ARK 108 Geometrik ve Arkaik Dönem Mimarisi II (2–0–2)

advertisement
ARK 108 Geometrik ve Arkaik Dönem Mimarisi II (2–0–2)
Öğrencilere Geometrik Dönemden Arkaik Döneme kadar, Yunan anakarası, Ege Adaları ve
Anadolu’ya özgü mimari yapıyı inceleyerek aktarma; Tapınak mimarisi, altarlar ve kutsal alanlar;
dinsel olmayan sivil mimari (evler, villalar ve saraylar); kamuya ait mimari yapılar (agoralar, stoalar,
prytaneionlar, propyleialar, tiyatrolar, gymnasionlar, stadionlar, çeşme binaları ve aquaducler,
savunma sistemleri, yollar, köprüler); şehir-planlamacılığı, mezar mimarlığı (mezarlar ve diğer ilgili
yapılar) hakkında aydınlatma. Yapı malzemeleri ve yapım teknikleri; antik Yunan ve Anadolu
mimarisinin düzenleri ve kökenlerinin yanı sıra, antik teori ve teknikler, tipolojik ve teknolojik
gelişimleri; mimari başyapıtlar; antik Yunan ve Anadolulu sanatçılara değinilecektir.
Download