak kaydıyla bu katkı
maddelerini kullanan şirketlere hiçbir yaptırım
uygulanmamaktadır.
KULLANDIĞIMIZ METODLAR
• 1-)Grup üyeleri, bazı sık kullanılan market
ürünlerindeki katkı maddelerini belirledi.
• 2-)Bu katkı maddelerinin zararları araştırıldı.
• 3-)Bu konudaki yasal düzenlemeler incelendi.
• 4-)Anket hazırlandı.
• 5-)Anket çalışması yapıldı.
• 6-)Sonuçlar değerlendirildi ve bilgilendirme
broşürü hazırlandı.
• 7-)Broşür halka dağıtıldı.
?
191 kişiyle anket yaptık,
sonuçlar şaşırtıcı!
23 soruluk anket sonuçlarımıza şimdi bir göz atalım.
S1:Forumu Dolduran Kişiler Hakkında Bilgiler
Cinsiyet Dağılımı(Yanıt:191)
45%
55%
Kadın
Erkek
S1:Forumu Dolduran Kişiler Hakkında Bilgiler
Yaş Dağılımı(Yanıt:191)
16%
12%
18-25
25-35
72%
35+
S1:Forumu Dolduran Kişiler Hakkında Bilgiler
Bölge Dağılımı(Yanıt:191)
9%
11%
45%
7%
Marmara
Karadeniz
Ege
8%
Akdeniz
20%
İç Anadolu
Doğu Anadolu
S1:Forumu Dolduran Kişiler Hakkında Bilgiler
Medeni Durum(Yanıt:191)
26%
Evli
74%
Bekar
S1:Forumu Dolduran Kişiler Hakkında Bilgiler
Ekonomik Durum(Yanıt:191)
24%
5%
Çok iyi
İyi
71%
Kötü
S1:Forumu Dolduran Kişiler Hakkında Bilgiler
Eşinin Çalışma Durumu(Yanıt:50)
40%
60%
Çalışıyor
Çalışmıyor
S2:Ülkemizdeki ürünleri ne kadar sağlıklı buluyorsunuz?
(Yanıt:191)
2%
13%
10%
Çok iyi
İyi
37%
38%
Orta
Kötü
Çok kötü
S3:Aldığınız ürünlerin içeriklerine bakıyormusunuz?
Yanıt:191
31%
Bakıyorum
69%
Bakmıyorum
S4:Aldığınız ürünlerin içeriklerine bakıyorsanız ne kadarını
anlıyorsunuz?
Yanıt:135
13%
5%
5%
13%
100%
80%
60%
33%
31%
30%
10%
0%
S5:Bakarak aldığınız ürünler seçiminizi etkiliyor mu?
Yanıt:135
28%
Etkiliyor
72%
Etkilemiyor
S6:Etkiliyor ise neden?
Yanıt:102
14%
Sağlığa zararlı olduğu için
20%
66%
İnancıma ters madde
içerdiği için
Diğer
S7:Ürünlerin üzerindeki bilgilendirici yazıları yeterli
buluyormusunuz?
Yanıt:191
36%
64%
Evet,yeterli buluyorum
Hayır,yeterli bulmuyorum
S8:Gıdalarda bildiğiniz bir katkı maddesi var mı?
Yanıt:191
46%
54%
Var
Yok
S9:Var ise ismi nedir?
Yanıt:104
8%
6%
15%
Glikoz
E250 sınıfı maddeler
Monosodyum glutamat
71%
Diğer
S10:Dondurulmuş gıdalar kullanıyormusunuz?
Yanıt:191
49%
51%
Kullanıyorum
Kullanmıyorum
S11:Neden dondurulmuş gıdaları tercih ediyorsunuz?
Yanıt:98
1%
Pratik
Diğer
99%
S12:En çok kullandığınız dondurulmuş gıda nedir?
Yanıt:98
8%
5%
31%
18%
Pizza
Patates
Soğan Halkası
Tavuk
20%
18%
Mantı
Milföy
S13:Dondurulmuş gıdaların zararlı olduğunu düşünüyor
musunuz?
Yanıt:191
35%
Düşünüyorum
65%
Düşünmüyorum
S14:Ne sıklıkta kozmetik ürünler kullanıyorsunuz?
Yanıt:191
26%
35%
Her gün
Haftada birkaç kez
10%
Ayda birkaç kez
29%
Hiç kullanmıyorum
S15:En çok kullandığınız kozmetik ürün nedir?
Yanıt:142
21%
31%
Parfüm
Şampuan
32%
16%
Krem
Deodarant
S16:Bu ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olup
olmadığına dikkat ediyor musunuz?
Yanıt:142
43%
57%
Evet,dikkat ediyorum
Hayır,dikkat etmiyorum
S17:Bu ürünlerde bildiğiniz bir zararlı madde var mı?
Yanıt:142
25%
Var
75%
Yok
S18:Varsa eğer bu maddenin adı nedir?
Yanıt:41
10%
38%
52%
Paraben
Sodyum Türevleri
Diğer
S19:Kullandığınız kozmetik ürününün markasına dikkat
ediyor musunuz?
Yanıt:142
11%
Evet,dikkat ediyorum
Hayır,dikkat etmiyorum
89%
S20:İçeriğe mi yoksa fiyata mı dikkat ediyorsunuz?
Yanıt:126
46%
54%
İçerik
Fiyat
S21:Ürün alırken reklamlar sizi etkiliyor mu?
Yanıt:191
41%
59%
Evet,etkiliyor
Hayır,etkilemiyor
S22:Ürünler üzerinde ‘’Bu ürünler sağlığa zararlıdır’’ yazsa
satın alırmısınız?
Yanıt:191
13%
Evet,devam ederim
Hayır,devam etmem
87%
S23:Bu bilgilendirmemiz sizin için etkili oldu mu?
Yanıt:191
17%
Evet
Hayır
83%
İlginç Bilgiler
Son günlerde yayınlanan haberlere göre ABD’de aspartam karşıtı
kampanyalar sonuç verdi ve Pepsi şirketi içeceklerinden aspartamı
kaldırdı. Ancak bu uygulama sadece ABD için geçerli; Türkiye ve
diğer ülkelerde Pepsi, aspartamlı olarak satışa çıktı.
Düşündürücü...
Bu projeyi hazırlarken bizlere
yardımcı olan Prof.Dr.Murat KASAP
hocamıza sonsuz teşekkürlerimizi
iletiyoruz.
Katkı maddeleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak
ve çalışmalarımıza daha yakından bakmak
isterseniz sizi http://grupdogal.blogspot.com.tr
adresimize bekliyoruz
Bizi dinlediğiniz
için teşekkür
ederiz.
.
Download