tablo 1.5 bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması 800 810 bütçe

advertisement
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :12.76
Adı :
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 3
Ekonomik
Kodlar
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Cari Yıl (N)
90.261.380.621,34
800
01
800
800
01
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
01
02
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
800
800
01
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
01
05
Damga Vergisi
2.888.959.208,04
800
800
01
06
Harçlar
4.388.616.680,05
01
09
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
800
03
800
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
800
800
03
02
Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni ge
03
05
Kurumlar Karları
800
800
03
06
Kira Gelirleri
03
09
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
800
05
800
05
01
Faiz Gelirleri
800
800
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
1.427.116.667,67
05
03
Para Cezaları
1.786.711.658,95
800
800
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
800
800
06
06
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Diğer Gelirler
86.391.509.786,82
32.423.982.090,95
3.677.971.399,96
43.011.248.311,79
732.096,03
389.682.794,90
356.527.314,67
389,12
26.745,39
32.380.125,80
748.219,92
3.480.153.189,40
251.605.092,08
14.719.770,70
Sermaye Gelirleri
34.850,22
01
Taşınmaz Satış Gelirleri
32.637,10
02
Taşınır Satış Gelirleri
06
810
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
810
01
810
01
810
810
01
810
810
810
810
810
03
810
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
810
810
03
06
Kira Gelirleri
03
09
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
810
05
810
05
01
Faiz Gelirleri
810
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
2.213,12
11.015.337.031,38
Vergi Gelirlerinden Ret ve İadeler
10.867.388.056,98
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
3.975.104.234,30
02
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
01
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
01
04
Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergi
01
05
Damga Vergisi
37.220.325,61
01
06
Harçlar
79.130.485,52
01
09
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Diğer Gelirlerden Ret ve İadeler
12/05/2015 13:56
8.885.766,77
6.766.981.611,40
2.086,20
63.547,18
3.840.871,59
304.834,29
3.534.580,85
1.456,45
144.108.102,81
5.444.905,36
997.981,67
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :12.76
Adı :
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Yılı : 2015
Ay : 3
Ekonomik
Kodlar
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
810
05
03
Para Cezaları
810
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
136.505.423,33
1.159.792,45
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
12/05/2015 13:56
Cari Yıl (N)
79.246.043.589,96
Sayfa 2 / 2
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards