Libido azalması, uyarılma bozuklukları ve orgazm / ejakülasyon

advertisement
Libido azalması, uyarılma bozuklukları ve orgazm / ejakülasyon bozuklukları gibi cinsel
işlev
bozuklukları antidepresan ilaçların sık görülen yan etkileri arasında yer almaktadır.
Spontan
ejekülasyon ise antidepresan ilaçların nadir görülen yan etkilerinden biridir. Bu yazıda
venlafaksin kullanımıyla doza bağımlı cinsel uyarılma olmaksızın görülen spontan
ejakülasyon sunulmuştur.
Olgu
24 yaşında bekar, erkek hasta 2014 yılı sonlarında başlayan 2 aydır devam eden
hayattan
zevk alamama, isteksizlik, nedensiz yere ağlama, değersizlik düşünceleri, sosyal
izolasyon,
uyku miktarında artma, psikomotor retardasyon gibi şikayetlerle polikliniğe başvurdu.
Hastaya depresyon tanısıyla venlafaksin 37,5 mg/gün tedavisi başlandı. Hastada
venlafaksin
tedavisini takiben birinci haftada başlayan ve cinsel uyarılma olmaksızın günde 1-2
defa olan
miksiyon sonrası ejakülasyon ortaya çıktı. Hastadan üroloji konsültasyonu istendi ve
spontan
ejakülasyona neden olabilecek ürolojik bir neden saptanmadı. Hastanın venlafaksin
dozunun
75 mg ve sonrasında 150 mg’a çıkılmasıyla spontan ejekülasyonun azaldığı ve
takiplerinde
tamamen geçtiği görüldü.
Tartışma
Ejakülasyon büyük ölçüde sempatik ve parasempatik sistemler tarafından kontrol
edilmektedir. Antidepresan tedaviye sekonder gelişen spontan ejakülasyonun etiyolojisi
bilinmemekle birlikte ejakülasyon latansındaki kısalmadan kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Olgumuzda kullanılan venlafaksin, noradrenalin ve serotonin geri alım inhibisyonu
yapmaktadır. Düşük dozlarda serotonin, orta-yüksek dozlarda ise noradrenalin geri
alımını
inhibe etmektedir. Serotoninin ejakülasyon latansında uzama yaptığı hatta
ejakülasyonu
inhibe ettiği, noradrenalinin ise ejakülasyon latansını kısalttığı bilinmektedir. Bu olgu da
paradoks olarak düşük dozda kullanım sonucu spontan ejakülasyon görülmesine
rağmen
orta-yüksek dozda bu yan etkinin düzeldiği gözlenmiştir. Klinisyenlerin düşük doz
venlafaksin
kullanımıyla spontan ejakülasyonun olabileceğini göz önünde bulundurmaları
gerekmektedir
Download