Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı - Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

advertisement
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı
Lisans Yandal Program Önerisi
2013-2014 Öğretim yılı güz döneminden itibaren açılması önerilen Yandal Programları ile başarılı
öğrencilerin diğer öğretmenlik alanlarında da bilgi ve yeteneklerini geliştirerek mesleklerinde daha
başarılı olmaları, eğitim öğretim faaliyetlerinde kalitenin artması ve günümüz şartlarının gerektirdiği
disiplinler arası bağlantılar kurabilen öğretmen adaylarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Başvuru Koşulları
Biyoloji Eğitimi yandal programına başvuruda bulunacak öğrencilerin “Hacettepe Üniversitesi Yandal
Program Yönergesi”nde belirtilen koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.
Yandal Eğitimine Başvurabilecek Bölümler
1.
2.
3
OFMA Eğitimi Bölümü/ Fizik Öğretmenliği
OFMA Eğitimi Bölümü/ Kimya Öğretmenliği
OFMA Eğitimi Bölümü/ Matematik Öğretmenliği
Program Süresi ve Mezuniyet Koşulları
Yandal Programına başvuruda bulunacak öğrencilerin program süresi ve mezuniyeti ile ilgili olarak
“Hacettepe Üniversitesi Yandal Program Yönergesi”nde belirtilen koşullar geçerlidir.
BİYOLOJİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
YANDAL PROGRAMI DERSLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
DERSİN KODU
BİÖ 113-01
BİÖ 115-01/02
BİÖ 114-01
BİÖ 116-01/02
BİÖ 314-01
BİÖ 315-01
BİÖ 316-01
BİÖ 433-01
DERSİN ADI
Genel Biyoloji I
Genel Biyoloji Laboratuarı I
Genel Biyoloji II
Genel Biyoloji Laboratuarı II
Hayvan Fizyolojisi
Bitki Fizyoloji
Moleküler Biyoloji
Genetik I
T
P
K
4
0
4
0
4
2
4
0
4
0
4
2
3
0
3
2
0
2
3
0
3
3
0
3
TOPLAM KREDİ: 23
AKTS
4
5
5
5
6
3
5
4
Download