Alabalıkların Sindirim Sisteminden İzole Edilen Enzim Üreten

advertisement
Alabalıkların Sindirim Sisteminden İzole Edilen Enzim Üreten Probiyotik Bakterilerin
Alabalık (Oncorhynchus mykiss) Yavrularında Sindirim Enzim Aktiviteleri, Yaşama ve
Büyüme Performasına Etkileri
Download